Bog je pogledao na neznabošce da iz njih uzme narod za svoje ime (DJELA 15:14)

1, 2. (a) Što je “sjenica Davidova” i kako je bila ponovno izgrađena? (b) Tko danas služi kao Jehovin narod?

NA ZNAČAJNOM sastanku vodećeg tijela koji se održao 49. godine u Jeruzalemu učenik Jakov je rekao: “Šimun [Petar] je potanko iznio kako je Bog prvi put pogledao na neznabošce da iz njih uzme narod za svoje ime. S tim su u skladu riječi Prorokâ, kao što je napisano: ‘Nakon toga vratit ću se i opet izgraditi palu sjenicu Davidovu. Ruševine ću njezine opet izgraditi i opet ću je podignuti, da preostali ljudi usrdno potraže Jehovu, zajedno s ljudima iz svih naroda, s onima koji nose ime moje, kaže Jehova, koji čini sve to, poznato od starine’” (Djela 15:13-18).

2 “Sjenica Davidova”, odnosno Davidova kraljevska loza, pala je kad je kralj Sidkija bio zbačen s prijestolja (Amos 9:11). Međutim, Bog je prorekao da će ta “sjenica” biti ponovno izgrađena. To je značilo da će se pojaviti jedan novi kralj, Isus, koji je bio Davidov potomak (Ezek. 21:27; Djela 2:29-36). Kao što je Jakov istaknuo na tom sastanku od povijesnog značaja, to proročanstvo iz Amosa počelo se ispunjavati skupljanjem nasljednika Kraljevstva iz redova Židova i ne-Židova. Danas ostatak pomazanih kršćana i milijuni Isusovih “drugih ovaca” zajedno služe Jehovi i objavljuju biblijske istine (Ivan 10:16).

TEŠKO VRIJEME ZA JEHOVIN NAROD

3, 4. Kako je Jehovin narod uspio ostati duhovno živ u Babilonu?

3 Kada su Židovi bili odvedeni u babilonsko ropstvo, postalo je jasno da je “sjenica Davidova” pala. Kako je Božji narod uspio ostati duhovno živ tijekom 70-godišnjeg ropstva (607. pr. n. e. – 537. pr. n. e.) budući da je u Babiloniji bila vrlo raširena  kriva religija? Na isti način na koji i danas Jehovin narod ostaje vjeran Bogu u ovom svijetu kojim vlada Sotona (1. Ivan. 5:19). Bogato duhovno nasljeđe ključno je za to da Jehovini sluge ostanu vjerni Bogu.

4 Dio tog nasljeđa svakako je i Božja Riječ. Židovi koji su bili u izgnanstvu u Babilonu nisu imali cijelo Sveto pismo, no bili su upoznati s Mojsijevim zakonom i Deset zapovijedi. Znali su pjesme o Sionu, mogli su se prisjetiti mnogih izreka i znali su za hrabra djela Jehovinih slugu iz prošlosti. Da, ti su izgnanici plakali kad su se sjetili Siona i nisu zaboravili Jehovu. (Pročitaj Psalam 137:1-6.) Tako su ostali duhovno živi čak i u Babilonu, koji je bio prepun lažnih učenja i obreda.

DREVNO PORIJEKLO UČENJA O TROJSTVU

5. Koje su se trijade bogova štovale u drevnom Babilonu i Egiptu?

5 U babilonskoj religiji bile su vrlo raširene trijade bogova, odnosno trojstva. Jedna babilonska trijada sastojala se od Sina (boga Mjeseca), Šamaša (boga Sunca) i Ištar (božice plodnosti i rata). U drevnom Egiptu često se vjerovalo da je neki bog oženjen božicom koja mu je rodila sina i da oni “čine božansku trijadu ili trojstvo u kojem otac nije uvijek bio vrhovni bog, nego se ponekad morao zadovoljiti ulogom muža božice, dok je glavno božanstvo bila božica” (New Larousse Encyclopedia of Mythology). Jedna egipatska trijada sastojala se od boga Ozirisa, božice Izide i njihovog sina Horusa.

