Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Bit ćete “kraljevstvo svećenika”

Bit ćete “kraljevstvo svećenika”

Bit ćete mi kraljevstvo svećenika i sveti narod (2. MOJS. 19:6)

1, 2. Zašto je trebalo zaštititi ženino potomstvo?

PRVO proročanstvo koje je zapisano u Bibliji veoma je važno jer nam otkriva kako će Jehova ostvariti svoj naum. Pravi je Bog u edenskom vrtu rekao zmiji, odnosno Sotoni: “Ja ću zametnuti neprijateljstvo između tebe i žene, i između potomstva tvojega i potomstva njezina.” Koliko je snažno trebalo biti to neprijateljstvo? Jehova je kazao Sotoni: “On [ženin potomak] će ti zdrobiti glavu, a ti ćeš mu raniti petu” (1. Mojs. 3:15). Bog je time prorekao kako će neprijateljstvo između zmije i žene biti toliko snažno da će se Sotona svim silama truditi zatrti ženino potomstvo.

2 Stoga nije nikakvo čudo što je psalmist, govoreći o Božjem izabranom narodu, u molitvi rekao Jehovi: “Evo, uskomešali su se neprijatelji tvoji, glavu podižu oni što te silno mrze. Tajni dogovor protiv naroda tvojega lukavo sklapaju, urotu kuju protiv onih koje si sakrio. Govore: ‘Dođite, zatrimo ih, da više ne budu narod!’” (Psal. 83:2-4). Trebalo je zaštititi rodoslovnu liniju ženinog potomstva kako je Sotona ne bi zatro ili iskvario u duhovnom i moralnom pogledu. Jehova je u tu svrhu sklopio još nekoliko saveza kojima je osigurao ostvarenje svog nauma.

 SAVEZ KOJI ŠTITI POTOMSTVO

3, 4. (a) Kad je savez Zakona stupio na snagu i na što su se Izraelci obvezali tim savezom? (b) Što je bila svrha saveza Zakona?

3 Kad je broj Abrahamovih, Izakovih i Jakovljevih potomaka narastao na nekoliko milijuna, Jehova je ujedinio izraelska plemena i od njih stvorio jedan narod. Jehova je preko Mojsija s izraelskim narodom sklopio poseban savez tako što mu je dao Zakon, a narod je pristao držati se uvjeta pod kojima je savez bio sklopljen. U Bibliji piše: “[Mojsije] je uzeo knjigu saveza i pročitao je pred narodom. A narod je rekao: ‘Činit ćemo i poslušat ćemo sve što je Jehova rekao.’ Potom je Mojsije uzeo krv [žrtvovanih junaca] i poškropio narod, govoreći: ‘Ovo je krv saveza koji je Jehova sklopio s vama na temelju svih ovih riječi’” (2. Mojs. 24:3-8).

4 Savez Zakona stupio je na snagu 1513. pr. n. e. kod gore Sinaja. Bog je putem tog saveza odvojio Izraelce kao svoj izabrani narod. Jehova je tako postao njihov Sudac, Zakonodavac i Kralj (Iza. 33:22). Povijest izraelskog naroda pokazuje koje blagoslove dobivaju oni koji drže Božje zapovijedi i koje posljedice snalaze one koji ih zanemaruju. Budući da je Mojsijev zakon zabranjivao sklapanje brakova s pripadnicima poganskih naroda te štovanje lažnih bogova, svrha mu je bila zaštititi Abrahamovu rodoslovnu liniju od svega što bi je moglo iskvariti u duhovnom i moralnom pogledu (2. Mojs. 20:4-6; 34:12-16).

5. (a) Koju je priliku Jehova pružio Izraelcima sklopivši s njima savez Zakona? (b) Zašto je Bog odbacio izraelski narod?

5 Savez Zakona ujedno je položio temelj za postavljanje svećenstva. No svećenici koji su služili u Izraelu predočavali su jednu drugu skupinu svećenika koji će u budućnosti služiti ljudima na puno bolji način (Hebr. 7:11; 10:1). Putem tog saveza Izraelci su dobili jedinstvenu priliku da postanu “kraljevstvo svećenika”, ali da bi im ta čast bila ukazana, trebali su se držati Jehovinog zakona. (Pročitaj 2. Mojsijevu 19:5, 6.) Međutim, Izraelci nisu bili poslušni Bogu. Umjesto da prihvate Mesiju, glavnog Abrahamovog potomka, oni su ga odbacili. Stoga je i Bog odbacio njih.

Izraelci nisu ostali vjerni Bogu, no to ne znači da Mojsijev zakon nije ispunio svoju svrhu (Vidi odlomke 3-6)

6. Što je Mojsijev zakon postigao?

