NA POČETKU ljudske povijesti zbilo se nešto strašno što je utjecalo na čitav ljudski rod! Jedan se anđeo pobunio protiv samog svog Stvoritelja. Taj je buntovnik naveo prvu ženu, Evu, da okusi zabranjeni plod. Misleći na nju i njenog supruga Adama, taj joj je anđeo rekao: “Nećete vi umrijeti. Nego zna Bog da će vam se u onaj dan kad okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao Bog i znati što je dobro što li zlo” (1. Mojsijeva 2:16, 17; 3:1-5). Taj buntovni anđeo nazvan je Đavo i Sotona (Otkrivenje 12:9).

Je li Eva poslušala Sotonine riječi? Biblija nam kaže: “Žena videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra roda s njega i okusi, pa dade i mužu svojemu, te i on okusi” (1. Mojsijeva 3:6). Da, prvi bračni par, Adam i Eva, pridružio se Sotoni u njegovoj pobuni. Zbog toga su izgubili priliku da sa svojim potomstvom žive u raju. Umjesto savršenstva i vječnog života, svojoj su djeci u nasljeđe prenijeli grijeh i smrt (Rimljanima 5:12).

Što je Jehova Bog, Svevišnji Vladar svemira, učinio kad se to desilo? Poduzeo je korake kako bi ljudima omogućio oproštenje grijeha (Rimljanima 5:8). Također je odlučio uspostaviti vlast putem koje će riješiti novonastale probleme. Ta je vlast nazvana “Božje kraljevstvo” (Luka 21:31). To je Kraljevstvo podređeno Božjoj vrhovnoj vlasti i ima točno određenu svrhu.

Što je svrha Božjeg Kraljevstva? Koja su neka njegova obilježja i kakvo je ono u usporedbi s ljudskim vlastima? Kada je počelo vladati? Ta ćemo pitanja razmotriti u sljedećem članku.