6. Što je Trojstvo i zašto mi ne vjerujemo u to krivo učenje?

6 I religije kršćanstva imaju svoju trijadu — Presveto Trojstvo. Svećenstvo tvrdi da su Otac, Sin i sveti duh jedan Bog. No time se omalovažava Jehovina vrhovna vlast jer se Jehovu prikazuje tek kao jednu od tri božanske osobe nekakvog trojstva, kao jednu trećinu navodnog božanstva. Jehovin narod ne vjeruje u to krivo učenje jer se slaže s nadahnutim riječima: “Jehova, Bog naš, jedan je Jehova!” (5. Mojs. 6:4). Te je riječi citirao i Isus, pa kako se onda pravi kršćani ne bi s njim slagali? (Mar. 12:29).

7. Zašto se osoba koja vjeruje u Trojstvo ne može krstiti?

7 Nauka o Trojstvu u potpunoj je suprotnosti sa zadatkom koji je Isus dao svojim sljedbenicima kad je rekao: “Načinite učenike od ljudi iz svih naroda, krsteći ih u ime Oca i Sina i svetog duha!” (Mat. 28:19). Da bi netko postao pravi kršćanin i krstio se kao Jehovin svjedok, mora priznati da Otac, Jehova, ima vrhovnu vlast i da Božji Sin, Isus, zauzima niži položaj i ima manje ovlasti. Osoba koja se želi krstiti mora vjerovati i da je sveti duh sila kojom se Bog služi, a ne treća osoba Trojstva (1. Mojs. 1:2). Onaj tko i dalje vjeruje u Trojstvo ne može se krstiti i postati Jehovin svjedok. Doista smo zahvalni što zbog svog duhovnog nasljeđa ne vjerujemo u to učenje koje sramoti Boga!

OKULTIZAM ŠIRI SVOJ POGUBNI UTJECAJ

8. Kako su Babilonci gledali na bogove i demone?

8 Vjerska klima u Babiloniji stvorila je plodno tlo za nastanak lažnih učenja, štovanje raznih božanstava, širenje okultizma i djelovanje demona. U jednom biblijskom priručniku stoji: “U babilonskoj religiji demoni su  zauzimali važno mjesto, odmah nakon bogova. Oni su imali moć uzrokovati kod ljudi razne fizičke i psihičke bolesti. Izgleda da se u babilonskoj religiji velika važnost pridavala mučnoj borbi protiv demona, a ljudi su se posvuda molili bogovima da im pomognu oduprijeti se tim zlim duhovima” (The International Standard Bible Encyclopaedia).

9. (a) Kako su mnogi Židovi usvojili lažna vjerska učenja o demonima? (b) Što nas štiti od svjesnog izlaganja demonskom utjecaju?

9 Dok su bili u Babilonu, mnogi su Židovi usvojili nebiblijska učenja. Kasnije su mnogi prihvatili grčka vjerovanja te su potpali pod demonski utjecaj jer su usvojili gledište da demoni mogu biti i dobri i zli. No mi znamo da je Bog osudio babilonske okultne postupke. Ta je spoznaja dio našeg duhovnog nasljeđa koje nas štiti od svjesnog izlaganja demonskom utjecaju (Iza. 47:1, 12-15). Mi na okultizam gledamo jednako kao i Bog. (Pročitaj 5. Mojsijevu 18:10-12; Otkrivenje 21:8.)

10. Po čemu je poznat Babilon Veliki?

10 Okultizam nije bio popularan samo među starim Babiloncima. On je raširen i među onima koji podupiru Babilon Veliki, svjetsko carstvo krive religije (Otkr. 18:21-24). U jednom biblijskom rječniku stoji: “Babilon [Veliki] ne obuhvaća samo jedno carstvo ili kulturu. On nije određen geografskim ili vremenskim granicama, nego ga karakterizira jako izraženo idolopoklonstvo” (The Interpreter’s Dictionary of the Bible, 1. svezak, 338. stranica). Babilon Veliki, koji je prožet okultizmom, idolopoklonstvom i drugim grijesima, još uvijek postoji, ali ne zadugo. (Pročitaj Otkrivenje 18:1-5.)

