Trudite se razumjeti što je Jehovina volja (EFEŽ. 5:17)

PJESME: 69, 57

1. Navedi neke odredbe i zapovijedi koje su zapisane u Bibliji i objasni kako nam koristi kad živimo u skladu s njima.

JEHOVA nam je putem svoje Riječi dao mnogo konkretnih zapovijedi. Naprimjer, on nam kaže da se ne smijemo upuštati u spolni nemoral, štovati idole, krasti i opijati se (1. Kor. 6:9, 10). Osim toga, Božji Sin, Isus Krist, svojim je sljedbenicima povjerio zahtjevan, ali uzbudljiv zadatak kad im je zapovjedio: “Idite i načinite učenike od ljudi iz svih naroda, krsteći ih u ime Oca i Sina i svetog duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka ovoga poretka” (Mat. 28:19, 20). Božje odredbe i zapovijedi zaista nas štite! Postupanje u skladu s njima pomaže nam da imamo više samopouzdanja, da budemo zdraviji i da imamo sretan obiteljski život. Što je još važnije, kad se u svemu držimo Jehovinih zapovijedi, pa tako i one da propovijedamo dobru vijest, stječemo Božje priznanje i imamo njegov blagoslov.

2, 3. (a) Zašto Biblija ne sadrži pravila za svaku situaciju u kojoj bismo se mogli naći? (b) Koja ćemo pitanja razmotriti u ovom članku? (Vidi ilustraciju na početku članka.)

2 Međutim, postoje brojne situacije za koje Biblija ne daje nikakve konkretne zapovijedi. Naprimjer, u Svetom pismu nećemo naći podrobna pravila o tome kakva je odjeća primjerena za kršćane. Kako u tome možemo prepoznati  Jehovinu mudrost? Stilovi odijevanja i običaji razlikuju se od zemlje do zemlje, a ujedno se mijenjaju svakih nekoliko godina. Da je Jehova u Bibliju dao zapisati popis pravila o tome kako se kršćani trebaju odijevati i dotjerivati, on bi danas bio potpuno zastario. Iz sličnih razloga Božja Riječ ne sadrži mnogo pravila koja kršćanima propisuju kakve poslove smiju raditi, kako se smiju liječiti i kakvu zabavu smiju birati. Stoga pojedinci i poglavari obitelji smiju sami donositi odluke u vezi s tim.

3 Znači li to da Jehovi nije važno što ćemo učiniti kad se nađemo pred nekom važnom odlukom, koja bi čak mogla znatno utjecati na naš život? Hoće li naš nebeski Otac s odobravanjem gledati na svaku našu odluku dokle god se ona ne kosi s nekom biblijskom zapovijedi? Kad za neku situaciju nema konkretnih zapovijedi, kako možemo znati koja će odluka biti Jehovi po volji?

JE LI VAŽNO KAKVE ODLUKE DONOSIMO?

4, 5. Kako naše odluke mogu utjecati na nas i na naše bližnje?

4 Neki možda smatraju da nije važno kakve odluke donosimo. No da bismo donosili mudre odluke koje će biti Jehovi po volji, moramo razmišljati o zapovijedima i načelima zapisanima u njegovoj Riječi i postupati u skladu s njima. Naprimjer, da bismo stekli Božje priznanje, moramo postupati u skladu s njegovom zapovijedi koja se odnosi na krv (1. Mojs. 9:4; Djela 15:28, 29). Molitva će nam pomoći da donosimo odluke koje su u skladu s biblijskim načelima i zapovijedima.

5 Važne odluke osobne prirode mogu znatno utjecati na našu duhovnu dobrobit. Zapravo, svaka odluka koju donesemo vjerojatno će utjecati na naš odnos s Jehovom — bilo dobro bilo loše. Dobre odluke ojačat će naš odnos s Bogom, a loše odluke mogle bi ga narušiti. Osim toga, nekom lošom odlukom mogli bismo i drugima nanijeti štetu u duhovnom pogledu, možda tako da ih uznemirimo, pa čak i navedemo na spoticanje, ili tako da narušimo jedinstvo u skupštini. Doista je važno kakve odluke donosimo. (Pročitaj Rimljanima 14:19; Galaćanima 6:7.)

