STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) kolovoz 2014.

Ovaj broj časopisa sadrži članke koji će se u skupštinama razmatrati od 29. rujna do 26. listopada 2014.

Dobivaš li “hranu u pravo vrijeme”?

Može li kršćanin ostati duhovno jak ako mu nije dostupna sva duhovna hrana koju daje vjerni rob?

Koju ulogu imaju žene u ostvarenju Jehovinog nauma?

Saznajte kako se pobuna Adama i Eve odrazila na muškarce i žene. Pročitajte kako su neke žene u prošlosti pokazale da vjerno služe Jehovi. Saznajte kako kršćanke danas revno služe Bogu.

Služi se Božjom Riječju – ona je živa!

Svi Jehovini svjedoci žele biti djelotvorni u službi propovijedanja. Razmotri neke praktične prijedloge koji ti mogu pomoći da još bolje koristiš Božju Riječ i traktate dok razgovaraš s ljudima.

Kako nam se Jehova približava?

Svi mi trebamo biti bliski s Jehovom. Saznajte kako otkupnina i Biblija pokazuju da nas Jehova privlači k sebi.

Uvijek slušaj Jehovin glas!

Saznajte koliko je važno slušati Božji glas i moliti se Jehovi. Ovaj članak govori o tome kako se možemo boriti protiv Sotone i svojih grešnih sklonosti koje nas sprečavaju da slušamo Jehovu.

Vrati se i jačaj svoju braću!

Ako je neki brat nekad služio kao starješina, može li opet biti pastir u skupštini?

Pitanja čitatelja

Kad je Isus rekao da se oni koji uskrsnu neće “ženiti niti udavati”, je li mislio na one koji će nakon uskrsnuća živjeti na Zemlji?

ZANIMLJIVOSTI IZ NAŠEG ARHIVA

Drama “Heureka” mnogima je pomogla da saznaju istinu iz Biblije

Ova skraćena verzija “Foto-drame stvaranja” mogla se prikazivati u zabačenim krajevima, čak i ondje gdje nije bilo struje.