Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Zašto moramo biti duhovno budni?

Zašto moramo biti duhovno budni?

Ne znate u koji dan dolazi vaš Gospodin! (MAT. 24:42)

PJESME: 136, 129

1. Pomoću primjera objasni zašto je važno znati u kojem vremenu živimo i što se događa oko nas. (Vidi ilustraciju na početku članka.)

PET, četiri, tri, dva, jedan! Kad vidimo kako sat na videozidu odbrojava posljednje sekunde prije početka kongresnog programa, znamo da je vrijeme da zauzmemo mjesta. Tako možemo u miru uživati u predivnoj glazbi koju je snimio naš orkestar te, što je najvažnije, pripremiti svoj um i srce za govore koji će uslijediti. No što je s onima koji šeću po kongresnom objektu ili razgovaraju s prijateljima, pa ne primjećuju da je program počeo? Oni očito nisu obratili pažnju na to koliko je sati i što se događa oko njih — voditelj programa već je na pozornici, čuje se glazba i prisutni sjede na svojim mjestima. Taj nam primjer pokazuje zašto je važno budno paziti na ono što se zbiva oko nas. Naime, pred nama je puno značajniji događaj za koji moramo biti spremni. O kojem je događaju riječ?

2. Zašto je Isus rekao svojim učenicima da moraju bdjeti?

2 Kad je Isus Krist govorio o “svršetku ovoga poretka”, svoje je sljedbenike potaknuo: “Pazite, budite budni, jer  ne znate kada je vrijeme da se to dogodi!” Zatim ih je više puta upozorio: “Bdijte!” (Mat. 24:3; pročitaj Marka 13:32-37). Iz Matejevog evanđelja također saznajemo da je Isus tom prilikom upozorio svoje sljedbenike da budu duhovno budni, rekavši im: “Bdijte, dakle, jer ne znate u koji dan dolazi vaš Gospodin! (...) Budite spremni, jer Sin čovječji dolazi u čas kad se ne nadate!” Na koncu je ponovio: “Bdijte, dakle, jer ne znate ni dan ni čas!” (Mat. 24:42-44; 25:13).

3. Zašto ozbiljno shvaćamo Isusovo upozorenje?

3 Budući da smo Jehovini svjedoci, mi ozbiljno shvaćamo to Isusovo upozorenje. Znamo da živimo u “vremenu kraja” i da “velika nevolja” samo što nije započela (Dan. 12:4; Mat. 24:21). Svijet pogađaju okrutni ratovi, nestašice hrane, pošasti i potresi. Bezakonje je u porastu, moralna mjerila sve se više srozavaju, a vjerski vođe proturječnim učenjima zbunjuju ljude. S druge strane, pripadnici Jehovinog naroda diljem svijeta objavljuju dobru vijest o Kraljevstvu, baš kao što je Isus i prorekao (Mat. 24:7, 11, 12, 14; Luka 21:11). Mi jedva čekamo vidjeti što će Gospodinov dolazak značiti za nas i kako će doprinijeti ostvarenju Božjeg nauma (Mar. 13:26, 27).

ODBROJAVANJE JE POČELO!

4. (a) Na temelju čega možemo zaključiti da Isus sada zna kad će početi Harmagedon? (b) U što možemo biti sigurni iako ne znamo kad će početi velika nevolja?

4 Znamo da kongresni program uvijek počinje u točno određeno vrijeme. No koliko god se trudili, ne možemo znati koje će godine, a kamoli u koji dan i sat, početi velika nevolja. Kad je Isus bio na Zemlji, rekao je: “O tom danu i času nitko ne zna, ni anđeli nebeski ni Sin, nego samo Otac” (Mat. 24:36). No nakon što se vratio na nebo, Jehova ga je ovlastio da krene u rat protiv Sotoninog svijeta (Otkr. 19:11-16). Stoga je logično zaključiti da Isus sada zna kad će početi Harmagedon. No mi to ne znamo. Zato je od presudne važnosti da budemo budni sve do početka velike nevolje. Za razliku od nas, Jehova oduvijek zna kad će ona početi. On je točno odredio kada će doći kraj i odbrojava vrijeme do početka velike nevolje. Možemo biti sigurni da ona “neće zakasniti!” (Pročitaj Habakuka 2:1-3.) Zašto?

