Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Služi se Božjom Riječju – ona je živa!

Služi se Božjom Riječju – ona je živa!

Riječ je Božja živa i djelotvorna (HEBR. 4:12)

1, 2. Koji je zadatak Jehova dao Mojsiju i što mu je zajamčio?

KAKO bi se osjećao da moraš izaći pred najmoćnijeg vladara na Zemlji i obratiti mu se u ime Jehovinog naroda? Vjerojatno bi bio napet i preplašen te bi smatrao da nisi dorastao takvom zadatku. Kako bi se pripremio za taj razgovor? Što bi učinio kako bi tvoje riječi dobile na težini i kako bi dokazao da si predstavnik svemogućeg Boga?

2 Mojsije se našao upravo u takvoj situaciji. Jehova je tom čovjeku, koji je bio “najkrotkiji od svih ljudi na zemlji”, zapovjedio da ode k faraonu i izbavi Božji potlačeni narod iz egipatskog ropstva (4. Mojs. 12:3). Kasnije se pokazalo da je faraon veoma ohol i da nimalo ne poštuje Boga (2. Mojs. 5:1, 2). Unatoč tome Jehova je rekao Mojsiju neka zapovjedi faraonu da iz svoje zemlje pusti nekoliko milijuna robova! Sasvim je razumljivo da je Mojsije rekao Jehovi: “Tko sam ja da idem k faraonu i da izvedem sinove Izraelove iz Egipta?” Mojsije je sigurno smatrao da nije u stanju izvršiti taj zadatak. No Bog mu je zajamčio da neće biti sam. “Ja ću biti s tobom”, rekao mu je (2. Mojs. 3:9-12).

3, 4. (a) Čega se Mojsije bojao? (b) U kojim bismo se situacijama i mi mogli osjećati poput Mojsija?

3 Čega se Mojsije bojao? Očito je mislio kako faraon neće htjeti primiti predstavnika Jehove Boga niti obratiti pažnju  onome što mu on želi reći. Mojsije se bojao da ni njegovi sunarodnjaci neće povjerovati kako ga je Jehova poslao da ih izvede iz Egipta. Stoga je rekao Jehovi: “Što ako mi ne povjeruju i ne poslušaju glas moj, nego kažu: ‘Nije ti se Jehova ukazao’?” (2. Mojs. 3:15-18; 4:1).

4 Iz odgovora koji je Jehova uputio Mojsiju i iz događaja koji su nakon toga uslijedili svi možemo puno naučiti. Istina, možda nikad nećemo morati izaći pred nekog visokog državnog dužnosnika kako bismo branili istinu. No je li ti ponekad teško govoriti o Bogu i njegovom Kraljevstvu ljudima koje susrećeš na svom području? Ako je tako, razmisli o tome što možeš naučiti iz Mojsijevog iskustva.

“ŠTO TI JE TO U RUCI?”

5. Što je Jehova omogućio Mojsiju i kako je to njemu pomoglo da ga hrabro zastupa? (Vidi ilustraciju na početku članka.)

5 Kad je Mojsije rekao Bogu kako se boji da ga drugi neće ozbiljno shvatiti, on mu je pomogao da se pripremi na izazove koji su ga čekali. U Bibliji piše: “Tada ga je Jehova upitao: ‘Što ti je to u ruci?’ A [Mojsije] je odgovorio: ‘Štap.’ ‘Baci ga na zemlju!’ rekao mu je. I on ga je bacio na zemlju i štap se pretvorio u zmiju, a Mojsije je stao uzmicati pred njom. Onda je Jehova rekao Mojsiju: ‘Pruži ruku i uhvati je za rep!’ I on je pružio ruku i uhvatio je, a ona je postala štap u ruci njegovoj. Tada mu je rekao: ‘Tako će ti vjerovati da se Jehova (...) tebi ukazao’” (2. Mojs. 4:2-5). Jehova je omogućio Mojsiju da pomoću štapa koji je nosio u ruci dokaže drugima kako poruka koju nosi potječe od samog Boga. Zahvaljujući Božjoj moći Mojsije je običan štap mogao pretvoriti u živo biće! Takvo čudo zaista je moglo pridati veliku težinu Mojsijevim riječima i jasno pokazati da je Jehova s njim! Jehova je stoga kazao Mojsiju: “Ovaj štap uzmi u ruku da njime činiš čuda!” (2. Mojs. 4:17). Budući da je pomoću tog štapa mogao pokazati svima da ga je poslao Bog, Mojsije je hrabro zastupao Jehovu pred svojim sunarodnjacima i pred faraonom (2. Mojs. 4:29-31; 7:8-13).

