Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Vidiš li i ti nevidljivog Boga?

Vidiš li i ti nevidljivog Boga?

Ostao je postojan kao da vidi Nevidljivoga (HEBR. 11:27)

1, 2. (a) Objasni zašto se Mojsije, gledano iz ljudske perspektive, našao u opasnosti. (Vidi ilustraciju na početku članka.) (b) Zašto se Mojsije nije uplašio faraonova gnjeva?

FARAON je bio jedan od najmoćnijih vladara na svijetu. Za Egipćane je on bio bog u ljudskom obličju. U jednoj knjizi koja govori o egipatskoj povijesti piše da su Egipćani smatrali kako faraon “po mudrosti i moći nadmašuje sva zemaljska stvorenja” (When Egypt Ruled the East). Da bi svojim podanicima ulio strah u kosti, faraon je na glavi nosio krunu s likom kobre koja je spremna za napad — što je njegovim neprijateljima bilo upozorenje da će ih ubrzo snaći uništenje. Imajući sve to u mislima, pokušaj si predočiti kako se Mojsije osjećao kad mu je Jehova rekao: “Šaljem te faraonu da izvedeš narod moj, sinove Izraelove, iz Egipta!” (2. Mojs. 3:10).

2 Mojsije je otišao u Egipat i objavio faraonu Božju poruku. Faraon se zbog toga razgnjevio na njega. Nakon što je Egipćane zadesila deveta nevolja, faraon je zaprijetio Mojsiju: “Čuvaj se da mi više ne dođeš na oči, jer ćeš onog dana kad mi dođeš na oči umrijeti!” (2. Mojs. 10:28). Prije nego što je otišao od faraona, Mojsije mu je prorekao da će umrijeti njegov prvorođeni sin (2. Mojs. 11:4-8). Na koncu je Mojsije zapovjedio Izraelcima neka svaka obitelj zakolje jare ili janje i neka krvlju  te životinje — koja je bila sveta štovateljima egipatskog boga Raa — poškrope dovratnike ulaznih vrata svojih kuća (2. Mojs. 12:5-7). Da li se Mojsije bojao kako će faraon reagirati na to? Ne, on se nije uplašio faraonova gnjeva. Zašto nije? Vjerovao je da će ga Jehova zaštititi te je poslušao njegovu zapovijed ne bojeći se “kraljeva gnjeva”. Mojsije je “ostao postojan kao da vidi Nevidljivoga”. (Pročitaj Hebrejima 11:27, 28.)

3. Na koja ćemo pitanja dobiti odgovor razmatrajući Mojsijevu vjeru u nevidljivog Boga?

3 Je li i tvoja vjera toliko jaka da možeš, slikovito govoreći, “vidjeti Boga”? (Mat. 5:8). Da bismo izoštrili svoj duhovni vid i bili u stanju “vidjeti” Nevidljivoga, razmotrimo primjer Mojsija. Kako je njemu vjera u Jehovu pomogla da pobijedi strah od ljudi? Kako je pokazao da vjeruje u Božja obećanja? Kako je sposobnost da “vidi Nevidljivoga” dala Mojsiju snage kad su se on i njegov narod našli u opasnosti?

NIJE SE “BOJAO KRALJEVA GNJEVA”

4. Što su oni koji nisu imali vjere mogli misliti o Mojsiju kad je došao pred faraona?

4 Gledano iz ljudske perspektive, Mojsije se nije mogao mjeriti s moćnim faraonom. Onima koji nisu imali vjere izgledalo je da su njegov život i budućnost u faraonovim rukama. Čak je i Mojsije upitao Jehovu: “Tko sam ja da idem k faraonu i da izvedem sinove Izraelove iz Egipta?” (2. Mojs. 3:11). Četrdesetak godina ranije Mojsije je pobjegao iz Egipta i nastanio se u tuđini. Možda se sada pitao: Je li uopće pametno da se vratim u Egipat i izložim se opasnosti da izazovem kraljev gnjev?

5, 6. Što je Mojsiju pomoglo da se boji Jehove, a ne faraona?

5 Prije nego što se Mojsije vratio u Egipat, Bog ga je naučio nešto vrlo važno. Mojsije je tu važnu pouku kasnije zapisao u knjizi o Jobu, a ona glasi: “Strah Jehovin — to je mudrost!” (Job 28:28). Kako bi pomogao Mojsiju da stekne takav strah i da u životu postupa mudro, Jehova mu je ukazao na razliku između ljudi i Svemogućeg Boga. Upitao ga je: “Tko je dao usta čovjeku, tko ga čini nijemim ili gluhim, tko mu daje da vidi ili da je slijep? Zar to nisam ja, Jehova?” (2. Mojs. 4:11).