5. Navedi primjer koji pokazuje da se Jehovina proročanstva uvijek ispunjavaju točno na vrijeme.

5 Jehovina proročanstva uvijek se ispunjavaju točno na vrijeme! Uzmimo za primjer vrlo precizno proročanstvo o izbavljenju Izraelaca iz Egipta. Govoreći o 14. nisanu 1513. pr. n. e., Mojsije je rekao: “Kad se navršilo četiri stotine i trideset godina, upravo tog dana, sve čete Jehovine izašle su iz zemlje egipatske” (2. Mojs. 12:40-42). To razdoblje od 430 godina započelo je 1943. pr. n. e., kad je na snagu stupio Jehovin savez s Abrahamom (Gal. 3:17, 18). Nešto kasnije Jehova je rekao Abrahamu: “Dobro znaj da će potomci tvoji biti došljaci u tuđoj zemlji, i morat će služiti drugima, a oni će ih tlačiti četiri stotine godina” (1. Mojs. 15:13; Djela 7:6). Po svemu sudeći, to razdoblje od 400 godina započelo je 1913. pr. n. e., kad je Išmael ismijavao Izaka nakon što je ovaj bio odbijen od prsa, a završilo je 1513. pr. n. e., kad su Izraelci izašli iz  Egipta (1. Mojs. 21:8-10; Gal. 4:22-29). Da, Jehova je četiri stoljeća unaprijed odredio točan dan u koji će izbaviti svoj narod!

6. Zašto možemo biti uvjereni u to da će Jehova izbaviti svoj narod?

6 Jošua, koji je i sam bio izbavljen iz Egipta, rekao je svim Izraelcima: “Dobro znate svim srcem svojim i svom dušom svojom da nije ostalo neispunjeno niti jedno obećanje od svih dobrih obećanja koja vam je dao Jehova, Bog vaš. Sve vam se ispunilo. Niti jedno obećanje nije ostalo neispunjeno” (Još. 23:2, 14). I mi možemo biti uvjereni da će Jehova ispuniti svoje obećanje i izbaviti nas kad počne velika nevolja. No da bismo preživjeli uništenje ovog zlog svijeta, moramo biti budni.

BUDNOST JE NUŽNA ZA PREŽIVLJAVANJE

7, 8. (a) Koji su zadatak imali stražari u drevno doba i što učimo iz toga? (b) Navedi primjer koji pokazuje što se može dogoditi ako stražari zaspu na dužnosti.

7 Stražari koji su u drevno doba čuvali gradove pružaju nam važnu pouku o budnosti. U to su vrijeme mnogi veći gradovi, poput Jeruzalema, bili opasani visokim zidinama. Te su zidine štitile grad od neprijatelja, a služile su i kao promatračnica, s koje su stražari pratili što se zbiva u okolici. Stražari su danonoćno čuvali stražu na zidinama i kod gradskih vrata. Njihov zadatak bio je upozoriti stanovnike grada na svaku opasnost koja bi im zaprijetila (Iza. 62:6). Stražari su morali biti budni i neprestano pratiti što se zbiva — to je bilo pitanje života i smrti (Ezek. 33:6).

8 Židovski povjesničar Josip Flavije izvijestio je da je 70. godine rimska vojska uspjela osvojiti tvrđavu Antoniju zato što su stražari na ulazu zaspali! Budući da se ta tvrđava nalazila uz same jeruzalemske zidine, Rimljani su preko nje došli do hrama i zapalili ga, što je dovelo do vrhunca najveće nevolje koja je ikad snašla Jeruzalem i židovski narod.

9. Čega većina ljudi danas nije svjesna?

