Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Prosudite što je najvažnije

Prosudite što je najvažnije

Prosudite što je najvažnije (FILIP. 1:10)

1, 2. Koje je proročanstvo o posljednjim danima sigurno posebno zainteresiralo Isusove učenike i zašto?

PETAR, Jakov, Ivan i Andrija napokon su ostali sami sa svojim Učiteljem. Bili su jako zabrinuti jer je Isus nešto ranije rekao da će hram biti razoren (Mar. 13:1-4). Stoga su ga upitali: “Kaži nam kada će to biti i što će biti znak tvoje prisutnosti i svršetka ovoga poretka?” (Mat. 24:1-3). Isus im je počeo govoriti o događajima koji ne samo da će jako promijeniti život ljudi u vrijeme razorenja Jeruzalema nego će i obilježiti posljednje dane Sotoninog zlog svijeta. Jedan od tih događaja sigurno je posebno zainteresirao njegove učenike. Nakon što je spomenuo strašne nevolje kao što su ratovi, glad i porast bezakonja, Isus je prorekao da će posljednje dane obilježiti i nešto pozitivno. Rekao je: “Ova dobra vijest o kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima, i tada će doći kraj” (Mat. 24:7-14).

2 Isusovi učenici propovijedali su dobru vijest o Kraljevstvu zajedno s Kristom (Luka 8:1; 9:1, 2). Možda su razmišljali o njegovim riječima: “Doista, žetva je velika, a radnika je malo. Zato molite Gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju” (Luka 10:2). No možda su se pitali: Kako ćemo propovijedati “po svemu svijetu” i dati “svjedočanstvo svim narodima”? Otkud će doći toliki radnici koji će sudjelovati u žetvi? Da su barem toga dana, dok su s Isusom sjedili na Maslinskoj gori, mogli vidjeti što će se događati u budućnosti! Sigurno bi bili zadivljeni da su vidjeli kako se ispunjavaju riječi iz Mateja 24:14.

3. Kako se ispunjavaju riječi iz Luke 21:34 i koja bismo si pitanja trebali postaviti?

3 Živimo u vremenu kad se ispunjava to Isusovo proročanstvo. Milijuni su udružili snage kako  bi diljem Zemlje propovijedali dobru vijest o Kraljevstvu (Iza. 60:22). No Isus je ukazao na to da u ovim posljednjim danima neki neće ostati usredotočeni na ono što je najvažnije. Prorekao je da će biti opterećeni i zaokupljeni manje važnim stvarima. (Pročitaj Luku 21:34.) I te se riječi ispunjavaju pred našim očima. Neki Božji sluge izgubili su iz vida što je najvažnije. To se vidi po njihovim odlukama u vezi s poslom, visokim obrazovanjem i stjecanjem materijalnih stvari, kao i po tome koliko vremena troše na rekreaciju i zabavu. Drugi su iscrpljeni zbog svakodnevnog stresa i životnih briga. Upitaj se: Kako je sa mnom? Otkrivaju li moje odluke da mi je najvažnije vršiti Božju volju?

4. (a) Za što se Pavao molio u vezi s kršćanima u Filipima i zašto? (b) O čemu govore ovaj i sljedeći članak i kako nam oni mogu koristiti?

4 Kršćani iz 1. stoljeća morali su se truditi da im duhovni ciljevi ostanu najvažniji u životu. Apostol Pavao uvidio je da se treba moliti da njegovi suvjernici u Filipima mogu “prosuditi što je najvažnije”. (Pročitaj Filipljanima 1:9-11.) Mnogi su kršćani bili poput apostola Pavla te su “još hrabrije, bez straha” govorili Božju Riječ (Filip. 1:12-14). I velika većina nas hrabro objavljuje Božju Riječ. Pa ipak, budemo li razmišljali o tome kako Jehova danas koristi svoju organizaciju, to će nam pomoći da se još bolje usredotočimo na ono što je najvažnije — propovijedanje dobre vijesti. U ovom članku govorit ćemo o tome što Jehova čini putem svoje organizacije kako bi se ispunilo proročanstvo iz Mateja 24:14. Što je glavni cilj Jehovine organizacije i kako ta spoznaja može potaknuti nas i našu obitelj da budemo još revniji? U sljedećem članku vidjet ćemo što nam može pomoći da ustrajno služimo Jehovi i da idemo ukorak s njegovom organizacijom.

NEBESKI DIO JEHOVINE ORGANIZACIJE STALNO JE U POKRETU

5, 6. (a) Zašto je Jehova dao svojim slugama vizije nebeskog dijela svoje organizacije? (b) Što je Ezekijel vidio u viziji?

5 Postoji puno toga što Jehova nije zapisao u Bibliji. Naprimjer, nije otkrio detalje o ljudskom mozgu ili svemiru, iako bi nas takve informacije sigurno jako zadivile. Umjesto toga, Jehova je dao zapisati ono što trebamo znati da bismo razumjeli njegov naum i živjeli u skladu s njim (2. Tim. 3:16, 17). Stoga je jako zanimljivo da nam Biblija otkriva ponešto o nevidljivom dijelu Jehovine organizacije. Sigurno nam je pravi užitak čitati kako su Izaija, Ezekijel, Danijel i Ivan opisali Jehovinu nebesku organizaciju (Iza. 6:1-4; Ezek. 1:4-14, 22-24; Dan. 7:9-14; Otkr. 4:1-11). Jehova kao da je razmaknuo zastor i dozvolio nam da zavirimo u ono što se događa na nebu. Zašto je otkrio te informacije?