6 Što mu je Jehova time želio reći? Mojsije se nije trebao bojati čovjeka. Naime, sam Jehova poslao je Mojsija i obećao mu da će mu pružiti svu potrebnu pomoć kako bi faraonu objavio njegove riječi. Osim toga, faraon se nikako nije mogao mjeriti s Jehovom. Na koncu, to nije bio prvi put da su se Božji sluge našli u opasnosti od egipatskih vladara. Možda je Mojsije razmišljao o tome kako je Jehova za vladavine prijašnjih faraona zaštitio Abrahama, Josipa, pa čak i njega samog (1. Mojs. 12:17-19; 41:14, 39-41; 2. Mojs. 1:22–2:10). Budući da je vjerovao u Jehovu, nevidljivog Boga, Mojsije je hrabro stao pred faraona i objavio mu sve što mu je Jehova zapovjedio.

7. Kako je vjera u Jehovu pomogla jednoj sestri da pobijedi strah od ljudi?

7 Vjera u Jehovu na sličan je način našoj sestri Elli iz Estonije pomogla da pobijedi strah od ljudi. Ellu su 1949. uhitili agenti KGB-a. Kad su je priveli u policijsku stanicu, natjerali su je da skine svu odjeću, pa su mladi policajci zurili u nju. “Osjećala sam se poniženo”, rekla je. “No nakon što sam se pomolila Jehovi, u srcu sam osjetila mir i spokojstvo.” Potom su je zatvorili u samicu i ondje je provela tri dana. Policajci su vikali: “Zatrt ćemo ime Jehova! Nitko u Estoniji neće ga se sjećati! Ti ćeš otići u logor, a ostali u Sibir!” Rugali su joj se govoreći: “Gdje je taj tvoj Jehova?” Da li se Ella uplašila ljudi ili se pouzdala u Jehovu? Na saslušanju je neustrašivo branila svoju vjeru i rekla onima koji su joj se rugali: “Dobro sam razmislila o svemu i zaključila  sam da bih radije živjela u zatvoru i sačuvala dobar odnos s Bogom nego bila puštena na slobodu i izgubila njegovo priznanje.” Jehova je sestri Elli bio jednako stvaran kao i ti ljudi koji su stajali pred njom. Vjera joj je pomogla da ostane odana Bogu.

8, 9. (a) Kako možemo pobijediti strah od ljudi? (b) O kome bi trebao razmišljati ako počneš osjećati strah od ljudi?

8 Vjera u Jehovu pomoći će ti da pobijediš svoje strahove. Ako bi ti vlasti pokušale ograničiti pravo na slobodu vjeroispovijesti, moglo bi ti se učiniti da su tvoj život i budućnost u ljudskim rukama. Čak bi se mogao pitati je li pametno i dalje služiti Jehovi te tako razljutiti vlasti. Upamti: Da bismo pobijedili strah od ljudi, moramo čvrsto vjerovati u Boga. (Pročitaj Mudre izreke 29:25.) Jehova kaže: “Tko si ti da se bojiš čovjeka smrtnog koji umire i sina čovječjega koji nestaje kao trava zelena?” (Iza. 51:12, 13).

9 Razmišljaj o svom svemogućem nebeskom Ocu. On vidi kad njegovi sluge pate zbog protivljenja nepravednih vlasti, suosjeća s njima i pomaže im (2. Mojs. 3:7-10). Čak i ako se nađeš u situaciji da moraš braniti svoju vjeru pred predstavnicima vlasti, imaj na umu Isusove riječi: “Ne budite zabrinuti kako ćete ili što ćete govoriti, jer će vam se u taj čas dati što da govorite” (Mat. 10:18-20). Ljudski vladari i državni dužnosnici nikako se ne mogu mjeriti s Jehovom. Budeš li već danas jačao svoju vjeru, moći ćeš “vidjeti” Jehovu kad se nađeš u kušnji i biti siguran da je on stvarna osoba koja ti svim srcem želi pomoći.

VJEROVAO JE U ISPUNJENJE BOŽJIH OBEĆANJA

10. (a) Koju je zapovijed Jehova dao Izraelcima u mjesecu nisanu 1513. pr. n. e.? (b) Zašto je Mojsije poslušao Božju zapovijed?