11. Koja su upozorenja u vezi sa spiritizmom objavljena u našim publikacijama?

11 Jehova je rekao: “Ne podnosim kad (...) vračate” (Iza. 1:13). Spiritizam je bio vrlo popularan u 19. stoljeću. Stoga je u Sionskoj stražarskoj kuli od svibnja 1885. stajalo: “Vjerovanje da mrtvi žive u nekom drugom svijetu ili u nekom drugom obliku nije ništa novo. Ono je dio drevnih religija i temelj svih mitologija.” U članku je pisalo i da je nebiblijsko vjerovanje da mrtvi komuniciraju sa živima “poslužilo ‘demonima’ kao paravan i omogućilo im da varaju ljude pretvarajući se da su bestjelesni duhovi umrlih. Oni se naveliko služe tim lažnim identitetom, i tako stalno utječu na um i život mnogih ljudi.” Slična upozorenja objavljena su u staroj brošurici Što kaže Sveto pismo o spiritizmu?, a i u novijim publikacijama upozorava nas se na opasnosti povezane s okultizmom.

MUČE LI SE DUŠE U NEKOM PODZEMNOM SVIJETU?

12. Što je Salamun pod Božjim nadahnućem rekao o stanju mrtvih?

12 “Svi koji su upoznali istinu” znaju odgovor na to pitanje (2. Ivan. 1). Sigurno se slažemo sa Salamunovim riječima: “Živome psu bolje je nego mrtvome lavu. Živi su svjesni toga da će umrijeti, a mrtvi nisu svjesni ničega (...). Sve što ti dođe pod ruku da činiš, čini to svom snagom svojom, jer nema rada ni razmišljanja ni znanja ni mudrosti u grobu, u koji ideš” (Prop. 9:4, 5, 10).

13. Kako je na Židove utjecala grčka kultura i religija?

13 Jehova je Židovima otkrio istinu o mrtvima. Međutim, nakon što je Grčka bila podijeljena između četiri generala  Aleksandra Velikog, putem grčke religije i kulture pokušalo se ujediniti Judu i Siriju. Tako su Židovi prihvatili lažna učenja da je ljudska duša besmrtna i da postoji podzemni svijet u kojem se muče duše umrlih. No ta ideja nije nastala u Grčkoj. Naime, u babilonskim vjerovanjima “podzemni svijet (...) prikazivao se kao mjesto prepuno grozota, a njime su upravljali izuzetno snažni i okrutni bogovi i demoni” (The Religion of Babylonia and Assyri). Dakle, Babilonci su vjerovali u besmrtnost duše.

14. Što su Job i Abraham znali o stanju mrtvih i o uskrsnuću?

14 Iako pravedni Job nije imao svete spise, znao je istinu o stanju mrtvih. Osim toga, shvaćao je da je Jehova Bog pun ljubavi i da će ga jednog dana rado uskrsnuti (Job 14:13-15). I Abraham je vjerovao u uskrsnuće. (Pročitaj Hebrejima 11:17-19.) Budući da nije moguće uskrsnuti nekoga tko ne može umrijeti, možemo zaključiti da ti bogobojazni ljudi nisu vjerovali da je ljudska duša besmrtna. Božji duh sigurno je pomogao Jobu i Abrahamu da razumiju u kakvom se stanju nalaze mrtvi i da vjeruju u uskrsnuće. I te su biblijske istine dio našeg nasljeđa.

OTKUPNINA — VAŽNO UČENJE

15, 16. Na temelju čega možemo biti oslobođeni grijeha i smrti?

15 Zahvalni smo Bogu što nam je otkrio istinu i o tome kako će nas izbaviti od grijeha i smrti koje smo naslijedili od Adama (Rim. 5:12). Mi znamo da Isus “nije došao da mu služe, nego da služi i da svoj život dade kao otkupninu za mnoge” (Mar. 10:45). Kako je samo dobro znati da možemo biti “oslobođeni otkupninom koju je platio Krist Isus”! (Rim. 3:22-24).