6. Kako bismo trebali postupati prilikom donošenja odluka?

6 Što bismo trebali učiniti u situacijama za koje ne postoji izravna biblijska zapovijed? Umjesto da naprosto učinimo ono što bismo mi htjeli, u takvim prilikama dužni smo ispitati sve potrebne pojedinosti te donijeti odluku koja će biti po volji Jehovi i koju će on blagosloviti. (Pročitaj Psalam 37:5.)

TRUDIMO SE RAZUMJETI ŠTO JE JEHOVINA VOLJA

7. Kako možemo utvrditi što je Jehovi po volji ako ne postoji nikakva biblijska zapovijed u vezi s nekom situacijom?

7 Možda se pitaš: Kako mogu znati što je Jehovi po volji ako njegova Riječ ne sadrži nikakvu konkretnu zapovijed u vezi s mojom situacijom? U Efežanima 5:17 piše: “Trudite [se] razumjeti što je Jehovina volja.” Ako za neku situaciju ne postoji izravna biblijska zapovijed, kako možemo utvrditi što je Božja volja? Tako da mu se molimo i prihvatimo vodstvo njegovog svetog duha.

8. Što je Isusu pomoglo utvrditi što je Jehovina volja? Navedi primjer.

8 Pogledajmo što je Isusu pomoglo utvrditi što je volja njegovog Oca. Biblija izvještava da je Isus u dvije prilike  najprije uputio molitvu Jehovi, a potom čudom nahranio mnoštvo ljudi (Mat. 14:17-20; 15:34-37). No kad ga je Đavo iskušavao u pustinji, nije želio pretvoriti kamenje u kruh iako je bio gladan. (Pročitaj Mateja 4:2-4.) Isus je znao kako njegov Otac razmišlja, pa je bio svjestan toga da ne bi smio pretvoriti kamenje u kruh. Bilo mu je jasno da korištenje božanske moći za vlastite potrebe ne bi bilo u skladu s Božjom voljom. Time što nije poslušao Đavla, Isus je pokazao da se uzda u to da će ga Jehova voditi i dati mu sve što mu treba za život.

9, 10. Što će nam pomoći da donosimo mudre odluke? Objasni to pomoću primjera.

9 Želimo li donositi mudre odluke poput Isusa, moramo se uzdati u to da će nas Jehova voditi u životu. Trebamo postupati u skladu sa sljedećim mudrim riječima: “Uzdaj se u Jehovu svim srcem svojim i ne oslanjaj se na vlastiti razum. Na svim putevima svojim imaj ga na umu i on će ispraviti staze tvoje. Ne misli sam o sebi da si mudar. Boj se Jehove i kloni se zla” (Izr. 3:5-7). Ako putem proučavanja Biblije saznamo kako Jehova razmišlja, lakše ćemo utvrditi što želi da učinimo u određenim situacijama. Što bolje upoznamo Jehovin način razmišljanja, to će naše srce biti “mekše”, odnosno spremnije će prihvaćati Božje vodstvo (Ezek. 11:19).

10 Predočimo to jednim primjerom: Zamisli udanu ženu koja je otišla u kupovinu. U dućanu zapazi cipele koje bi voljela imati, ali su vrlo skupe. Stoga se upita: “Kako bi moj muž reagirao da potrošim toliko novca?” Vjerojatno već zna odgovor iako njen muž nije kraj nje. Zašto to zna? Zato što je kroz godine upoznala njegov način razmišljanja i njegove stavove o trošenju novca, pa može zaključiti bi li on takvu kupovinu smatrao prikladnom ili ne. Slično tome što bolje poznajemo Jehovin način razmišljanja i postupanja, to nam je lakše utvrditi što naš nebeski Otac očekuje od nas u raznim životnim situacijama.

KAKO MOŽEŠ UPOZNATI JEHOVIN NAČIN RAZMIŠLJANJA?

11. Koja si pitanja možemo postaviti kad čitamo i proučavamo Bibliju? (Vidi okvir  “Prilikom proučavanja Božje Riječi upitaj se”.)

