Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Stražarska kula (izdanje za proučavanje)  |  kolovoz 2014.

Dobivaš li “hranu u pravo vrijeme”?

Dobivaš li “hranu u pravo vrijeme”?

ŽIVIMO u najtežem razdoblju ljudske povijesti (2. Tim. 3:1-5). Naša ljubav prema Jehovi i naša odlučnost da živimo po njegovim moralnim mjerilima svakog su dana na kušnji. Isus je prorekao da će doći ta teška vremena te je svojim sljedbenicima obećao da će im pružati podršku koja im je potrebna kako bi ustrajali do kraja (Mat. 24:3, 13; 28:20). Da bi ojačao svoje sljedbenike, Isus je postavio vjernog roba i povjerio mu zadatak da im daje duhovnu “hranu u pravo vrijeme” (Mat. 24:45, 46).

Otkad je Isus 1919. postavio vjernog roba, milijuni “slugu” koji govore raznim jezicima dolaze u Božju organizaciju i dobivaju duhovnu hranu (Mat. 24:14; Otkr. 22:17). Međutim, duhovna hrana nije u istoj mjeri dostupna na svim jezicima. Osim toga, nemaju svi Božji sluge pristup našim izdanjima u elektroničkom obliku. Naprimjer, mnogi ne mogu gledati filmove ni čitati članke koji se objavljuju samo na stranici jw.org. Znači li to da su neki naši suvjernici uskraćeni za duhovnu hranu koja im je potrebna da bi ostali duhovno zdravi? Da bismo mogli doći do ispravnog zaključka u vezi s time, razmotrimo odgovore na četiri važna pitanja.

 1. Što je glavna “namirnica” u našoj duhovnoj prehrani?

Kad je Sotona iskušavao Isusa nagovarajući ga da pretvori kamenje u kruh, on mu je odvratio: “Čovjek ne smije živjeti samo o kruhu, nego treba živjeti i o svakoj riječi koja izlazi iz usta Jehovinih” (Mat. 4:3, 4). Jehovine riječi zapisane su u Bibliji (2. Petr. 1:20, 21). Dakle, Biblija je glavna “namirnica” u našoj duhovnoj prehrani (2. Tim. 3:16, 17).

Jehovina organizacija pobrinula se da prijevod Biblije Novi svijet u cijelosti ili djelomično bude dostupan na preko 120 jezika, a taj se broj svake godine povećava. Osim tog prijevoda Biblije postoji mnoštvo drugih prijevoda. Biblija je djelomično ili u cijelosti prevedena na nekoliko tisuća jezika, a tiskana je u više milijardi primjeraka. Ti zadivljujući podaci jasno pokazuju kako Jehova želi “da se sve vrste ljudi spase i da dobro upoznaju istinu” (1. Tim. 2:3, 4). A budući da “nema stvorenja koje je sakriveno njegovu pogledu”, možemo biti uvjereni da će Jehova u svoju organizaciju privući sve koji “nastoje zadovoljiti svoje duhovne potrebe” te da će im osigurati duhovnu hranu (Hebr. 4:13; Mat. 5:3, 6; Ivan 6:44; 10:14).

2. Koja je uloga naših publikacija u duhovnoj prehrani Božjih slugu?

Da bismo stekli snažnu vjeru, nije dovoljno da samo čitamo Bibliju. Moramo i razumjeti ono što čitamo te primjenjivati u životu ono što učimo iz nje (Jak. 1:22-25). Toga je bio svjestan i jedan etiopski dvoranin koji je živio u 1. stoljeću. Dok je čitao Božju Riječ, prišao mu je propovjednik Filip i upitao ga: “Razumiješ li to što čitaš?” Dvoranin mu je odgovorio: “Kako bih mogao ako me tko ne uputi?” (Djela 8:26-31). Filip mu je tada pomogao da shvati ono što je pročitao u Božjoj Riječi. Tog je dvoranina toliko oduševilo ono što je saznao da se odmah krstio (Djela 8:32-38). Slično tome naše publikacije koje se temelje na Bibliji pomažu nam da dobro upoznamo istinu. Ono što u njima čitamo snažno utječe na nas i potiče nas da u svom životu primjenjujemo ono što smo naučili (Kol. 1:9, 10).

Zahvaljujući tim publikacijama Jehovini sluge doista imaju što “jesti” i “piti” (Iza. 65:13). Naprimjer, časopis Stražarska kula, koji izlazi na preko 210 jezika, objašnjava značenje biblijskih proročanstava, pomaže nam da bolje razumijemo duboke istine iz Božje Riječi i potiče nas da živimo u skladu s biblijskim načelima. Časopis Probudite se!, koji izlazi na otprilike 100 jezika, pomaže nam da bolje upoznamo ono što je Jehova stvorio i objašnjava nam kako možemo primjenjivati praktične savjete koji su zapisani u Bibliji (Izr. 3:21-23; Rim. 1:20). Biblijska literatura i drugi sadržaji koje dobivamo od vjernog roba dostupni su na više od 680 jezika! Odvajaš li svaki dan vremena kako bi čitao Bibliju? Pročitaš li svaki novi časopis i svaku novu publikaciju koju dobiješ na svom jeziku?