10 U mjesecu nisanu 1513. pr. n. e. Jehova je rekao Mojsiju i Aronu neka prenesu Izraelcima jednu neobičnu zapovijed. Iz stada su trebali izabrati jedno zdravo janje ili jare i zaklati ga te njegovom krvlju poškropiti dovratnike ulaznih vrata svojih kuća (2. Mojs. 12:3-7). Što je Mojsije učinio? Apostol Pavao kasnije je napisao o njemu: “Vjerom je proslavio Pashu i dovratnike poškropio krvlju, da pogubitelj ne dotakne prvorođence njihove” (Hebr. 11:28). Mojsije je znao da se može pouzdati u Jehovu, pa je povjerovao u njegovo obećanje da će pogubiti sve prvorođence u Egiptu.

11. Zašto je Mojsije upozorio Izraelce da im prijeti opasnost?

11 Mojsijevi su sinovi u to vrijeme očito bili u Midjanu, daleko od “pogubitelja” * (2. Mojs. 18:1-6). Unatoč tome on je poslušno prenio Jehovinu zapovijed drugim izraelskim obiteljima, čiji su prvorođenci bili u opasnosti. U pitanju su bili njihovi životi, a Mojsije je ljubio svoje sunarodnjake. Biblija kaže da je Mojsije “odmah sazvao sve starješine izraelske i rekao im: (...) ‘Zakoljite pashalnu žrtvu’” (2. Mojs. 12:21).

12. Koju važnu poruku moramo prenositi ljudima?

12 Pod vodstvom anđela Jehovin narod prenosi ljudima važnu poruku: “Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer je došao čas suda njegova! Poklonite se onome koji je načinio nebo i zemlju i more i izvore voda!” (Otkr. 14:7). Sada je vrijeme da objavljujemo tu poruku. Moramo upozoriti svoje bližnje da trebaju izaći iz Babilona Velikog da ih “ne zadese nevolje” koje će ga snaći (Otkr. 18:4). “Druge ovce” zajedno s pomazanim kršćanima mole one koji su otuđeni od Jehove: “Pomirite se s Bogom!” (Ivan 10:16; 2. Kor. 5:20).

Vjera u istinitost Jehovinih obećanja jačat će u tebi želju za propovijedanjem dobre vijesti (Vidi 13. odlomak)

13. Što možemo učiniti da bi u nama rasla želja za propovijedanjem dobre vijesti?

13 Mi smo uvjereni u to da je doista “došao čas suda” Božjega. Isto tako, vjerujemo  da nas Jehova s punim pravom potiče da svoj propovjednički zadatak izvršavamo s osjećajem hitnosti. Apostol Ivan u viziji je vidio “četiri anđela kako stoje na četiri ugla zemlje, čvrsto držeći četiri vjetra zemaljska” (Otkr. 7:1). Možeš li očima vjere vidjeti te anđele kako se spremaju osloboditi razorne “vjetrove” velike nevolje koji će uništiti ovaj zli svijet? Ako si u stanju “vidjeti” te anđele, to će ti pomoći da odvažno propovijedaš dobru vijest.

14. Što nas potiče da opominjemo zle ljude kako bi se odvratili od “zlih puteva svojih”?

14 Pravi kršćani već danas imaju blizak, prijateljski odnos s Jehovom i gaje nadu u vječni život. Ipak, svjesni smo toga da smo dužni opominjati zle ljude kako bi se odvratili od “zlih puteva svojih” i ostali na životu. (Pročitaj Ezekijela 3:17-19.) Naravno, mi ne propovijedamo ljudima samo zato da izbjegnemo krivnju za krv. Mi ljubimo Jehovu, a ljubimo i svoje bližnje. Ispričavši usporedbu o milosrdnom Samarićaninu, Isus je objasnio što zapravo znači ljubiti bližnje i biti samilostan prema njima. Mogli bismo se upitati: Jesam li ja milosrdan poput tog Samarićanina? Potiče li me samilost prema ljudima da im svjedočim? Sigurno ne bismo htjeli biti poput svećenika i levita iz Isusove usporedbe, koji su bezosjećajno zaobišli čovjeka kojem je bila potrebna pomoć i prošli pokraj njega “suprotnom stranom” puta (Luka 10:25-37). Vjera u ispunjenje Božjih obećanja i ljubav prema bližnjima potaknut će nas da revno propovijedamo dok za to još ima vremena.

