Svaki dobar dar i svaki savršen poklon silazi od Oca (JAK. 1:17)

PJESME: 148, 109

1. Koje blagoslove omogućava otkupnina?

OTKUPNA žrtva Isusa Krista omogućava mnoge blagoslove. Ona svoj Adamovoj djeci koja ljube pravednost pruža priliku da u budućnosti postanu dio Božje obitelji. Omogućava nam i da budemo istinski sretni te da živimo vječno. Da, Kristova otkupnina osigurala je divnu budućnost poslušnim ljudima, ali je postigla i puno više od toga. Isusova spremnost da i po cijenu života podrži Jehovinu pravednu vlast povezana je s pitanjima od sveopće važnosti (Hebr. 1:8, 9).

2. (a) Koje se važne teme spominju u Isusovoj molitvi? (Vidi ilustraciju na početku članka.) (b) O čemu ćemo govoriti u ovom članku?

2 Otprilike dvije godine prije nego što je dao svoj život kao otkupnu žrtvu Isus je svoje sljedbenike učio da se mole: “Oče naš, koji jesi na nebesima, neka se sveti ime tvoje! Neka dođe kraljevstvo tvoje! Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!” (Mat. 6:9, 10). Da bismo još više cijenili otkupninu, razmotrimo kako je ona povezana  s posvećenjem Božjeg imena, s vlašću Božjeg Kraljevstva i s ispunjenjem Božjeg nauma.

“NEKA SE SVETI IME TVOJE”

3. Što Jehovino sveto ime predstavlja i kako ga je Sotona okaljao?

3 Isus je u uzornoj molitvi najprije spomenuo posvećenje Božjeg imena. Jehovino ime predstavlja njega samog — svu njegovu uzvišenost, veličanstvenost i svetost. U jednoj drugoj molitvi Isus se obratio Jehovi sa “Sveti Oče” (Ivan 17:11). Budući da je Jehova svet, sva načela i zakoni koje je postavio također su sveti. Usprkos tome Sotona je u edenskom vrtu podmuklo osporio Bogu pravo da ljudima postavlja moralna mjerila. Time što je izrekao laži o Jehovi, Sotona je okaljao njegovo sveto ime (1. Mojs. 3:1-5).

4. Kako je Isus doprinio posvećenju Božjeg imena?

4 S druge strane, Isus je istinski ljubio Jehovino ime (Ivan 17:25, 26). Davao je sve od sebe kako bi ga svetio. (Pročitaj Psalam 40:8-10.) Svojim besprijekornim načinom života Isus je dokazao da su mjerila koja je Jehova postavio svojim inteligentnim stvorenjima sasvim razumna i za njihovo dobro. Čak i kad se Sotona pobrinuo da Isus umre vrlo mučnom smrću, on je ostao u svemu vjeran svom nebeskom Ocu. Svojom vjernošću Isus je dokazao da se savršen čovjek može u potpunosti držati Božjih pravednih načela.

5. Kako mi možemo doprinijeti posvećenju Božjeg imena?

5 Kako možemo pokazati da ljubimo Jehovino ime? Svojim ponašanjem. Jehova očekuje od nas da budemo sveti. (Pročitaj 1. Petrovu 1:15, 16.) To znači da trebamo štovati samo njega i biti mu poslušni svim srcem. Čak i kad nas progone, mi dajemo sve od sebe kako bismo živjeli po njegovim pravednim načelima i zakonima. Čineći dobra djela, dopuštamo da naše svjetlo svijetli i tako donosimo slavu Jehovinom imenu (Mat. 5:14-16). Budući da smo svet narod, svojim načinom života dokazujemo da su Jehovini zakoni dobri, a Sotonine optužbe lažne. Kad pogriješimo, što nam se svima događa, iskreno se pokajemo i klonimo se postupaka koji obeščašćuju Jehovu (Psal. 79:9).

6. Zašto možemo biti pravedni u Jehovinim očima iako smo nesavršeni?

6 Jehova na temelju Kristove žrtve oprašta grijehe onima koji pokazuju vjeru u nju. Sve koji mu se predaju on prihvaća kao svoje sluge. Jehova proglašava pravednima i pomazane kršćane i “druge ovce” — prve smatra svojim sinovima, a druge svojim prijateljima (Ivan 10:16; Rim. 5:1, 2; Jak. 2:21-25). Dakle, zahvaljujući otkupnini mi već sada možemo biti pravedni u očima svog Oca i sudjelovati u posvećenju njegovog imena.

“NEKA DOĐE KRALJEVSTVO TVOJE!”