6. (a) Što je dobro imati u ruci kad u službi propovijedanja razgovaramo s ljudima i zašto? (b) U kom je smislu Božja riječ “živa i djelotvorna”?

6 Kad u službi propovijedanja razgovaramo s ljudima, što često imamo u ruci? Bibliju! Uvijek smo spremni ljudima nešto pročitati iz nje. Neki smatraju da je Biblija obična knjiga, no ona je napisana pod Jehovinim nadahnućem i stoga nam on govori putem nje (2. Petr. 1:21). U njoj su zapisana Božja obećanja koja govore o tome što će Jehova učiniti putem svog Kraljevstva. Zbog toga je apostol Pavao napisao: “Riječ je Božja živa i djelotvorna.” (Pročitaj Hebrejima 4:12.) Jehovina je riječ “živa” u tom smislu što on neprestano radi na ispunjenju svojih obećanja (Iza. 46:10; 55:11). Kad ljudi to uvide, Biblija za njih postaje “djelotvorna” jer ono što pročitaju u njoj može snažno djelovati na njih i potaknuti ih da iz temelja promijene svoj život.

7. Kako se možemo “ispravno služiti riječju istine”?

7 Jehova nam je dao svoju pisanu Riječ, koja je “živa i djelotvorna”, kako bismo pomoću nje ljudima pokazali da je poruka koju im nosimo istinita te da dolazi od njega. Nimalo ne čudi što je Pavao, nakon što je napisao poslanicu Hebrejima, potaknuo svog duhovnog sina Timoteja da se “ispravno služi riječju istine” (2. Tim. 2:15). Kako mi možemo primijeniti Pavlov savjet? Trebamo pomno birati retke koje ljudima namjeravamo pročitati u službi propovijedanja jer nam je cilj dirnuti ih u srce istinom iz Božje Riječi. Traktati koje smo dobili 2013. godine osmišljeni su kako bi nam u tome pomogli.

 PROČITAJ REDAK KOJI ĆE OSOBU DIRNUTI U SRCE

8. Što je jedan nadglednik službe propovijedanja rekao o traktatima?

8 Svi novi traktati koncipirani su na isti način. Stoga je dovoljno znati ponuditi samo jedan od njih kako bismo ih znali ponuditi sve. Je li ih lako nuditi ljudima? Nadglednik službe propovijedanja iz jedne havajske skupštine napisao je: “Nismo ni slutili koliko će novi traktati biti djelotvorni i u propovijedanju od kuće do kuće i u propovijedanju na javnim mjestima.” Taj je brat primijetio da su traktati napisani tako da se pomoću njih lako pobudi zanimanje ljudi, što često dovodi do zanimljivih razgovora. On smatra da su traktati toliko djelotvorni zato što se na naslovnici traktata ispod pitanja nudi nekoliko odgovora, pa se osoba kojoj svjedočimo ne mora bojati da će dati pogrešan odgovor.

9, 10. (a) Kako nam traktati pomažu da u službi propovijedanja koristimo Bibliju? (b) S kojim si traktatima imao najviše uspjeha u propovijedanju i zašto?

9 Svaki traktat sadrži pomno odabran biblijski redak koji možemo pročitati stanaru. Naprimjer, pogledaj traktat Hoće li patnjama ikad doći kraj? Postavi stanaru pitanje s naslovnice. On može odabrati odgovor “hoće”, “neće” ili “možda”. Koji god odgovor stanar izabrao, otvori traktat i samo reci: “Pogledajte što o tome kaže Biblija.” Zatim pročitaj Otkrivenje 21:3, 4.

10 Slično tome kad nudiš traktat Kako gledate na Bibliju?, nije važno koji odgovor stanar odabere. Naprosto otvori traktat i reci: “Biblija kaže: ‘Sve je Pismo nadahnuto od Boga.’” Potom bi mogao dodati: “Ustvari, u tom retku piše još nešto.” Zatim otvori Bibliju i u cijelosti pročitaj 2. Timoteju 3:16, 17.

11, 12. (a) Kako nam traktati mogu pomoći da više uživamo u službi propovijedanja? (b) Kako nam traktati mogu pomoći da se pripremimo za ponovne posjete?

11 Ovisno o reakciji stanara, procijeni je li prikladno pročitati mu još neke misli iz traktata i razmotriti ih s njim. Bilo kako bilo, koristeći pristup koji smo razmotrili više ćeš uživati u službi propovijedanja jer nećeš ljudima samo dijeliti traktate nego ćeš im moći i pročitati nešto iz Božje Riječi — pa makar pročitao samo jedan ili dva retka pri prvom posjetu. Drugi put lako možeš nastaviti razgovor.