Osim literature i drugih sadržaja Jehovina organizacija priprema i predloške za biblijske govore koji se iznose na našim skupštinskim i pokrajinskim sastancima te kongresima. Uživaš li u govorima, dramama, prikazima i intervjuima koji se iznose na tim skupovima? Jehova nam uistinu daje obilje duhovne hrane! (Iza. 25:6).

 3. Ako na svom jeziku nemaš sve publikacije koje izdaje vjerni rob, znači li to da ne dobivaš dovoljno duhovne hrane?

Ne znači. Nije ništa neobično to što neki Jehovini sluge ponekad imaju više duhovne hrane od svojih suvjernika. Zašto to možemo reći? Uzmimo za primjer Isusove apostole. Oni su dobili više duhovnih pouka od većine drugih učenika koji su živjeli u 1. stoljeću (Mar. 4:10; 9:35-37). Unatoč tome ostali učenici nisu u duhovnom pogledu bili pothranjeni — i oni su dobili duhovnu hranu koja im je bila potrebna (Efež. 4:20-24; 1. Petr. 1:8).

Važno je zapaziti i to da u evanđeljima nije zapisano puno toga što je Isus rekao i učinio dok je bio na Zemlji. Apostol Ivan napisao je: “Ima još mnogo toga što je Isus učinio i kad bi se sve pojedinosti zapisale, mislim da ni sav svijet ne bi mogao obuhvatiti svitke koji bi se napisali” (Ivan 21:25). Premda su Isusovi sljedbenici iz 1. stoljeća o Božjem Sinu znali više od nas, nama nisu uskraćene nikakve važne pojedinosti o njemu. Jehova se pobrinuo da o Isusu znamo dovoljno kako bismo mogli ići njegovim stopama (1. Petr. 2:21).

Razmisli i o poslanicama koje su apostoli pisali skupštinama u 1. stoljeću. Najmanje jedna poslanica koju je napisao Pavao nije uvrštena u Bibliju (Kol. 4:16). Manjka li nam duhovne hrane zato što danas ne možemo čitati tu poslanicu? Ne manjka. Jehova zna što nam je potrebno i zato nam daje dovoljno duhovne hrane da bismo ostali jaki u vjeri (Mat. 6:8).

Jehova zna što nam je potrebno i zato nam daje dovoljno duhovne hrane da bismo ostali jaki u vjeri

U današnje vrijeme neki Jehovini sluge imaju na raspolaganju više duhovne hrane od svojih suvjernika. Da li na tvom jeziku postoji samo nekoliko naših publikacija? Ako je tako, budi uvjeren da je Jehovi stalo do tebe. Proučavaj publikacije koje ti stoje na raspolaganju i, ako je moguće, pohađaj sastanke koji se održavaju na nekom jeziku koji razumiješ. Budi siguran da će ti Jehova pomoći da ostaneš duhovno jak (Psal. 1:2; Hebr. 10:24, 25).

4. Hoćeš li duhovno oslabjeti ako nemaš pristup sadržajima koji se objavljuju na stranici jw.org?

Na našoj internetskoj stranici objavljujemo naše časopise i druge publikacije namijenjene proučavanju Biblije. Na toj stranici nalaze se i sadržaji namijenjeni bračnim parovima, tinejdžerima i roditeljima koji imaju malu djecu. Mnoge obitelji koriste te sadržaje prilikom zajedničkog proučavanja Biblije. Na našoj se stranici ujedno objavljuju izvještaji o nekim posebnim događajima, kao što su promocije misionarske škole Gileada i godišnji sastanci naše korporacije. Na toj se stranici objavljuju i vijesti o prirodnim katastrofama koje pogađaju našu braću i sestre te o pravnim bitkama koje vode pripadnici Jehovinog naroda (1. Petr. 5:8, 9). Naša je internetska stranica jako korisna i za službu propovijedanja jer putem nje dobru vijest mogu čuti ljudi koji žive u zemljama u kojima je naše djelovanje ograničeno ili zabranjeno.

No bez obzira na to imaš li pristup našoj internetskoj stranici ili nemaš, možeš ostati duhovno jak. Vjerni rob ulaže velik trud kako bi svaki Jehovin sluga imao dovoljno duhovne hrane u obliku tiskanih publikacija. Stoga se ne trebaš osjećati dužnim kupiti neki elektronički uređaj samo zato da bi mogao posjećivati stranicu jw.org. Neki objavitelji mogu u manjem broju primjeraka isprintati neke sadržaje s naše internetske stranice i dati ih suvjernicima koji nemaju pristup internetu, a voljeli bi čitati te sadržaje. No od skupština se ne traži da organiziraju printanje i dijeljenje tih sadržaja.

Zahvalni smo Isusu što se drži svog obećanja da će se brinuti za naše duhovne potrebe. Dok se ovi teški posljednji dani brzo primiču svome kraju, možemo biti sigurni da će nam Jehova i dalje davati duhovnu “hranu u pravo vrijeme”.