7. Koje će blagoslove pod vlašću Kraljevstva omogućiti otkupnina?

7 U nastavku uzorne molitve Isus je Bogu uputio molbu: “Neka dođe kraljevstvo tvoje!” Kako je otkupnina povezana s Božjim Kraljevstvom? Otkupnina omogućava sakupljanje 144 000 osoba koje će služiti kao kraljevi i svećenici s Kristom na nebu (Otkr.  5:9, 10; 14:1). Isus i njegovi sukraljevi, koji zajedno sačinjavaju “vladu” Božjeg Kraljevstva, tijekom tisuću godina pomagat će poslušnim ljudima da dobiju sve blagoslove koje im je omogućila otkupnina. Zemlja će biti pretvorena u raj, a svi vjerni ljudi postat će savršeni. Tada će nebeski i zemaljski dio Božje obitelji biti potpuno ujedinjen (Otkr. 5:13; 20:6). Isus će zmiji zdrobiti glavu i ukloniti sve tragove Sotonine pobune (1. Mojs. 3:15).

8. (a) Kako je Isus pomagao svojim učenicima da uvide važnost Božjeg Kraljevstva? (b) Kako mi možemo pokazati da podupiremo Božje Kraljevstvo?

8 Dok je Isus bio na Zemlji, pomagao je svojim učenicima da uvide važnost Božjeg Kraljevstva. Odmah nakon svog krštenja počeo je posvuda propovijedati “dobru vijest o kraljevstvu Božjem” (Luka 4:43). Na samom rastanku sa svojim učenicima, prije povratka na nebo, Isus ih je uputio da mu budu svjedoci “sve do kraja zemlje” (Djela 1:6-8). Zahvaljujući propovijedanju vijesti o Kraljevstvu ljudi diljem svijeta imaju priliku saznati za otkupninu i postati podanici Božjeg Kraljevstva. Mi iskazujemo svoju potporu tom Kraljevstvu tako što pomažemo Kristovoj braći koja su još uvijek na Zemlji da izvrše svoj zadatak — da propovijedaju dobru vijest po čitavom svijetu (Mat. 24:14; 25:40).

“NEKA BUDE VOLJA TVOJA”

9. Zašto možemo biti sigurni da će Jehova ispuniti svoj naum s ljudima?

9 Na što je Isus mislio kad je u nastavku rekao: “Neka bude volja tvoja”? Jehova je Stvoritelj. Kad on kaže da će se nešto dogoditi, nema ni trunke sumnje da će tako i biti (Iza. 55:11). On neće dopustiti da Sotonina pobuna osujeti njegov naum s ljudima. Jehova je od samog početka želio da Zemlja bude napučena savršenom djecom Adama i Eve (1. Mojs. 1:28). Da su prvi ljudi umrli bez djece, njegov naum da napuni Zemlju njihovim potomcima ne bi se mogao ostvariti. Stoga im je dopustio da imaju djecu nakon što su sagriješili. Putem otkupnine Bog svima koji pokazuju vjeru pruža priliku da postanu savršeni i žive vječno. Jehova voli ljude i želi da svi koji su mu poslušni žive onako kako je on to naumio.

10. Koji će blagoslov otkupnina donijeti mrtvima?

10 A što je s milijardama ljudi koji su umrli, a da nikad nisu imali priliku upoznati Jehovu i služiti mu? Otkupnina omogućava uskrsavanje mrtvih. Naš nebeski Otac s ljubavlju će ih vratiti u život i dati im priliku da saznaju za njegov naum i žive vječno (Djela 24:15). Jehova želi da ljudi žive, a ne da umiru. On je Izvor života i postat će Otac svima koji uskrsnu (Psal. 36:9). Stoga je doista prikladno što nas je Isus učio da se molimo: “Oče naš, koji jesi na nebesima” (Mat. 6:9). Jehova je Isusu povjerio važnu ulogu u uskrsavanju mrtvih (Ivan 6:40, 44). Isus je za sebe rekao: “Ja sam uskrsnuće i život.” Tu će ulogu ispuniti u raju (Ivan 11:25).

11. Što je Božji naum s “velikim mnoštvom”?

11 Jehovina velikodušnost nije ograničena na nekolicinu privilegiranih, jer Isus je kazao: “Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka” (Mar. 3:35). Bog želi da ljudi iz svih naroda,  plemena i jezika postanu njegovi sluge. Biblija ih opisuje kao “veliko mnoštvo” koje se ne može izbrojiti. Oni koji pokazuju vjeru u Kristovu otkupnu žrtvu i vrše Božju volju mogu se naći među mnoštvom koje uzvikuje: “Spasenje dugujemo Bogu svojemu, koji sjedi na prijestolju, i Janjetu” (Otkr. 7:9, 10).

12. Kako uzorna molitva odražava Jehovin naum s ljudskim rodom?

12 Molbe uvrštene u Isusovu uzornu molitvu zapravo odražavaju cjelokupan Jehovin naum s ljudima koji su mu poslušni. Kao prvo, iz nje učimo da trebamo činiti sve što možemo kako bismo svetili Jehovino ime (Iza. 8:13). Otkupnina koju je Isus platio, i tako nama omogućio spasenje, također donosi slavu i čast Božjem imenu. Ustvari, samo Isusovo ime znači “Jehova je spasenje”. Kao drugo, pod vlašću Božjeg Kraljevstva poslušni će ljudi iskusiti sve blagoslove koje im je omogućila Kristova žrtva. I kao treće, molitva Očenaš pokazuje da ništa ne može spriječiti Boga da izvrši svoju volju (Psal. 135:6; Iza. 46:9, 10).