6 Izraelci nisu ostali vjerni Bogu te stoga kao narod nisu postali kraljevstvo svećenika, no to ne znači da Mojsijev zakon nije ispunio svoju svrhu. Zakon je trebao štititi potomstvo i pomoći ljudima da prepoznaju Mesiju. Kad je Isus došao na Zemlju i kad je postalo jasno da je on Krist, svrha Zakona bila je ispunjena. Biblija kaže: “Krist je svršetak Zakona” (Rim. 10:4). No tko je onda umjesto izraelskog  naroda dobio priliku postati kraljevstvo svećenika? Jehova Bog sklopio je još jedan savez, kojim je stvorio nov narod.

OSNIVANJE NOVOG NARODA

7. Što je Jehova preko Jeremije prorekao o novom savezu?

7 Davno prije nego što je savez Zakona bio poništen Jehova je preko proroka Jeremije pretkazao da će s izraelskim narodom sklopiti “novi savez”. (Pročitaj Jeremiju 31:31-33.) Za razliku od saveza Zakona, taj je savez trebao omogućiti oproštenje grijeha bez potrebe za prinošenjem životinjskih žrtava. Na koji način?

8, 9. (a) Kakva se mogućnost pruža ljudima na temelju Isusove prolivene krvi? (b) Koju priliku dobivaju sudionici novog saveza? (Vidi ilustraciju na početku članka.)

8 Mnogo stoljeća kasnije, točnije 14. nisana 33. godine, Isus je uspostavio Gospodinovu večeru. Držeći u ruci čašu vina, rekao je jedanaestorici svojih vjernih apostola: “Ova čaša predstavlja novi savez na temelju moje krvi, koja će se proliti za vas” (Luka 22:20). Prema Matejevom evanđelju, Isus je o vinu kazao: “Ovo predstavlja moju ‘krv saveza’, koja će se proliti za mnoge radi oproštenja grijeha!” (Mat. 26:27, 28).

9 Isusova je prolivena krv novi savez učinila važećim. Ona ujedno pruža ljudima mogućnost da im grijesi jednom zauvijek budu oprošteni. Isus nije sudionik novog saveza. On je bezgrešan, pa mu nije potrebno oproštenje grijeha. No Bog na temelju njegove prolivene krvi može pružiti brojne blagoslove Adamovim potomcima. Osim toga, on neke svoje zemaljske sluge usvaja kao sinove tako što ih pomazuje svetim duhom. (Pročitaj Rimljanima 8:14-17.) Bog na njih gleda kao da nemaju grijeha, pa oni u neku ruku postaju poput Isusa, bezgrešnog Sina Božjeg. Ti će pomazanici postati “sunasljednici Kristovi” te će dobiti priliku da postanu “kraljevstvo svećenika”, koju Izraelci nisu iskoristili. Govoreći o “sunasljednicima Kristovim”, apostol Petar rekao je: “Vi ste ‘izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, narod koji je vlasništvo Božje, da biste objavljivali vrline’ onoga koji vas je pozvao iz tame u svoje divno svjetlo” (1. Petr. 2:9). Novi je savez uistinu važan! On omogućava Isusovim učenicima da postanu Abrahamovo potomstvo u širem smislu.

NOVI SAVEZ STUPA NA SNAGU

10. Kad je novi savez stupio na snagu i zašto se to dogodilo tek tada?

10 Kad je novi savez stupio na snagu? To se nije dogodilo kad ga je Isus spomenuo večer prije svoje smrti. Da bi taj savez postao pravovaljanim, Isus je trebao proliti svoju krv te se vratiti na nebo i ponuditi Jehovi da je prihvati kao otkupninu za ljudski rod. Osim toga, sveti duh trebao je biti izliven na one koji su trebali postati “sunasljednici Kristovi”. Stoga je novi savez stupio na snagu na Pedesetnicu 33. godine, kad su Isusovi vjerni sljedbenici bili pomazani svetim duhom.

11. Kako je novi savez omogućio i Židovima i ne-Židovima da postanu dio duhovnog Izraela i koliko je ljudi uključeno u novi savez?

11 Premda je savez Zakona u neku ruku bio učinjen “zastarjelim” još kad je Jehova preko Jeremije objavio da će s Izraelom sklopiti novi savez, on je zapravo prestao vrijediti tek kad je novi savez stupio na snagu (Hebr. 8:13). Na temelju novog saveza Bog je i Židovima i neobrezanim ne-židovskim vjernicima pružio  priliku da budu vladari u njegovom Kraljevstvu jer je njihovo obrezanje bilo “obrezanje srca po duhu, a ne po pisanom zakonu” (Rim. 2:29). Sklopivši s njima novi savez, Bog je ispunio obećanje koje glasi: “Stavit ću zakone svoje u um njihov i upisat ću ih u srca njihova” (Hebr. 8:10). Ukupan broj ljudi koji su uključeni u novi savez iznosi 144 000. Oni sačinjavaju nov narod — “Izrael Božji”, odnosno duhovni Izrael (Gal. 6:16; Otkr. 14:1, 4).

