Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Stotinu godina vladavine Božjeg Kraljevstva!

Stotinu godina vladavine Božjeg Kraljevstva!

Bog mira neka vas opremi svakim dobrom da vršite njegovu volju (HEBR. 13:20, 21)

PJESME: 13614

1. Koliko je Isusu bilo važno propovijedati? Objasni.

ISUS je volio govoriti drugima o Božjem Kraljevstvu. Biblijski izvještaji pokazuju da je o Kraljevstvu govorio više nego o bilo kojoj drugoj temi. Tijekom svoje službe spomenuo je Kraljevstvo više od 100 puta. Ono mu je doista bilo priraslo srcu. (Pročitaj Mateja 12:34.)

2. Koliko je ljudi možda čulo zapovijed koja je zapisana u Mateju 28:19, 20 i po čemu to možemo zaključiti?

2 Kratko nakon uskrsnuća Isus se ukazao mnoštvu u kojem je bilo više od 500 ljudi, a svi su oni dobili priliku postati objaviteljima dobre vijesti (1. Kor. 15:6). Možda je tom prilikom Isus zapovjedio da se vijest o Kraljevstvu propovijeda ljudima “iz svih naroda”, što je tada bio izuzetno zahtjevan zadatak! * Prorekao je da će njegovi sljedbenici propovijedati “do svršetka ovoga poretka” i te su se riječi obistinile. Kad propovijedaš dobru vijest, i ti sudjeluješ u ispunjenju tog proročanstva (Mat. 28:19, 20).

3. Što nam Jehova daje kako bismo bili dobro opremljeni za propovijedanje dobre vijesti?

 3 Nakon što je svojim sljedbenicima dao zadatak da propovijedaju, Isus im je zajamčio: “Ja sam s vama” (Mat. 28:20). Time je zapravo obećao da će voditi propovijedanje dobre vijesti. Uz nas je i naš Bog, koji nas oprema “svakim dobrom” kako bi nam pomogao da izvršimo velik zadatak koji nam je povjeren (Hebr. 13:20, 21). U ovom članku razmotrit ćemo kojim nas dobrima Jehova oprema. Između ostalog, to su: (1) razna sredstva za širenje dobre vijesti, (2) razne metode propovijedanja i (3) teokratska pouka. Razmotrimo najprije neka sredstva kojima se Božji narod služio u propovijedanju tijekom proteklih 100 godina.

KRALJ OPREMA SVOJE SLUGE ZA PROPOVIJEDANJE

4. Zašto Jehovini sluge koriste različita sredstva za širenje dobre vijesti?

4 Isus je “riječ o kraljevstvu” usporedio sa sjemenom koje sijač posije na različite vrste tla (Mat. 13:18, 19). Vrtlar može koristiti različite alatke kako bi svoj vrt pripremio za sijanje sjemena. Slično tome naš je Kralj tijekom godina davao svojim slugama različite “alatke” kako bi im pomogao da milijunima ljudi pripreme srce za prihvaćanje vijesti o Kraljevstvu. Neke od tih “alatki”, odnosno sredstava za širenje dobre vijesti, koristile su se desetak godina, a neke se koriste još i danas. No sve te “alatke” pomogle su Jehovinim slugama da nauče vještije propovijedati.

5. Što je kartica sa svjedočanstvom i kako su je braća koristila u službi propovijedanja?

5 Godine 1933. objavitelji dobre vijesti počeli su u službi propovijedanja koristiti kartice sa svjedočanstvom. Te su kartice bile široke oko 8, a dugačke oko 13 centimetara i sadržavale su kratku biblijsku poruku. S vremena na vrijeme izašla bi nova kartica, s novom porukom. Prezentacija je bila vrlo jednostavna! To je mnogima pomoglo da počnu propovijedati. Charles Erlenmeyer imao je oko deset godina kad je počeo svjedočiti pomoću te kartice. Rekao je: “Uobičajeni uvod glasio je: ‘Molim vas, pročitajte ovu karticu!’ Kad bi stanar pročitao karticu, mi bismo mu ponudili neku publikaciju i otišli dalje.”