 12 Na poleđini svakog traktata nalazi se podnaslov “Razmislite”, ispod kojeg se navode pitanje i biblijski reci koje možemo razmotriti s osobom kad je ponovno posjetimo. U traktatu Kako gledate na budućnost? pitanje koje možemo postaviti osobi prilikom ponovnog posjeta glasi: “Kako će Bog popraviti stanje u svijetu?” Ispod pitanja navode se Matej 6:9, 10 i Danijel 2:44. U traktatu Hoće li se mrtvi ikad vratiti u život? nalazi se pitanje: “Zašto starimo i umiremo?” te se navode 1. Mojsijeva 3:17-19 i Rimljanima 5:12.

13. Kako pomoću traktata možemo započeti biblijski tečaj?

13 Pomoću traktata možeš ujedno započeti biblijski tečaj sa stanarom. Kad on očita QR kod * s poleđine traktata, otvorit će mu se naša internetska stranica, a na njoj može pronaći nešto što će ga potaknuti da počne proučavati Bibliju. Traktati ujedno stanaru skreću pažnju na brošuru Dobre vijesti iz Božje Riječi i upućuju ga na poglavlje iz brošure čija je tema povezana s temom traktata. Naprimjer, traktat Tko doista vlada svijetom? upućuje stanara na 5. poglavlje brošure, a traktat Što je najvažnije za sretan obiteljski život? upućuje ga na 9. poglavlje. Budemo li koristili traktate onako kako je to zamišljeno, prijeći će nam u naviku koristiti Bibliju pri prvom posjetu i pri ponovnim posjetima. Tako bismo mogli započeti više biblijskih tečajeva. Na koji još način možemo djelotvorno koristiti Božju Riječ u službi propovijedanja?

RAZGOVARAJ S LJUDIMA O ONOME ŠTO IH ZANIMA

14, 15. Kako se možemo ugledati na Pavla dok propovijedamo?

14 Pavao je silno želio da što više ljudi prihvati dobru vijest koju je propovijedao. (Pročitaj 1. Korinćanima 9:19-23.) Zapazi da je Pavao htio pridobiti Židove, “one pod zakonom”, “one bez zakona” i “slabe”. Da, on je “svima (...) bio sve, da na svaki mogući način” neke spasi (Djela 20:21). Kako se možemo ugledati na Pavla dok se pripremamo svjedočiti “svim vrstama ljudi” na svom području? (1. Tim. 2:3, 4).

15 Svaki mjesec u Našoj službi za Kraljevstvo možemo naći prijedloge za ponudu literature. Pokušaj ih primijeniti. Međutim, ako ljude koji žive na tvom području zanimaju teme koje se ne spominju u tim prijedlozima, osmisli prezentaciju koja će pobuditi njihovo zanimanje i skrenuti im pažnju na ono što ih zanima. Razmišljaj o ljudima koji žive u tvom kraju, o tome u kakvim okolnostima žive i što ih najviše brine. Zatim razmisli koji je biblijski redak povezan s time. Govoreći o tome kako on i njegova supruga nastoje ljudima skrenuti pažnju na Bibliju, jedan pokrajinski nadglednik kaže: “Većina stanara dopušta nam da im pročitamo jedan redak ako nam je uvod kratak i ako im odmah kažemo zašto smo došli. Otvorimo Bibliju prije nego što im pozvonimo na vrata, pa im odmah nakon što ih pozdravimo možemo pročitati redak.” U nastavku ćemo razmotriti neke teme o kojima ljudi rado razgovaraju te neka pitanja i biblijske retke koji su se pokazali djelotvornima u službi propovijedanja. Možda bi ih i ti mogao koristiti dok propovijedaš na svom području.

Da li u službi propovijedanja djelotvorno koristiš Bibliju i traktate? (Vidi odlomke 8-13)

16. Kako u službi propovijedanja možemo upotrijebiti riječi iz Izaije 14:7?

16 Ako živiš u kraju u kojem ima puno kriminala, nasilja ili nemira, mogao bi upitati osobu: “Možete li zamisliti da jednog dana u medijima bude objavljena vijest: ‘Konačno svijet bez nasilja, nema više nereda i kriminala. Ljudi izvan sebe od sreće’? Upravo je to poruka onog što Biblija kaže u Izaiji 14:7. Ustvari, u Bibliji su zapisana mnoga Božja obećanja koja govore  o tome da će na Zemlji uskoro zavladati red i mir.” Zatim predloži osobi da joj iz Biblije pročitaš neko od tih obećanja.