6 Jehova želi da uvijek imamo na umu da smo dio velike organizacije koja se sastoji od nebeskog i zemaljskog dijela. U ispunjenje Jehovinog nauma uključeno je mnogo više od onoga što možemo vidjeti svojim očima. Naprimjer, Ezekijel je vidio ogromnu nebesku kočiju koja predstavlja nevidljivi dio Jehovine organizacije. Ta se kočija može kretati velikom brzinom i u trenutku promijeniti smjer (Ezek. 1:15-21). Svakim okretom kotača kočija može prevaliti velike  udaljenosti. Ezekijel je u viziji na trenutak vidio i onoga tko upravlja kočijom. Rekao je: “Vidio sam nešto kao sjajno zlato bijelo, nalik na vatru koja je gorjela iznutra svuda unaokolo (...). To je bilo nešto što je izgledalo kao slava Jehovina” (Ezek. 1:25-28). Ezekijel je sigurno osjetio veliko strahopoštovanje kad je vidio tu viziju! Vidio je da Jehova u potpunosti upravlja svojom organizacijom i da je usmjerava svojim svetim duhom. To je doista zadivljujuć prikaz nebeskog dijela Jehovine organizacije koja je stalno u pokretu!

7. Kako vizija koju je dobio Danijel jača naše pouzdanje u Jehovu i Isusa?

7 I Danijel je vidio viziju koja jača naše pouzdanje u Jehovu i Isusa. Vidio je Jehovu, koji je bio prikazan kao Pradavni. Njegovo su prijestolje bili “plamenovi ognjeni”, a kotači na prijestolju “oganj razgorio” (Dan. 7:9). Jehova je želio da Danijel uvidi da je njegova organizacija stalno u pokretu i da ispunjava njegov naum. Danijel je vidio i da “netko kao sin čovječji”, a to je Isus, dobiva “vlast, čast i kraljevstvo”. Kristova savršena vlast ne traje samo nekoliko godina. Naprotiv, “vlast je njegova vlast vječna i nikada neće proći, a kraljevstvo njegovo neće propasti” (Dan. 7:13, 14). Spoznaja da je Jehova dao svom prokušanom Sinu vlast nad zemaljskim dijelom svoje organizacije potiče nas da imamo povjerenja u Jehovu i pomaže nam da razumijemo ono što čini. Jehova vjeruje svom  Sinu. Stoga i mi možemo imati povjerenja u Isusovo vodstvo.

8. Kako su na Ezekijela i Izaiju djelovale vizije koje su dobili i kako bi one trebale djelovati na nas?

8 Kako bi na nas trebale djelovati vizije o nevidljivom dijelu Jehovine organizacije? Kad vidimo što sve Jehova čini, sigurno smo i mi poput Ezekijela puni strahopoštovanja i osjećamo se neznatnima (Ezek. 1:28). Kad razmišljamo o Jehovinoj organizaciji, to nas potiče da budemo revni poput Izaije. Čim je dobio priliku da drugima govori o Jehovinim djelima, Izaija je bez oklijevanja prihvatio taj zadatak. (Pročitaj Izaiju 6:5, 8.) Bio je siguran da će uz Jehovinu pomoć svladati sve probleme koji ga snađu. Doista je ohrabrujuće razmišljati o nebeskom dijelu Jehovine organizacije koja je stalno u pokretu i kojoj je najvažnije vršiti Jehovinu volju!

ZEMALJSKI DIO JEHOVINE ORGANIZACIJE

9, 10. Zašto je bilo potrebno osnovati vidljivi dio Jehovine organizacije?

9 Jehova je preko svog Sina osnovao zemaljski dio svoje organizacije koji surađuje s njenim nevidljivim dijelom. Zašto je bilo potrebno osnovati vidljivi dio organizacije da bi se izvršio zadatak iz Mateja 24:14? Navest ćemo tri razloga.

10 Kao prvo, Isus je rekao da će njegovi učenici propovijedati “sve do kraja zemlje” (Djela 1:8). Kao drugo, trebalo je pripremati duhovnu hranu i brinuti se za one koji će prenositi dobru vijest (Ivan 21:15-17). Kao treće, za njih je trebalo organizirati sastanke na kojima će štovati Jehovu i učiti kako obavljati povjereni zadatak (Hebr. 10:24, 25). Sve se to nije moglo ostvariti slučajno. Da bi Kristovi sljedbenici ispunili svoj zadatak, morali su biti dobro organizirani.