6. Kako su kartice sa svjedočanstvom koristile objaviteljima?

6 Kartice sa svjedočanstvom pomagale su braći na više načina. Neki su objavitelji jako željeli propovijedati, ali bili su sramežljivi i nisu znali što reći ljudima. Drugi su pak imali puno toga reći. Oni bi u svega par minuta ispričali stanarima sve što znaju, no prezentacije im nisu uvijek bile taktične. Zato su kartice sa svjedočanstvom koristile svim objaviteljima jer su umjesto njih prenosile ljudima biblijsku poruku na sažet i jezgrovit način.

7. S kojim su se poteškoćama neka braća suočavala kad su propovijedala pomoću kartice?

7 Naravno, nije uvijek sve išlo glatko. Sestra Grace Estep, koja je desetljećima služila Jehovi, rekla je: “Ponekad bi nas stanari upitali: ‘O čemu je riječ? Možete li mi jednostavno reći o čemu se radi?’” Osim toga, neki stanari nisu znali pročitati što piše na kartici. Neki su pak mislili da im objavitelji žele dati karticu, pa bi je uzeli i zatvorili vrata. A neki koji su se jako protivili poderali bi karticu. Unatoč svemu tome naša su braća učila pristupati ljudima i jasno im davati do znanja da zastupaju Božje Kraljevstvo.

8. Ispričaj kako su braća svjedočila pomoću gramofona. (Vidi ilustraciju na početku članka.)

8 Još jedno sredstvo kojim su se objavitelji služili tijekom 30-ih i početkom  40-ih godina prošlog stoljeća bio je prijenosni gramofon, koji su neka braća prozvala “Aron” jer je uglavnom on govorio umjesto njih. (Pročitaj 2. Mojsijevu 4:14-16.) Uz dopuštenje stanara objavitelji bi pustili snimku biblijskog govora koji je trajao četiri i pol minute, a zatim bi im ponudili neku publikaciju. Ponekad bi se cijele obitelji okupile kako bi poslušale snimljenu poruku iz Biblije! Godine 1934. Zajednica je počela proizvoditi prijenosne gramofone koji su bili posebno prilagođeni za službu propovijedanja. Ukupno su bila snimljena 92 govora o različitim temama.

9. Koliko je svjedočenje pomoću gramofona bilo djelotvorno?

9 Kad je Hillary Goslin čuo snimku jednog od tih biblijskih govora, zamolio je objavitelja da mu na tjedan dana posudi gramofon kako bi svojim susjedima pustio tu snimku. Kad je objavitelj ponovno došao k njemu, dočekalo ga je nekoliko osoba koje je zanimala vijest o Kraljevstvu. S vremenom su se neke od njih krstile, a dvije Hillaryjeve kćeri kasnije su pohađale školu Gilead te su kao misionarke otišle u druge zemlje. Poput kartice sa svjedočanstvom, i gramofon je mnogima pomogao da počnu propovijedati. Kasnije je nebeski Kralj putem Teokratske škole propovijedanja počeo pomagati pripadnicima Božjeg naroda da nauče razgovarati s ljudima.

RAZNE METODE PROPOVIJEDANJA

10, 11. Kako su braća širila dobru vijest putem novina i radija i zašto su te metode bile djelotvorne?

10 Pod Kraljevim vodstvom, pripadnici Božjeg naroda služili su se raznim metodama propovijedanja kako bi što većem broju ljudi prenijeli dobru vijest. To je bilo naročito važno u vrijeme kad je “radnika” bilo malo. (Pročitaj Mateja 9:37.) Početkom 20. stoljeća braća su koristila novine kako bi prenijela dobru vijest mnogim ljudima što su živjeli u područjima u kojima je bilo malo Jehovinih slugu. Svaki tjedan brat Charles Taze Russell telegrafom bi poslao svoju propovijed jednom novinskom udruženju, a ono bi je proslijedilo raznim novinama u SAD-u, Kanadi i nekim europskim zemljama. Procjenjuje se da su 1913. propovijedi brata Russella izlazile u 2 000 novina te da ih je čitalo oko 15 000 000 ljudi!