11 Da bismo saznali kako Jehova razmišlja, neophodno je da redovito čitamo i proučavamo Bibliju. Prilikom čitanja i proučavanja možemo se upitati: Što mi ovi reci otkrivaju o Jehovi, njegovoj pravednosti i njegovom načinu razmišljanja? Trebamo imati stav poput psalmista Davida, koji je u pjesmi rekao: “Daj da upoznam puteve tvoje, Jehova, nauči me stazama svojim! Uputi me da hodim u istini tvojoj i pouči me, jer ti si Bog spasenja mojega! U tebe se uzdam cijeli dan” (Psal. 25:4, 5). Dok razmišljaš o nekom ulomku iz Biblije, postavi si sljedeća pitanja: Kako mogu primijeniti ove misli? Gdje ih mogu primijeniti? Kod kuće? Na poslu? U školi? U službi propovijedanja? Kad utvrdimo gdje možemo primijeniti misli koje čitamo, možda će nam biti lakše uvidjeti kako ih možemo primijeniti.

12. Kako nam naše publikacije i sastanci pomažu da saznamo kako Jehova razmišlja?

12 S Jehovinim načinom razmišljanja možemo se upoznati i tako da spremno usvajamo biblijsku pouku koju dobivamo od njegove organizacije. Naprimjer, Indeks publikacija i Kazalo tema u publikacijama Jehovinih svjedoka osmišljeni su  tako da nam u raznim situacijama u kojima moramo donijeti neku odluku pomognu utvrditi Jehovino gledište. U tome nam uvelike pomaže i pažljivo slušanje programa koji se iznosi na skupštinskim sastancima te davanje komentara. Duboko razmišljanje o onom što učimo pomoći će nam da još bolje razumijemo kako Jehova razmišlja te da usvojimo njegov način razmišljanja. Budemo li redovito uzimali svu duhovnu hranu koju nam Jehova daje, sve ćemo bolje poznavati njegov način razmišljanja i postupanja. Zahvaljujući tome bit će nam lakše donositi odluke koje će naš dobrostivi Bog moći blagosloviti.

PRIJE DONOŠENJA ODLUKA NASTOJMO SAZNATI ŠTO JEHOVA MISLI

13. Pomoću primjera objasni kako nam poznavanje Jehovinog načina razmišljanja može pomoći da donosimo mudre odluke.

13 Kako nam poznavanje Jehovinog načina razmišljanja može pomoći da donosimo mudre odluke? Predočimo to jednim primjerom. Možda želimo započeti s punovremenom službom i postati stalni pioniri. Da bismo ostvarili taj cilj, počinjemo pojednostavnjivati svoj život. No možda smo zabrinuti jer nismo sigurni hoćemo li uistinu biti sretni budemo li živjeli skromnije. Naravno, ne postoji biblijska zapovijed koja bi nam nalagala da budemo pioniri — Jehovi možemo vjerno služiti i kao objavitelji. No Isus nam je zajamčio da će oni koji učine žrtve kako bi u većoj mjeri služili Kraljevstvu dobiti obilne blagoslove. (Pročitaj Luku 18:29, 30.) Osim toga, Biblija otkriva da je Jehovi drago kad mu dajemo “dragovoljne žrtve [svojih] usta” i kad radosno činimo sve što možemo kako bismo promicali pravu religiju (Psal. 119:108; 2. Kor. 9:7). Nije li istina da nam te biblijske misli pomažu uvidjeti kako Jehova razmišlja? Budemo li duboko razmišljali o tome i molili se Jehovi za vodstvo, to će nam pomoći da donesemo odluku koja će biti primjenjiva u našim okolnostima i koju će naš nebeski Otac blagosloviti.

