Jesi li pažljivo čitao posljednje brojeve Stražarske kule? Provjeri znaš li odgovoriti na sljedeća pitanja:

Kako možemo obuzdavati jezik da ne bismo zapalili vatru?

Moramo ispitati što nam je u srcu. Umjesto da kritiziramo svog brata, bilo bi dobro da razmislimo o tome zašto smo tako kritični prema njemu. Činimo li to zato da bismo mi ispali bolji? Time što kritiziramo druge možemo samo još više pogoršati ionako napetu situaciju (15. 8, stranica 21).

Kako je Zakon odražavao Božje mišljenje o ženama?

Izraelkama su zakonom bila zajamčena mnoga prava i mogle su se obrazovati. Zakon je nalagao da muškarci trebaju iskazivati čast ženama i poštovati ih te je štitio njihova prava (1. 9, stranice 5-7).

Koji se događaji tek trebaju odigrati prije nego dođe Jehovin dan?

Bit će objavljen “mir i sigurnost”. Narodi će napasti i uništiti Babilon Veliki. Nakon toga uslijedit će napad na Božji narod. Započet će harmagedonska bitka, a zatim će Sotona i njegovi demoni biti bačeni u bezdan (15. 9, stranica 4).

Kako nam koristi to što ne znamo dan ni čas kada će doći kraj?

To što ne znamo kada će doći kraj omogućava nam da pokažemo što nam je doista u srcu i da obradujemo Božje srce. Nadalje, to nam pomaže da budemo samopožrtvovni te da se više oslanjamo na Boga i spremnije primjenjujemo njegovu Riječ. Osim toga, dobro je što ne znamo kada će doći kraj zato što nam nevolje kroz koje prolazimo pomažu da se poboljšamo i oplemenimo (15. 9, stranice 24-25).

Kako možemo upotrijebiti redak iz 1. Mojsijeve 3:19 kad razgovaramo s nekim tko vjeruje u pakao?

Taj redak pokazuje da se Adam trebao vratiti u prah, odnosno u zemlju, a ne da je trebao otići u pakao (1. 10, stranica 13).

Koga predočava “sedam zvijezda” u Isusovoj desnici o kojima se govori u Otkrivenju 1:16, 20?

One predočavaju duhom pomazane nadglednike u skupštinama, a u proširenom smislu i sve druge nadglednike (15. 10, stranica 14).

Što obitelj može poduzeti kad upadne u dugove?

Muž i žena trebaju smireno i otvoreno razgovarati o svojim dugovima. Bit će korisno ako analiziraju trenutni kućni budžet. Možda mogu povećati prihode ili smanjiti troškove. Trebaju odrediti kojim će se redoslijedom rješavati dugova. Isto tako, mogu pokušati s vjerovnicima dogovoriti nove uvjete plaćanja. No trebaju biti realni i imati uravnotežen stav prema novcu (1. Tim. 6:8; 1. 11, stranice 19-21).

Kako je Isus pokazivao poniznost prema Izaiji 50:4, 5?

Ovi reci pokazuju da se onaj tko ima “jezik učen” neće takoreći okrenuti na drugu stranu, nego će slušati što mu se govori. Isus je pokazao poniznost tako što je pažljivo slušao sve čemu ga je Otac poučavao. Žarko je želio učiti od Jehove. Promatrao je koliko je Jehova milostiv prema grešnim ljudima i u tome je mogao vidjeti njegovu poniznost (15. 11, stranica 11).

Kako jedna estonska poštanska marka izdana u čast preminulim žrtvama staljinističkog režima svjedoči o vjernosti Jehovinih svjedoka?

Estonska pošta izdala je 2007. poštansku marku u spomen na Estonce koji su stradali u Staljinovim čistkama. Na njoj piše broj 382 — toliko je Jehovinih svjedoka zajedno s djecom bilo prognano 1951. u radne logore u dalekoj Rusiji (1. 12, stranice 27-28).