Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Proučavanje Biblije – kako ga učiniti kvalitetnijim i zanimljivijim?

Proučavanje Biblije – kako ga učiniti kvalitetnijim i zanimljivijim?

JOŠUA je dobio zadatak da uvede izraelski narod u Obećanu zemlju. Bio je svjestan da to neće biti nimalo lako i da će se suočiti s ogromnim preprekama. No Jehova mu je obećao da će uz njegovu pomoć uspješno izvršiti taj zadatak te ga je ohrabrio riječima: “Budi hrabar i jak. Drži se mog zakona. Čitaj ga dan i noć da bi savjesno činio sve što je u njemu napisano. Tada ćeš biti uspješan na putu svojemu i tada ćeš postupati mudro!” (Još. 1:7, 8).

Mi živimo u razdoblju koje Biblija naziva “naročito teška vremena”, pa nije ništa neobično da se i mi suočavamo s velikim problemima i izazovima (2. Tim. 3:1). Da bismo poput Jošue bili “[uspješni] na putu svojemu”, trebamo primjenjivati iste savjete koje je Jehova dao njemu. Moramo redovito čitati Bibliju i savjesno primjenjivati njena načela kad se nađemo u kušnjama.

Proučavanje Biblije jako je važno. No mnogi od nas možda ne znaju kako proučavati ili jednostavno ne uživaju u tome. Zato nam od velike koristi može biti okvir  “Isprobaj ove prijedloge”, u kojem se nalaze dobri savjeti o tome kako proučavanje učiniti još kvalitetnijim i zanimljivijim.

Psalmist je napisao: “Uputi me stazom zapovijedi svojih, jer užitak mi je ići njome!” (Psal. 119:35). Da, proučavanje Božje Riječi može biti pravi užitak. Oni koji krenu u potragu za duhovnim blagom pronaći će pravu riznicu prekrasnih misli.

Istina, ti nisi u situaciji u kakvoj se našao Jošua, koji je morao predvoditi čitav narod. No i ti se suočavaš s raznim izazovima. Zato se ugledaj na Jošuu — proučavaj Božju Riječ i živi po njenim načelima. Tada ćeš donositi mudre odluke i biti uspješan u životu.