Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

 Učimo svoju djecu

Samuel nije prestao činiti ono što je dobro

Samuel nije prestao činiti ono što je dobro

JESI li već vidio kako drugi oko tebe čine nešto loše?— * Samuel je to doživio. Živio je na mjestu gdje nitko ne bi očekivao da se događaju loše stvari. To je bio sveti šator u kojem se služilo Bogu, a nalazio se u gradu Šilu. Saznajmo kako je sveti šator postao Samuelov dom prije 3 000 godina.

Prije nego se Samuel rodio, njegova je majka Hana silno željela dijete. Jednom kada je posjetila sveti šator, Hana se u vezi s time molila Bogu. Molila se tako usrdno da su joj usne podrhtavale. Kad je to vidio, veliki svećenik Eli pomislio je da je pijana. No, kad je saznao da je to bilo zbog njene velike brige i žalosti, Eli ju je blagoslovio riječima: “Neka ti Bog Izraelov usliši molitvu” (1. Samuelova 1:17).

Kasnije, kad se Samuel rodio, Hana je bilo toliko sretna da je svom mužu Elkani rekla: ‘Čim prestanem dojiti Samuela, odvest ću ga u sveti šator da ondje služi Bogu.’ Tako je i učinila! Samuel je tada vjerojatno imao četiri ili pet godina.

Eli je bio star, a njegovi sinovi Hofni i Pinhas nisu obožavali Jehovu kako je trebalo. Čak su imali nemoralne spolne odnose sa ženama koje su dolazile u sveti šator. Što misliš, kako je njihov otac trebao reagirati?— Da, trebao ih je ukoriti i ne dopustiti im da čine takve loše stvari.

Samuel je rastao u šatoru i vjerojatno je znao za loše postupke Elijevih sinova. Je li Samuel oponašao njihov loš primjer? Nije, nastavio je činiti ono što je dobro, baš kao što su ga njegovi roditelji i poučili. S druge strane, sasvim je razumljivo da se Jehova razljutio na Elija. Čak je poslao proroka koji je rekao Eliju kakva će kazna snaći njegovu obitelj,  pogotovo njegove zle sinove (1. Samuelova 2:22-36).

Samuel je nastavio služiti s Elijem u svetom šatoru. No, jedne noći dok je Samuel spavao, čuo je kako ga netko doziva. Otrčao je k Eliju, ali on mu je rekao da ga nije zvao. To se ponovilo još jednom. Kada se isto dogodilo i treći put, Eli je Samuelu rekao da sljedeći put odgovori: “Govori, Jehova, jer sluša sluga tvoj!” Kad je Samuel to rekao, Jehova mu se obratio. Znaš li što mu je rekao?—

Bog je Samuelu rekao da namjerava kazniti Elijevu obitelj. Sljedećeg jutra, Samuel se bojao prenijeti Eliju što mu je Jehova rekao. No Eli ga je molio: “Molim te, nemoj mi ništa tajiti!” Samuel mu je zatim prenio sve što je Jehova rekao da će učiniti, kao što je Jehovin prorok već ranije najavio Eliju. Eli je na to rekao: “Neka [Jehova] učini što je dobro u očima njegovim!” I tako se dogodilo da su Hofni i Pinhas bili ubijeni, a Eli je umro (1. Samuelova 3:1-18).

S druge strane, “Samuel je rastao, a Jehova je bio s njim”. U vrijeme kada su Eli i njegovi sinovi umrli, Samuel je vjerojatno bio mladić — nalazio se u razdoblju života koje je za mlade vrlo važno. Što misliš, je li Samuelu bilo lako postupati ispravno premda to drugi nisu činili?— Iako mu nije bilo lako, vjerno je služio Jehovi do kraja života (1. Samuelova 3:19-21).

A kako je s tobom? Hoćeš li biti poput Samuela kad budeš stariji? Hoćeš li i dalje činiti ono što je dobro? Hoćeš li postupati onako kako uči Biblija i kako su te roditelji poučavali? Budeš li tako postupao, usrećit ćeš i Jehovu i svoje roditelje.

^ odl. 3 Ako članak čitate zajedno sa svojom djecom, crta je znak da trebate zastati i pustiti dijete da odgovori.