Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

 Približimo se Bogu

“Ugledajte se na Boga”

“Ugledajte se na Boga”

DOBROSTIVOST, samilost, opraštanje, ljubav. Nažalost, danas rijetko kad susrećemo ljude koji imaju takve vrline. A kako je s vama? Jeste li ikad imali osjećaj da je svaki vaš pokušaj da razvijete te plemenite osobine osuđen na neuspjeh? Ako ste prekritični prema sebi, možda sami sebe uvjeravate da zbog određenih razloga, primjerice ukorijenjenih loših navika ili bolnih iskustava iz prošlosti, nikad nećete moći razviti takva lijepa svojstva. Međutim, Biblija iznosi ovu utješnu činjenicu — naš Stvoritelj zna da možemo razvijati pozitivne osobine.

Božja Riječ potiče prave kršćane: “Stoga se ugledajte na Boga, kao njegova ljubljena djeca” (Efežanima 5:1). U tim se riječima na upečatljiv način izražava povjerenje koje Bog ima u svoje sluge. Zašto to možemo reći? Bog Jehova stvorio je čovjeka na svoju sliku, sebi sličnog (1. Mojsijeva 1:26, 27). Dakle, ljudima je dao osobine koje su odraz njegovih vlastitih. * Kad Biblija pobuđuje kršćane “ugledajte se na Boga”, to je kao da im sam Jehova kaže: ‘Vjerujem u vas. Siguran sam da usprkos svojim nedostacima možete u određenoj mjeri biti poput mene.’

Navedimo neke Božje osobine koje možemo oponašati. Na njih ukazuju okolni reci. Zapazite da je Pavao prije poticaja “ugledajte se na Boga” upotrijebio riječ “stoga”. Ta riječ povezuje ovaj s prethodnim retkom, u kojemu se spominje dobrostivost, samilost i opraštanje (Efežanima 4:32; 5:1). A u retku koji slijedi nakon savjeta da se ugledamo na Boga Pavao poručuje kršćanima da žive životom koji je prožet nesebičnom ljubavlju (Efežanima 5:2). Doista, kad se radi o pokazivanju dobrostivosti, izražavanju iskrene samilosti, spremnom opraštanju i iskazivanju ljubavi, najbolji mogući primjer na kojega se možemo ugledati je Bog, Jehova.

A zašto bismo trebali biti poput njega? Zapazite kojim nas toplim riječima Pavao dodatno potiče da primijenimo njegov savjet: “Stoga se ugledajte na Boga, kao njegova ljubljena djeca.” Nije li to dirljiva misao? Jehova na svoje sluge gleda kao na djecu koju jako voli. Kao što se dječačić trudi u svemu biti poput svog oca, tako i pravi kršćani daju sve od sebe da bi bili poput svog nebeskog Oca.

Jehova ne prisiljava ljude da ga oponašaju. Naprotiv, on poštuje naše dostojanstvo, pa nam je dao slobodnu volju. Stoga o vama ovisi hoćete li se ugledati na Boga ili nećete (5. Mojsijeva 30:19, 20). Ali nikad ne zaboravite da i vi možete pokazivati Božje osobine. Naravno, da biste mogli oponašati Boga, najprije morate saznati kakva je on osoba. Iz Biblije možete naučiti sve o osobinama i postupcima Boga, čija je neusporediva osobnost već milijune ljude navela da ga oponašaju.

^ odl. 2 Riječi iz Kološanima 3:9, 10 pokazuju da to što je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku znači da čovjek ima osobine poput njega. Oni koji žele biti po volji Bogu trebali bi “obući novu osobnost, koja se obnavlja (...) po slici onoga koji ju je stvorio”.