 “VJEROM SU PROŠLI KROZ CRVENO MORE”

15. Zašto se Izraelcima činilo da su se našli u klopci?

15 Mojsiju je vjera u nevidljivog Boga pomogla kad su se Izraelci nakon izlaska iz Egipta našli u opasnosti. Biblija kaže: “Sinovi Izraelovi pogledali su i opazili da Egipćani idu prema njima. I sinovi Izraelovi silno su se uplašili i zavapili k Jehovi” (2. Mojs. 14:10-12). Jesu li Izraelci mogli pretpostaviti da će se naći u takvoj nezavidnoj situaciji? Svakako! Jehova je ranije prorekao: “Dopustit ću da otvrdne srce faraonu, pa će krenuti u potjeru za njima. A ja ću se proslaviti na faraonu i na svoj vojsci njegovoj. Tada će Egipćani znati da sam ja Jehova” (2. Mojs. 14:4). Unatoč tome Izraelci su vidjeli samo ono što se moglo vidjeti doslovnim očima — Crveno more koje im se ispriječilo na putu, faraonova brza bojna kola koja ih sustižu i 80-godišnjeg pastira koji ih predvodi! Činilo im se da su se našli u klopci.

16. Zašto se Mojsije nije uplašio kad su Egipćani sustigli Izraelce kod Crvenog mora?

16 No Mojsije se nije uplašio. Zašto nije? Zato što je očima vjere vidio nešto što je bilo daleko moćnije od Crvenog mora i egipatske vojske. Vidio je da će im Jehova još isti dan donijeti spasenje i znao je da će se on boriti za Izraelce. (Pročitaj 2. Mojsijevu 14:13, 14.) Mojsijeva vjera ohrabrila je Božji narod. “Vjerom su prošli kroz Crveno more kao po suhom”, kaže Biblija, “a kad su to pokušali Egipćani, utopili su se” (Hebr. 11:29). Nakon toga “narod se stao bojati Jehove i povjerovao je Jehovi i sluzi njegovu Mojsiju” (2. Mojs. 14:31).

17. Koja će situacija tijekom velike nevolje staviti našu vjeru na kušnju?

17 Uskoro ćemo se i mi naizgled naći u smrtnoj opasnosti. Na početku velike nevolje vlasti ovoga svijeta opustošit će i potpuno uništiti vjerske organizacije koje su puno veće i moćnije od naše (Otkr. 17:16). Jehova je prorekao da ćemo prije vrhunca velike nevolje mi zbog toga izgledati ranjivo i bespomoćno kao da se nalazimo u zemlji u “kojoj su sela nezaštićena”, a stanovnici “žive bez zidina i nemaju ni zasuna ni vrata” (Ezek. 38:10-12, 14-16). Budemo li na tu situaciju gledali doslovnim očima, činit će nam se da nemamo nikakvih izgleda za preživljavanje. Kako ćeš tada reagirati?

18. Objasni što će nam pomoći da ostanemo vjerni Bogu tijekom velike nevolje.

18 Neće biti razloga da se plašimo. Zašto ne? Zato što je Jehova prorekao da će njegov narod biti napadnut, ali je prorekao i kakav će biti ishod tog napada. “‘U taj dan, u dan kad Gog dođe na zemlju Izraelovu’, kaže Svevišnji Gospodin Jehova, ‘gnjev će mi iz nosa planuti. U jarosti svojoj, u ognju gnjeva svojega, progovorit ću’” (Ezek. 38:18-23). Tada će Jehova Bog uništiti sve koji budu htjeli nauditi njegovom narodu. Vjera u prorečeni ishod “velikog i strašnog dana Jehovinog” pomoći će ti da “vidiš” spasenje koje će Jehova donijeti svom narodu i da mu ostaneš vjeran (Joel 2:31, 32).

19. (a) Koliko je Mojsije bio blizak s Jehovom? (b) Koje ćeš blagoslove dobiti budeš li Jehovu imao na umu “na svim putevima svojim”?

19 Dobro je da se već sada pripremaš za značajne događaje koji nas očekuju u budućnosti. Zato se trudi već danas biti postojan “kao da vidiš Nevidljivoga”. Produbljuj svoje prijateljstvo s Jehovom Bogom tako da redovito proučavaš njegovu Riječ i moliš mu se. Mojsije je bio toliko blizak s Bogom i toliko je silnih djela učinio uz njegovu pomoć da Biblija kaže kako ga je Jehova “poznavao licem u lice” (5. Mojs. 34:10). Mojsije je bio poseban prorok. Ako budeš imao čvrstu vjeru, i tebi će Jehova biti toliko blizak i stvaran da ćeš ga moći “vidjeti” svojim očima. Božja Riječ kaže: “Na svim putevima svojim imaj [Jehovu] na umu.” Budeš li tako postupao, on će “ispraviti staze tvoje”, odnosno vodit će te i blagosloviti (Izr. 3:6).

^ odl. 11 Jehova je, po svemu sudeći, poslao anđele da izvrše njegovu osudu nad Egipćanima (Psal. 78:49-51).