11 Nakon smrti brata Russella dobra vijest počela se objavljivati pomoću jedne druge djelotvorne metode. Dana 16. travnja 1922. Joseph Rutherford održao je jedan od svojih prvih govora koji su se prenosili putem radija. Procjenjuje se da ga je slušalo 50 000 ljudi. Dvije godine kasnije, 24. veljače 1924, prva radiopostaja naše organizacije, WBBR, počela je emitirati svoj program. U Stražarskoj kuli od 1. prosinca 1924. o toj je novoj metodi svjedočenja pisalo: “Smatramo da je radio najekonomičniji i najdjelotvorniji način prenošenja biblijske istine koji smo dosad koristili.” Poput novina, i radio je mnogima koji su živjeli ondje gdje je bilo malo objavitelja pomogao da čuju vijest o Kraljevstvu.

Mnogi objavitelji dobre vijesti svjedoče na javnim mjestima i rado ukazuju ljudima na našu internetsku stranicu jw.org. (Vidi 12. i 13. odlomak)

12. (a) Gdje najviše voliš svjedočiti kad je riječ o propovijedanju na javnim mjestima? (b) Ako nam je nelagodno propovijedati na javnim mjestima, što možemo učiniti kako bismo se odvažili svjedočiti na takav način?

12 U posljednje vrijeme sve se više ističe vrijednost propovijedanja na javnim mjestima — na tramvajskim, autobusnim i željezničkim stanicama, parkiralištima, trgovima i tržnicama. Ako ti je nelagodno propovijedati na takav način, moli se Jehovi za pomoć i razmisli o riječima  brata Angela Manere, koji je desetljećima služio kao putujući nadglednik. On je rekao: “Svaku novu metodu propovijedanja smatrali smo novim načinom služenja Jehovi, novom prilikom da pokažemo koliko smo mu vjerni i novim ispitom naše nepokolebljivosti. Htjeli smo pokazati da mu u svemu želimo služiti točno onako kako to on traži od nas.” Ako se trudimo koristiti nove metode propovijedanja čak i ako nam je to možda nelagodno, to će nam pomoći da ojačamo vjeru i pouzdanje u Jehovu te da postanemo bolji propovjednici. (Pročitaj 2. Korinćanima 12:9, 10.)

13. Zašto je dobro ukazivati ljudima na stranicu jw.org i kakva su tvoja iskustva u vezi s time?

13 Mnogi objavitelji rado ukazuju ljudima na našu internetsku stranicu jw.org, na kojoj mogu čitati i preuzimati biblijske publikacije na više od 700 jezika. Svaki dan našu stranicu posjeti više od 1,6 milijuna osoba. U prošlosti je dobra vijest putem radija dopirala do mnogih ljudi, pa čak i do onih koji su živjeli u zabačenim krajevima, a danas ona do njih dopire putem naše internetske stranice.

POUČAVANJE ONIH KOJI PROPOVIJEDAJU DOBRU VIJEST

14. Što su objavitelji dobre vijesti trebali naučiti i koja im je škola u tome pomogla?

14 Dosad smo razmotrili čime su se braća služila kako bi svjedočila ljudima i na koje su načine propovijedala. No objavitelje je trebalo i poučiti o tome kako propovijedati. Naprimjer, ponekad su stanari rekli da se ne slažu s onim što su čuli s gramofonske ploče. Neki su pak pokazali zanimanje za ono što su pročitali na kartici sa svjedočanstvom. Objavitelji su trebali znati taktično odgovoriti na prigovor stanara te vješto poučavati osobe dobra srca. Brata Nathana Knorra nesumnjivo je Božji duh potaknuo da uvidi koliko je važno da objavitelji nauče razgovarati s ljudima u službi propovijedanja. Stoga je 1943. u skupštinama bila uvedena Teokratska škola propovijedanja. Ta je škola mnogima pomogla da nauče djelotvorno poučavati ljude.

15. (a) Kako su se neki osjećali kad su trebali održati govor u Teokratskoj školi propovijedanja? (b) Kako je Jehova tebi pomogao u skladu s obećanjem zapisanim u Psalmu 32:8?