11. Kako možemo pokazati da podupiremo Jehovinu organizaciju?

11 Kako možemo pokazati da podupiremo Jehovinu organizaciju? Naprimjer, važno je da uvijek imamo povjerenja u braću kojoj su Jehova i Isus povjerili odgovornost da predvode u propovijedanju. Ta bi braća svoje vrijeme i energiju mogla trošiti na mnoge svjetovne aktivnosti. No oni to ne čine. Pogledajmo što je oduvijek bio glavni cilj vidljivog dijela Jehovine organizacije.

USREDOTOČENI NA ONO “ŠTO JE NAJVAŽNIJE”

12, 13. Kako starješine izvršavaju svoj zadatak i zašto je to za tebe ohrabrujuće?

12 Iskusni starješine diljem svijeta dobili su zadatak da nadgledaju propovijedanje u zemljama u kojima služe i da prednjače u propovijedanju. Prilikom donošenja odluka ta braća traže savjete iz Božje Riječi, koja je svjetiljka njihovoj nozi i svjetlo njihovoj stazi, te se usrdno mole za Jehovino vodstvo (Psal. 119:105; Mat. 7:7, 8).

13 Poput braće koja su predvodila skupštinu u 1. stoljeću, starješine koji danas nadgledaju propovijedanje posvetili su se “poučavanju o riječi Božjoj” (Djela 6:4). Presretni su kad vide što se sve postiže u službi propovijedanja, kako u njihovoj zemlji tako i u cijelom svijetu (Djela 21:19, 20). Oni ne postavljaju mnogobrojna pravila i propise. Umjesto toga, drže se Biblije i dopuštaju da ih vodi Božji sveti duh dok  organiziraju sve što je potrebno kako bi se dobra vijest još više propovijedala. (Pročitaj Djela apostolska 15:28.) Tako pružaju dobar primjer svima u skupštini (Efež. 4:11, 12).

14, 15. (a) Što se sve poduzima kako bi se dobra vijest propovijedala po cijelom svijetu? (b) Kako gledaš na svoju ulogu u propovijedanju dobre vijesti o Kraljevstvu?

14 Mnogi od nas nemaju uvida u to koliko se truda stalno ulaže u pripremu duhovne hrane koju dobivamo putem naših publikacija, sastanaka i kongresa. Tisuće volontera neumorno prevode tu duhovnu hranu na otprilike 600 jezika kako bi što više ljudi na svom jeziku moglo učiti o “veličanstvenim djelima Božjim” (Djela 2:7-11). Mlada braća i sestre rade na brzim tiskarskim strojevima i strojevima za uvezivanje. Nakon toga literatura se dostavlja svim skupštinama, pa i onima u najzabačenijim dijelovima svijeta.

15 Puno se toga radi kako bismo mogli propovijedati dobru vijest sa svojom skupštinom. Naprimjer, tisuće volontera sudjeluju u gradnji dvorana za skupštinske sastanke i kongresnih dvorana, pomažu postradalima u prirodnim katastrofama ili onima koji trebaju beskrvno liječenje, organiziraju pokrajinske sastanke i kongrese, služe kao nastavnici na tečajevima i u školama koje organizira naša Zajednica. To je samo dio posla koji mi možda ne vidimo, a redovito se obavlja. Zašto se sve to radi? Zato da bismo lakše propovijedali dobru vijest, duhovno napredovali te pomagali što većem broju ljudi da počne služiti pravom Bogu. Doista se može reći da je zemaljski dio Jehovine organizacije usredotočen na ono što je najvažnije!

UGLEDAJMO SE NA JEHOVINU ORGANIZACIJU

16. Što bi mogao istraživati tijekom osobnog ili obiteljskog proučavanja?

16 Da li s vremena na vrijeme razmišljamo o tome što sve radi Jehovina organizacija? Neki istražuju tu temu tijekom obiteljskog ili osobnog proučavanja i potom razmišljaju o onome što su saznali. Naprimjer, jako je zanimljivo proučavati vizije koje su dobili Izaija, Ezekijel, Danijel i Ivan. Iz nekih naših knjiga i filmova možemo puno toga naučiti o Jehovinoj organizaciji.

17, 18. (a) Kako ti je koristio ovaj članak? (b) O kojim pitanjima trebamo razmisliti?

17 Dobro je da razmišljamo o tome kako Jehova koristi svoju organizaciju. Ugledajmo se na tu divnu organizaciju i usredotočimo se na ono što je najvažnije! Tada ćemo i mi biti nepokolebljivi poput Pavla, koji je napisao: “Budući da ovu službu imamo po milosrđu koje nam je ukazano, ne posustajemo” (2. Kor. 4:1). Osim toga, svoje je suradnike potaknuo: “Nemojmo posustati u činjenju dobra, jer ćemo, ako se ne umorimo, žeti kad dođe vrijeme” (Gal. 6:9).

18 Trebamo li kao pojedinci ili kao obitelj napraviti neke promjene kako bismo u svakodnevnom životu pokazivali da znamo što je najvažnije? Možemo li pojednostaviti život ili se odreći nečega što nam oduzima previše vremena te se još više posvetiti propovijedanju? U sljedećem članku razmotrit ćemo pet stvari koje nam pomažu da idemo ukorak s Jehovinom organizacijom.