12. Koje paralele možemo povući između saveza Zakona i novog saveza?

12 Koje paralele možemo povući između saveza Zakona i novog saveza? Savez Zakona Jehova je sklopio s izraelskim narodom, a novi savez sklopio je s duhovnim Izraelom. Posrednik starog saveza bio je Mojsije, a posrednik novog saveza je Isus. Savez Zakona bio je proglašen važećim na temelju životinjske krvi, a novi savez na temelju Isusove prolivene krvi. Izraelski narod koji je bio pod savezom Zakona predvodio je Mojsije, a ljudima koji su sudionici novog saveza vođa je Isus — Glava skupštine (Efež. 1:22).

13, 14. (a) U kom je smislu novi savez povezan s Kraljevstvom? (b) Što je trebalo učiniti da bi pripadnici duhovnog Izraela mogli vladati s Kristom na nebu?

13 Novi savez povezan je s Božjim Kraljevstvom u tom smislu što je njime položen temelj za osnivanje svetog naroda čiji pripadnici imaju čast vladati kao kraljevi i služiti kao svećenici u nebeskom Kraljevstvu. Oni su Abrahamovo potomstvo u širem smislu (Gal. 3:29). Novi savez stoga potvrđuje da će Jehova sigurno ispuniti obećanja što ih je dao prilikom sklapanja saveza s Abrahamom.

14 Potrebno je utvrditi još jednu pojedinost u vezi s Kraljevstvom. Na temelju novog saveza osnovan je duhovni Izrael te je njegovim pripadnicima omogućeno da postanu “sunasljednici Kristovi”. No trebao je biti sklopljen još jedan savez kako bi oni zajedno s Isusom mogli na nebu vladati kao kraljevi i služiti kao svećenici u njegovom Kraljevstvu.

SAVEZ KOJI DRUGIMA OMOGUĆAVA DA VLADAJU S KRISTOM

15. Koji je savez Isus sklopio sa svojim vjernim apostolima?

15 Nakon što je utemeljio Gospodinovu večeru, Isus je sa svojim vjernim učenicima sklopio savez za Kraljevstvo. (Pročitaj Luku 22:28-30.) Za razliku od drugih saveza, u kojima je Jehova jedna od strana koje se njima obvezuju, ovaj je savez Isus osobno sklopio sa svojim pomazanim sljedbenicima. Kad je rekao: “Kao što je Otac moj sa mnom sklopio savez”, vjerojatno je mislio na savez što ga je Jehova bio sklopio s njim, da zauvijek bude “svećenik nalik Melkisedeku” (Hebr. 5:5, 6).

16. Što savez za Kraljevstvo omogućava pomazanim kršćanima?

16 Jedanaestorica Isusovih vjernih apostola ostala su uz njega u njegovim kušnjama. Putem saveza za Kraljevstvo on im je zajamčio da će biti s njim na nebu i da će sjediti na prijestoljima te vladati kao kraljevi i služiti kao svećenici. No ta čast neće biti ukazana samo njima. Proslavljeni Isus ukazao se apostolu Ivanu u viziji i rekao mu: “Onome tko pobijedi dat ću da sjedne sa mnom na moje prijestolje, kao što sam i ja pobijedio i sjeo s Ocem svojim na njegovo prijestolje” (Otkr. 3:21). Dakle, Isus je sklopio savez za Kraljevstvo sa 144 000 pomazanih kršćana (Otkr. 5:9, 10; 7:4). Na temelju tog saveza oni imaju zakonsko pravo vladati s Isusom na nebu. To je kao da se nevjesta  iz aristokratske obitelji uda za kralja te potom zajedno s njim vlada nad kraljevstvom. Ustvari, Biblija pomazane kršćane naziva Kristovom “nevjestom”, odnosno “čistom djevicom” s kojom će Krist sklopiti brak (Otkr. 19:7, 8; 21:9; 2. Kor. 11:2).

BUDI ČVRSTO UVJEREN U TO DA ĆE BOŽJE KRALJEVSTVO OSTVARITI JEHOVIN NAUM

17, 18. (a) Ukratko objasni kako su savezi koje smo razmotrili u ovom i prethodnom članku povezani s Kraljevstvom. (b) Zašto možemo biti uvjereni u to da će Božje Kraljevstvo ostvariti Jehovin naum?

17 Svi savezi koje smo razmotrili u ovom i prethodnom članku povezani su najmanje s jednim važnim obilježjem Kraljevstva. (Vidi okvir “Kako će Bog ostvariti svoj naum?” u prethodnom članku.) Ta činjenica ističe da uspostava Kraljevstva ima čvrst pravni temelj. Stoga se možemo potpuno uzdati u to da će Bog putem Mesijanskog Kraljevstva ostvariti svoj naum sa Zemljom i ljudima (Otkr. 11:15).

Putem Mesijanskog Kraljevstva Jehova će ostvariti svoj naum sa Zemljom i ljudima (Vidi odlomke 15-18)

18 Ima li ikakve sumnje u to da će Kraljevstvo ljudima donijeti vječne blagoslove? Možemo bez imalo ustezanja reći da je samo Božje Kraljevstvo u stanju riješiti sve probleme koji muče ljudski rod. Stoga revno objavljujmo drugima dobru vijest o tom Kraljevstvu! (Mat. 24:14).