POKAŽI DA SI ZAHVALAN ZA OTKUPNINU

13. Što pokazujemo svojim krštenjem?

13 Zahvalnost za otkupninu možemo pokazati tako da se, nakon što steknemo vjeru u otkupnu žrtvu, predamo Jehovi i krstimo. Svojim krštenjem pokazujemo da pripadamo Jehovi (Rim. 14:8). Ono je naša “molba upućena Bogu za čistu savjest” (1. Petr. 3:21). Jehova uslišava tu molbu tako što nam oprašta grijehe na temelju Kristove prolivene krvi. Možemo biti potpuno  sigurni da će nam on dati sve što je obećao (Rim. 8:32).

Na koje načine pokazujemo zahvalnost za otkupninu? (vidi 13. i 14. odlomak)

14. Zašto nam Jehova zapovijeda da ljubimo bližnje?

14 Kako još možemo pokazati da smo zahvalni za otkupninu? Budući da ljubav utječe na sve što Jehova čini, on želi da ta osobina bude glavna odlika svih njegovih slugu (1. Ivan. 4:8-11). Time što ljubimo svoje bližnje, dokazujemo da želimo biti “sinovi Oca svojega koji je na nebesima” (Mat. 5:43-48). Zapovijed da ljubimo bližnje druga je po važnosti, odmah nakon zapovijedi da ljubimo Jehovu (Mat. 22:37-40). Izvršavajući nalog da propovijedamo dobru vijest o Božjem Kraljevstvu, pokazujemo da doista volimo ljude i time odražavamo Božju slavu. Ustvari, ljubav prema Bogu postaje “savršena u nama” kad se držimo zapovijedi da ljubimo druge, a posebno svoje suvjernike (1. Ivan. 4:12, 20).

OTKUPNINA DONOSI “VREMENA OKREPE”

15. (a) Koje nam blagoslove Jehova daje već sada? (b) Koji nas blagoslovi tek očekuju?

15 Ako pokazujemo vjeru u otkupninu, grijesi nam mogu biti oprošteni. Božja Riječ jamči nam da će biti potpuno “izbrisani”. (Pročitaj Djela apostolska 3:19-21.) Kao što smo ranije spomenuli, Jehova na temelju otkupnine usvaja svoje duhom pomazane sluge te oni postaju njegova djeca (Rim. 8:15-17). A što je s nama koji pripadamo “drugim ovcama”? Slikovito govoreći, Jehova je sastavio potvrdu o posvajanju na kojoj stoji naše ime. Nakon što postanemo savršeni i uspješno svladamo završnu kušnju, on će sa zadovoljstvom potpisati tu potvrdu i posvojiti nas kao svoju voljenu zemaljsku djecu (Rim. 8:20, 21; Otkr. 20:7-9). Jehova će zauvijek voljeti svu svoju djecu. Blagodati otkupnine trajat će vječno (Hebr. 9:12). Taj Jehovin dar nikada neće izgubiti svoju vrijednost i nema te sile ili osobe koja bi nam ga mogla oduzeti.

16. Kako nam otkupnina omogućuje istinsku slobodu?

16 Koliko god se trudio, Đavo ne može spriječiti one koji se iskreno kaju za svoje grijehe da s vremenom postanu dio Jehovine obitelji. Isus je došao na Zemlju i dao svoj život “jednom zauvijek”. Tako je otkupnina plaćena za sva vremena (Hebr. 9:24-26). Ona u potpunosti poništava osudu koju smo naslijedili od Adama. Zahvaljujući Kristovoj žrtvi više ne robujemo ovom svijetu kojim upravlja Sotona niti živimo u strahu od smrti (Hebr. 2:14, 15).

17. Što tebi znači Jehovina ljubav?

17 Božja su obećanja apsolutno vjerodostojna. Kao što su njegovi fizički zakoni savršeno pouzdani, tako je pouzdan i on sam. Jehova se ne mijenja i nikad nas neće iznevjeriti (Mal. 3:6). On nam ne daje samo život već i puno više od toga. Daje nam svoju ljubav. “Sami smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav” (1. Ivan. 4:16). Kad cijela Zemlja postane divan raj, svi ljudi na našem planetu odražavat će Božju ljubav. Udružimo i mi svoje glasove s vjernim Božjim nebeskim stvorenjima koja govore: “Blagoslov i slava i mudrost i zahvala i čast i moć i snaga Bogu našemu u svu vječnost! Amen” (Otkr. 7:12).