9 I danas većina zemalja ima svoje “stražare” — graničnu policiju i napredne nadzorne sustave. Njihov je zadatak paziti da netko ne bi ilegalno prešao granicu ili da neprijatelji ne bi ugrozili sigurnost države. No takvi “stražari” mogu uočiti samo opasnost koja prijeti od drugih zemalja ili određenih pojedinaca. Oni ne znaju da na nebu vlada Božje Kraljevstvo s Kristom na čelu te da će ono uskoro izvršiti Božju presudu nad svim narodima (Iza. 9:6, 7; 56:10; Dan. 2:44). Za razliku od njih, mi to znamo i zato se trudimo biti duhovno budni i spremni za taj dan, bez obzira na to kad će on doći (Psal. 130:6).

ČUVAJ SE DUHOVNE POSPANOSTI

10, 11. (a) Čega se moramo čuvati i zašto? (b) Zašto si uvjeren da Đavo zasljepljuje ljude?

10 Zamisli stražara koji cijelu noć čuva stražu. Kako mu se bliži kraj smjene, sve ga više obuzima umor i sve mu je teže ostati budnim. I mi se nalazimo u sličnoj situaciji. Kako se ovom svijetu bliži kraj, sve nam je teže ostati duhovno budnima. Bilo bi zaista žalosno kad bismo prestali bdjeti! Osvrnimo se na tri opasnosti koje nam prijete i zbog kojih bismo, ako nismo oprezni, mogli zaspati u duhovnom pogledu.

11 Đavo navodi ljude da postanu ravnodušni prema duhovnim stvarima.  Kratko prije svoje smrti Isus je svoje učenike triput upozorio na “vladara ovog svijeta” (Ivan 12:31; 14:30; 16:11). Đavo zasljepljuje ljude, zbog čega oni ignoriraju Božja proročanstva koja pokazuju da je kraj svijeta vrlo blizu (Sef. 1:14). On to čini putem svjetskog carstva krive religije. Što primjećuješ kad razgovaraš s ljudima? Nije li Đavo već “zaslijepio umove nevjerničke”, pa ne vide da se ovom svijetu bliži kraj i da Krist već vlada kao kralj Božjeg Kraljevstva? (2. Kor. 4:3-6). Koliko ti često ljudi kažu: “Ne zanima me”? Većina njih posve je ravnodušna kad im pokušavamo reći kamo ide ovaj svijet.

12. Zašto ne smijemo dopustiti Đavlu da nas obmane?

12 Nemoj dopustiti da te ravnodušnost drugih obeshrabri ili navede na to da prestaneš bdjeti. Ti znaš što donosi budućnost. Pavao je svojim suvjernicima napisao: “Dobro znate da dan Jehovin dolazi”, te je dodao da dolazi “baš kao lopov u noći”. (Pročitaj 1. Solunjanima 5:1-6.) Isus nas je upozorio: “Budite spremni, jer Sin čovječji dolazi u čas kad se ne nadate!” (Luka 12:39, 40). Sotona će uskoro navesti ljude da povjeruju kako je nastupilo razdoblje “mira i sigurnosti”. On će ih obmanuti i uvjeriti kako je na svjetskoj sceni sve u najboljem redu. A kako ćemo mi gledati na takav razvoj događaja? Nas Božji dan suda neće zateći “kao što bi zatekao lopove”, naravno, pod uvjetom da ostanemo budni i trezveni. Stoga moramo svaki dan čitati Božju Riječ i razmišljati o onome što nam Jehova putem nje poručuje.

13. Kako duh svijeta utječe na ljude i kako mu se možemo oduprijeti?

13 Duh svijeta uspavljuje ljude u duhovnom pogledu. Mnogi su toliko zaokupljeni svakodnevicom da su zanemarili “svoje duhovne potrebe” (Mat. 5:3). Pažnju im odvlače materijalne stvari koje pobuđuju “želju tijela” i “želju očiju” (1. Ivan. 2:16). Osim toga, pod utjecajem industrije zabave ljudi su opčinjeni užicima, a iskušenja iz godine u godinu postaju sve primamljivija (2. Tim. 3:4). Zbog toga je Pavao poručio  kršćanima: “Ne razmišljajte o tome kako udovoljiti željama tijela”, budući da one mogu navesti čovjeka da duhovno zaspi (Rim. 13:11-14).