16 Židovi i ne-Židovi iz 1. stoljeća trebali su se pokajati za svoje grijehe  i pokazati da vjeruju u Isusovu otkupnu žrtvu. U suprotnom nisu mogli dobiti oproštenje. Isto je i danas (Ivan 3:16, 36). Oni koji vjeruju u lažna učenja kao što su Trojstvo i besmrtnost duše ne mogu imati koristi od otkupnine. No mi možemo. Mi znamo istinu o Božjem ljubljenom Sinu “po kojemu smo oslobođeni otkupninom — oprošteni su nam grijesi” (Kol. 1:13, 14).

NEPOKOLEBLJIV NAROD KOJI NOSI JEHOVINO IME

17, 18. Gdje možemo pronaći korisne informacije o našoj povijesti i zašto je dobro upoznati se s njom?

17 Mogli bismo još puno toga reći o istinitim učenjima koja smo prihvatili, o tome što smo sve doživjeli služeći Bogu te o duhovnim i materijalnim blagoslovima koje dobivamo. U Godišnjaku već desetljećima izlaze zanimljivi izvještaji o našim aktivnostima u mnogim zemljama širom svijeta. O našoj povijesti govori se i u prvom i drugom dijelu filma Jehovini svjedoci — vjera na djelu, a u našim časopisima često izlaze dirljive životne priče naše drage braće i sestara.

18 Dobro je da se u razumnoj mjeri upoznamo s povijesti Jehovine organizacije, kao što je i za Izraelce bilo dobro da se prisjećaju kako ih je Bog izbavio iz egipatskog ropstva (2. Mojs. 12:26, 27). Mojsije je za života vidio mnoga veličanstvena Božja djela, pa je u poodmaklim godinama mogao potaknuti izraelski narod: “Sjeti se dana davnih, razmišljaj o godinama naraštaja prošlih! Upitaj oca svojega i reći će ti, starce svoje i kazat će ti!” (5. Mojs. 32:7). Sretni smo što možemo govoriti drugima o Jehovinim moćnim djelima. Sigurno se slažemo s riječima koje je psalmist uputio Jehovi: “A mi, narod tvoj i stado paše tvoje, (...) objavljivat ćemo hvalu tvoju” (Psal. 79:13). Dakle, trebamo se upoznati s teokratskom povijesti, učiti iz nje i na temelju nje planirati svoju budućnost.

19. Što trebamo činiti budući da hodimo u duhovnom svjetlu?

19 Zahvalni smo Bogu što ne tumaramo u duhovnoj tami, nego hodimo u duhovnom svjetlu koje dolazi od njega (Izr. 4:18, 19). Stoga temeljito proučavajmo Božju Riječ i revno prenosimo drugima istinu! Budimo i mi poput psalmista, koji je Jehovi rekao: “Spominjat ću pravednost tvoju, samo tvoju. Bože, ti si me učio od mladosti moje, i sve do sada pričam o čudesnim djelima tvojim. Ni u starosti, kad mi kosa posijedi, Bože, nemoj me ostaviti, da mogu naraštaju budućem pričati o mišici tvojoj, svima budućima o moći tvojoj!” (Psal. 71:16-18).

20. Koja su sporna pitanja usko povezana i kako ona utječu na tebe?

20 Kao Jehovin predani narod, svjesni smo da postoje dva međusobno povezana sporna pitanja: jedno je ima li Jehova pravo biti Vrhovni Vladar, a drugo je hoće li mu ljudi ostati vjerni. Mi objavljujemo nepobitnu istinu da je Jehova Vrhovni Vladar i da zaslužuje da mu budemo odani cijelim srcem (Otkr. 4:11). Budući da je na nama Jehovin duh, mi objavljujemo dobru vijest krotkima, povijamo rane onima koju su slomljena srca i tješimo sve koji tuguju (Iza. 61:1, 2). I dok Sotona uzaludno pokušava zavladati Božjim narodom i cijelim ljudskim rodom, mi duboko cijenimo svoje duhovno nasljeđe i želimo ostati odani Svevišnjem Gospodinu Jehovi te ga slaviti sada i zauvijek. (Pročitaj Psalam 26:11; 86:12.)