17. Kako u razgovoru sa stanarom možemo upotrijebiti riječi iz Mateja 5:3?

17 Da li u mjestu u kojem živiš mnogi ljudi jedva spajaju kraj s krajem? Ako je tako, razgovor s osobom mogao bi započeti sljedećim pitanjem: “Što mislite, koliko bi čovjeku trebalo novca da njegova obitelj bude sretna?” Nakon što osoba odgovori, kaži joj: “Zanimljivo je da mnogi imaju i puno više novca, ali nemaju sretan obiteljski život. Što nam je onda doista potrebno da bismo bili sretni?” Pročitaj Mateja 5:3 i ponudi osobi biblijski tečaj.

18. Kako na temelju riječi iz Jeremije 29:11 možemo utješiti druge?

18 Jesu li ljudi u tvom kraju potreseni zbog neke tragedije ili pate zbog neke prirodne katastrofe? Razgovor bi mogao započeti na sljedeći način: “Došao sam na vaša vrata kako bih vam prenio jednu utješnu misao. (Pročitaj Jeremiju 29:11.) Jeste li zapazili što nam Bog želi dati? Mir, budućnost i nadu. Nije li divno znati da on želi da budemo sretni? No kako možemo naći pravu sreću?” Zatim osobi skreni pažnju na odgovarajuće poglavlje iz brošure Dobre vijesti.

19. Kako možemo upotrijebiti Otkrivenje 14:6, 7 dok razgovaramo s religioznim ljudima?

19 Živiš li u području u kojem su ljudi prilično religiozni? Ako je tako, mogao bi započeti razgovor sljedećim pitanjem: “Kad bi vam se ukazao anđeo i htio vam nešto reći, biste li ga poslušali? (Pročitaj Otkrivenje 14:6, 7.) Taj anđeo kaže: ‘Bojte se Boga i (...) poklonite se onome koji je načinio nebo i zemlju!’ Što mislite, kako se zove taj Bog?” Zatim pročitaj Psalam 124:8, u kojem piše: “Pomoć je naša u imenu Jehove, Tvorca neba i zemlje.” Nakon toga predloži osobi da joj još nešto kažeš o Jehovi Bogu.

20. (a) Kako pomoću Mudrih izreka 30:4 možemo nekome skrenuti pažnju na Božje ime? (b) Postoji li neki biblijski redak pomoću kojeg ti djelotvorno razgovaraš s ljudima?

20 S mladom osobom razgovor bi mogao započeti na sljedeći način: “Želio bih ti pročitati biblijski redak koji pomoću pitanja ističe jednu važnu misao. (Pročitaj Mudre izreke 30:4.) Budući da se te riječi ne mogu primijeniti ni na kojeg čovjeka, ovdje se očito govori o našem Stvoritelju. * Što misliš, kako možemo saznati njegovo ime? Rado bih ti pokazao što Biblija govori o tome.”

KORISTI BOŽJU RIJEČ KAKO BI DJELOTVORNIJE PROPOVIJEDAO

21, 22. (a) Kako pomno odabran biblijski redak može nekome promijeniti život? (b) Što bi svatko od nas trebao činiti u službi propovijedanja?

21 Nikad ne znamo kako će ljudi reagirati kad im pročitamo neki pomno odabrani biblijski redak. Naprimjer, u Australiji su dvojica Jehovinih svjedoka pokucala na vrata jednoj mladoj ženi. Jedan od njih upitao ju je: “Znate li kako je Bogu ime?” i zatim joj pročitao Psalam 83:18. “Ostala sam bez teksta!” kazala je ta žena. “Čim su oni otišli, sjela sam u automobil i odvezla se gotovo 60 kilometara do jedne knjižare kako bih provjerila što kažu drugi prijevodi Biblije te sam u rječniku potražila značenje imena ‘Jehova’. Ono što sam pročitala uvjerilo me da se Bog doista tako zove. Pitala sam se što još ne znam o Bogu.” Ubrzo potom ona i njen budući suprug počeli su proučavati Bibliju, a nakon nekog su se vremena i krstili.

22 Božja Riječ pomaže onima koji je čitaju da promijene svoj način života i da steknu vjeru u ispunjenje Jehovinih obećanja. (Pročitaj 1. Solunjanima 2:13.) Biblija puno snažnije utječe na srce ljudi od bilo čega što bismo im mi mogli reći. Zato bismo se u svakoj prilici trebali služiti Božjom Riječju. Ona je uistinu živa!

^ odl. 13 QR Code (QR kod) zaštićeni je naziv proizvoda tvrtke Denso Wave Incorporated.

^ odl. 20 Vidi Stražarsku kulu od 15. svibnja 2002, 5. stranica.