14. Koje upozorenje nalazimo u Luki 21:34, 35?

14 Mi ne želimo da na nas utječe duh svijeta. Umjesto toga dopuštamo da na nas djeluje Božji duh, putem kojeg nam Jehova omogućuje da jasno razumijemo što će se dogoditi u budućnosti [1] (1. Kor. 2:12). No svjesni smo toga da nije teško postati duhovno pospan. Svakodnevne obaveze lako će nas uspavati ako im dopustimo da nam oduzmu vrijeme namijenjeno duhovnim aktivnostima. (Pročitaj Luku 21:34, 35.) Ljudi nam se možda rugaju zato što vjerujemo da je blizu kraj ovog svijeta, ali ne smijemo dozvoliti da zbog toga izgubimo osjećaj hitnosti (2. Petr. 3:3-7). U tome će nam pomoći Božji duh. Ako želimo da on djeluje na nas, moramo se redovito družiti sa svojim suvjernicima na skupštinskim sastancima.

Daješ li sve od sebe kako bi ostao duhovno budan? (vidi odlomke 11-16)

15. Što se dogodilo Petru, Jakovu i Ivanu i kako bi se nešto slično moglo dogoditi i nama?

15 Naše nesavršeno tijelo otežava nam borbu da ostanemo budni. Isus je znao da nesavršeni ljudi mogu vrlo lako pokleknuti pred slabostima svog tijela. Uzmimo za primjer ono što se dogodilo uoči Isusovog pogubljenja. Isus je znao da se mora moliti svom nebeskom Ocu za snagu ako mu želi ostati vjeran. Petru, Jakovu i Ivanu rekao je da bdiju dok se on moli. No oni nisu bili svjesni ozbiljnosti događaja koji su trebali uslijediti. Umjesto da budu podrška svom Učitelju, dopustili su da ih svlada umor te su zaspali. Premda je i Isus bio umoran, on je bio potpuno budan i gorljivo se molio svom Ocu. To su trebala činiti i trojica apostola (Mar. 14:32-41).

16. Što bismo, prema Isusovim riječima iz Luke 21:36, trebali činiti da ostanemo duhovno budni?

16 Da bismo u duhovnom pogledu ostali budni, nije dovoljno da to samo želimo. Nekoliko dana prije onog što se zbilo u Getsemanskom vrtu Isus je istoj trojici apostola rekao da se usrdno mole Jehovi. (Pročitaj Luku 21:36.) Dakle, da bismo ostali duhovno budni, i mi se moramo usrdno moliti (1. Petr. 4:7).

BDIJMO DO SAMOG KRAJA!

17. Kako se možemo pripremiti za ono što nas čeka u skoroj budućnosti?

17 Budući da je Isus rekao da će kraj doći “u čas kad se ne [nadamo]”, sada ne smijemo duhovno zadrijemati (Mat. 24:44). Isto tako, ne smijemo povjerovati Sotoni i njegovom svijetu, koji nas žele uvjeriti da će nam život koji se vrti oko tjelesnih užitaka donijeti sreću, jer to je čista iluzija. Bog i Krist nam preko Biblije otkrivaju što nas čeka u bliskoj budućnosti i kako možemo ostati duhovno budni. Moramo paziti na svoju duhovnost, čuvati svoj odnos s Jehovom i truditi se da nam Kraljevstvo bude najvažnije u životu. Moramo biti svjesni u kojem vremenu živimo i pratiti što se zbiva u svijetu kako bismo bili spremni za ono što dolazi (Otkr. 22:20). O tome nam ovisi život!

^ [1] (14. odlomak) Vidi 21. poglavlje knjige Božje Kraljevstvo vlada!