15 Mnogima je trebalo dosta vremena da se naviknu govoriti pred publikom. Brat Julio Ramu prvi je put imao govor u Teokratskoj školi davne 1944. O kojoj  je temi trebao govoriti? O Doegu, čovjeku koji se u Bibliji spominje u samo pet redaka! “Klecala su mi koljena, tresle su mi se ruke i cvokotao sam zubima”, rekao je Julio te dodao da je cijeli govor trebao napraviti na temelju tih pet redaka. “Govor mi je trajao tri minute. To mi je bio prvi govor na podiju, ali nisam odustao.” I djeca su se uključila u Teokratsku školu, no nekima nije bilo lako održati govor pred skupštinom. Brat Angelo Manera, kojeg smo ranije spomenuli, ispričao je kako je izgledao prvi učenički govor jednog dječaka koji je išao u prvi razred osnovne škole: “Imao je toliku tremu da je na početku govora počeo jecati. No nije se pokolebao, nego je održao govor iako je cijelo vrijeme jecao.” Da li se zbog sramežljivosti ili osjećaja nedoraslosti ustežeš komentirati na sastancima ili sudjelovati u programskim točkama? Moli se Jehovi neka ti pomogne pobijediti strah. On će ti pomoći kao što je pomogao i spomenutoj braći. (Pročitaj Psalam 32:8.)

16. (a) Koji je cilj škole Gileada? (b) Do kakve je promjene u vezi s tom školom došlo 2011?

16 Jehova svoje sluge ne poučava samo putem Teokratske škole propovijedanja. Misionari i drugi objavitelji puno su naučili u školi Gileadu. Jedan nastavnik iz te škole rekao je da je njen cilj pobuditi u polaznicima “još snažniju želju za propovijedanjem”. Škola Gilead osnovana je 1943. i do danas ju je pohađalo 8 500 braće i sestara. Misionari koji su završili Gilead bili su poslani u više od 170 zemalja. Od 2011. u tu se školu pozivaju samo oni koji već jesu u posebnoj punovremenoj službi, a to su specijalni pioniri, putujući nadglednici, betelski radnici ili oni koji služe kao misionari, ali još nisu pohađali Gilead.

17. Koliko je djelotvorna škola Gilead?

17 Koliko je djelotvorna škola Gilead? Razmotrimo jedan primjer. U kolovozu 1949. u Japanu nije bilo ni deset domaćih objavitelja dobre vijesti. Koncem te godine u Japanu je počelo propovijedati 13 misionara koji su završili školu Gilead. Danas u toj zemlji ima oko 216 000 objavitelja, a gotovo 42 posto njih služe kao pioniri!

18. Navedi neke teokratske tečajeve koji Jehovinim slugama pomažu da duhovno napreduju.

18 I razni tečajevi — naprimjer Tečaj za imenovanu braću, Tečaj za pionire, Tečaj za objavitelje Kraljevstva, Tečaj za pokrajinske nadglednike i njihove supruge te Tečaj za članove Odbora podružnice i njihove supruge — uvelike pomažu Jehovinim slugama da duhovno napreduju i da još bolje izvršavaju teokratske zadatke. Nema nikakve sumnje u to da naš Kralj i danas poučava svoje podanike!

19. Što je brat Russell rekao u vezi s propovijedanjem i kako su se te riječi pokazale istinitima?

19 Božje Kraljevstvo vlada na nebu već više od 100 godina. Naš kralj Isus Krist pruža nam izvanrednu pouku. Godine 1916, kratko prije svoje smrti, Charles Taze Russell iznio je vrlo pronicljivo zapažanje u vezi s time u kojoj će se mjeri propovijedati dobra vijest. Jednom svom bliskom suradniku rekao je: “Djelo brzo napreduje, a i dalje će napredovati jer se ‘evanđelje Kraljevstva’ treba propovijedati po cijelom svijetu” (Alexander Macmillan, Faith on the March, str. 69). I bio je u pravu! Doista smo zahvalni Bogu mira na tome što nas oprema “svakim dobrom” kako bismo s radošću mogli izvršiti svoj propovjednički zadatak. On nam uistinu daje sve što nam je potrebno da bismo vršili njegovu volju!

^ odl. 2 Imamo razloga vjerovati da je većina onih koji su tom prilikom vidjeli Isusa postala kršćanima. Pavao je u svojoj poslanici Korinćanima tih 500 ljudi nazvao “braćom”. Osim toga, dodao je: “Većina njih još je živa, a neki su pomrli.” Dakle, po svemu sudeći, Pavao i drugi kršćani u 1. stoljeću poznavali su mnoge od onih koji su osobno čuli tu Isusovu zapovijed.