14. Kako možemo utvrditi je li neki stil odijevanja Jehovi po volji?

14 Razmotrimo još jedan primjer: Zamisli da ti se sviđa neki stil odijevanja koji bi mogao uznemiriti neku braću i sestre u tvojoj skupštini. No ne znaš ni za jednu biblijsku zapovijed koja bi ti branila da se tako odijevaš. Kako onda možeš znati što Jehova misli o tome? Apostol Pavao pod Božjim je nadahnućem napisao:  “Želim da se žene pristojno odijevaju i da pritom budu skromne i razborite, da se ne ukrašavaju pletenjem kose i zlatom ili biserima ili skupocjenom odjećom, nego dobrim djelima, kako i dolikuje ženama koje kažu da štuju Boga” (1. Tim. 2:9, 10). Taj se savjet u načelu odnosi i na braću. Budući da odano služimo Jehovi, nije nam važno samo ono što se nama sviđa nego i to kako bi naš način odijevanja i cjelokupni izgled mogao utjecati na druge. Skromnost i ljubav potiču nas da uzimamo u obzir mišljenje svojih suvjernika kako ih nečim ne bismo uznemirili ili povrijedili (1. Kor. 10:23, 24; Filip. 3:17). Budemo li imali na umu biblijska načela, to će nam pomoći da razumijemo kako Jehova razmišlja i da donosimo odluke koje će mu biti po volji.

15, 16. (a) Kako bi se Jehova osjećao kad bismo maštali o spolnom nemoralu? (b) Kako možemo znati što je Jehovi po volji kad je riječ o našem izboru zabave? (c) Kako bismo trebali donositi važne odluke?

15 Biblija otkriva da je Jehova žalostan kad vidi da netko čini zlo i da su “sve misli srca njegova uvijek upravljene samo na zlo”. (Pročitaj 1. Mojsijevu 6:5, 6.) Na temelju toga možemo zaključiti da je neispravno maštati o spolnom nemoralu jer to čovjeka može navesti na ozbiljan grijeh koji Biblija zabranjuje i koji nije u skladu s Jehovinim načinom razmišljanja. Učenik Jakov napisao je: “Mudrost odozgo prije svega je čista, zatim mirotvorna, razumna, spremna poslušati, puna milosrđa i dobrih plodova, nepristrana, nelicemjerna” (Jak. 3:17). Budemo li imali na umu te riječi, to će nas potaknuti da se klonimo zabave koja pobuđuje nečiste misli i želje. Razboriti kršćani ne moraju pitati druge je li ispravno čitati neku knjigu, gledati neki film ili igrati neku igru koja promiče ono što Jehova mrzi. Proučavajući njegovu Riječ možemo točno saznati kakav je njegov stav o tome.

16 U mnogim situacijama možemo donijeti različite odluke, a svaka od njih ipak može biti Jehovi po volji. No kad su u pitanju važne odluke, ponekad je dobro posavjetovati se sa starješinama ili nekim drugim zrelim kršćanima (Titu 2:3-5; Jak. 5:13-15). Naravno, ne bi bilo u redu tražiti od drugih da donesu odluku umjesto nas. Kršćani moraju vježbati i koristiti svoju moć zapažanja (Hebr. 5:14). Svi bismo mi trebali postupati u skladu sa savjetom koji je Pavao napisao pod Božjim nadahnućem: “Svatko treba sam nositi svoju odgovornost” (Gal. 6:5, Novi zavjet — suvremeni prijevod).

17. Kako nam koristi kad donosimo odluke koje su Jehovi po volji?

17 Kad odluke donosimo u skladu s Jehovinim načinom razmišljanja, zbližavamo se s njim (Jak. 4:8). Na taj način stječemo priznanje svog nebeskog Oca i dobivamo njegov blagoslov, a to jača našu vjeru u njega. Stoga se prilikom donošenja odluka vodimo biblijskim zapovijedima i načelima jer nam ona otkrivaju kako Bog razmišlja. Naravno, nikad nećemo sve naučiti o Jehovi (Job 26:14). No budemo li se svesrdno trudili učiti o njemu, već danas možemo steći mudrost, znanje i razboritost koji su nam potrebni da bismo donosili mudre odluke (Izr. 2:1-5). Zamisli i naumi nesavršenih ljudi dolaze i prolaze, ali “namjera Jehovina ostaje dovijeka, pomisli srca njegova iz naraštaja u naraštaj” (Psal. 33:11). Te su riječi doista istinite! Očito je da najbolje odluke možemo donijeti ako razmišljamo poput našeg beskrajno mudrog Boga, Jehove, i postupamo u skladu s njegovom voljom.