Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Proročanstva o Mesiji

Proročanstva o Mesiji

BUDUĆI da su znali što su Izaija i drugi proroci napisali o Mesiji, Židovi su dugo vremena očekivali njegov dolazak. Ustvari, u Isusovo su vrijeme mnogi Židovi “bili u iščekivanju” skorog Mesijinog dolaska (Luka 3:15). Zanimljivo je da biblijska proročanstva sadrže zadivljujuće pojedinosti o Mesijinom životu. Nijedan čovjek ne bi mogao proreći te pojedinosti niti utjecati na to da se one ispune na Isusu.

Pojedinosti o Mesijinom rođenju. Izaija je prorekao da će Mesiju, odnosno Krista, roditi djevica. Nakon što je opisao neobične okolnosti koje su dovele do Isusovog rođenja, apostol Matej je rekao: “Sve se to dogodilo da bi se ispunilo ono što je Jehova rekao preko proroka svojega: ‘Evo, djevica će zatrudnjeti i rodit će sina’” (Matej 1:22, 23; Izaija 7:14). Izaija je prorekao i da će Krist biti Davidov potomak, spominjući po imenu Davidovog  oca Jišaja. Isus je doista potjecao iz Davidove obiteljske loze (Matej 1:6, 16; Luka 3:23, 31, 32). Zato je prije Isusovog rođenja anđeo Gabrijel rekao njegovoj majci Mariji: “Bog će mu dati prijestolje Davida, oca njegova” (Luka 1:32, 33; Izaija 11:1-5, 10; Rimljanima 15:12).

Pojedinosti o Mesijinom životu. Isus je jednom prilikom u nazaretskoj sinagogi naglas čitao dio Izaijinog proročanstva u kojemu između ostalog stoji: “Duh je Jehovin na meni, jer Bog me pomazao da objavim dobru vijest siromasima.” Isus je to proročanstvo primijenio na sebe, rekavši: “Danas su se ispunile ove riječi iz Pisma koje ste upravo čuli” (Luka 4:17-21; Izaija 61:1, 2). Osim toga, Izaija je prorekao da će Isus biti ljubazan, blag i obziran prema bolesnima. U vezi s tim Matej je napisao: “Mnogi su išli za njim i sve ih je izliječio, ali im je zabranio da šire glas o njemu, da bi se ispunilo što je bilo rečeno preko proroka Izaije: (...) ‘Neće se svađati niti će vikati (...). Trsku zgnječenu neće zdrobiti’” (Matej 8:16, 17; 12:10-21; Izaija 42:1-4; 53:4, 5).

Pojedinosti o Mesijinim patnjama. Izaija je prorekao da većina Izraelaca neće prihvatiti Mesiju, nego da će im on biti “kamen spoticanja” (1. Petrova 2:6-8; Izaija 8:14, 15). I doista, unatoč mnogim čudima koja je Isus činio, ljudi “nisu povjerovali u njega, tako da se ispunila riječ koju je rekao prorok Izaija: ‘Jehova, tko je povjerovao u ono što smo čuli?’” (Ivan 12:37, 38; Izaija 53:1). Židovi nisu vjerovali da je Isus Mesija i zbog jednog jako raširenog, ali pogrešnog gledišta. Naime, mnogi su vjerovali da će Mesija odmah osloboditi izraelski narod rimske vlasti i na Zemlji obnoviti nezavisno Davidovo kraljevstvo. Budući da je Isus podnio mnoge patnje i na kraju bio ubijen, većina Židova nije ga prihvatila kao Mesiju. Međutim, Izaija je zapravo i prorekao da će Mesija mnogo propatiti prije nego što postane Kralj.

U Izaijinoj knjizi zapisane su Mesijine proročanske riječi: “Leđa sam okrenuo prema onima koji su me udarali (...). Lice svoje nisam zaklonio od poniženja i pljuvanja.” Matej je opisao što se događalo tijekom Isusovog suđenja: “Tada su mu počeli pljuvati u lice i udarati ga šakama. Drugi su ga šamarali” (Izaija 50:6; Matej 26:67). Osim toga, Izaija je o Mesiji napisao: “On je puštao da mu bol nanose i nije otvorio usta svoja.” Te su se riječi ispunile kad je Pilat ispitivao Isusa zbog optužbi koje su Židovi iznijeli protiv njega, a Isus mu “nije odgovorio, niti jednu riječ, tako da se upravitelj silno čudio” (Izaija 53:7; Matej 27:12-14; Djela apostolska 8:28, 32-35).

Pojedinosti o Mesijinoj smrti. Izaija je prorekao i pojedinosti o Isusovoj smrti i onome što se zbivalo nakon nje. Rekao je: “Grob će mu biti među zlikovcima i među bogatima” (Izaija 53:9). Kako se ispunilo to naizgled proturječno proročanstvo? Isus je umro pribijen na stup između dva razbojnika (Matej 27:38). No kasnije je bogati Josip iz Arimateje položio Isusovo tijelo u svoj novi grob isklesan u stijeni (Matej 27:57-60). Isusovom se smrću ispunila i jedna od najvažnijih pojedinosti Izaijinih proročanstava. Govoreći o Mesiji, Izaija je rekao: “Pravednik, sluga moj, pravednost će dati mnogima, i prijestupe njihove na sebe će uzeti.”  Te su se riječi ispunile tako što je Isus svojom smrću otkupio sve ljude vjerne Bogu i oslobodio ih tereta grijeha (Izaija 53:8, 11; Rimljanima 4:25).

Posve pouzdana proročanstva

Da bi na temelju svetih spisa dokazali tko je Mesija, apostoli i sam Isus citirali su proročanstva iz Izaijine knjige češće nego bilo koju drugu biblijsku knjigu. No nije samo Izaija proricao budućnost. I mnoga druga proročanstva iz “Starog zavjeta” ispunila su se na Isusu i njegovom Kraljevstvu. * Osim toga, ispunit će se i ostala proročanstva o svemu dobrome što će to Kraljevstvo donijeti u budućnosti (Djela apostolska 28:23; Otkrivenje 19:10). Možemo li vjerovati da će se ta proročanstva ispuniti? Isus je Židovima rekao: “Ne mislite da sam došao obezvrijediti Zakon ili Proroke [odnosno “Stari zavjet”]. Nisam došao obezvrijediti, nego ispuniti! Jer zaista, kažem vam, prije će se dogoditi da nestane nebo i zemlja nego da i najmanje slovo ili djelić slova nestane iz Zakona i da se sve ne ispuni” (Matej 5:17, 18).

Isus je ukazao i na biblijska proročanstva koja su se ispunila na njemu, ali i na proročanstva koja su se trebala ispuniti u budućnosti (Danijel 9:27; Matej 15:7-9; 24:15). Pored toga, Isus i njegovi učenici proricali su događaje koji se se trebali zbiti nakon njihovog vremena, a mnogi od tih događaja odvijaju se u naše vrijeme. U sljedećem članku govorit ćemo o biblijskim proročanstvima koja se ispunjavaju pred našim očima i o onima koja se tek trebaju ispuniti.

^ odl. 9 Više informacija o proročanstvima koja su se ispunila na Isusu možete pronaći u knjizi Što Biblija doista uči?, stranica 200. Knjigu su izdali Jehovini svjedoci.

[Slika na stranici 4]

‘Djevica će roditi sina’

[Slika na stranici 5]

“Lice svoje nisam zaklonio od poniženja”