Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Surađivanje s Bogom donosi nam radost

Surađivanje s Bogom donosi nam radost

Kao njegovi suradnici ponovno vas molimo da ne propustite ispuniti svrhu Božje nezaslužene dobrote koju ste primili (2. KOR. 6:1)

PJESME: 75, 74

1. Koju priliku Jehova pruža svojim stvorenjima premda je svevišnji Bog?

JEHOVA je svevišnji Bog i Stvoritelj svega što postoji te je beskrajno mudar i moćan. Job je postao svjestan toga nakon što mu je Jehova postavio mnoštvo pitanja u vezi s onim što je stvorio. Job mu je rekao: “Spoznao sam da ti sve možeš i da nema zamisli koja je tebi neostvariva” (Job 42:2). Iako Jehova može učiniti sve što naumi — i to bez ičije pomoći — on od pamtivijeka s ljubavlju pruža drugima priliku da surađuju s njim na ostvarenju njegovog nauma.

2. Koji je važan zadatak Jehova povjerio Isusu?

2 Bog je najprije stvorio svog jedinorođenog duhovnog Sina. Jehova je dopustio svom Sinu da mu pomaže pri stvaranju svih ostalih duhovnih stvorenja i cjelokupnog materijalnog svijeta (Ivan 1:1-3, 18). Govoreći o Isusu, apostol Pavao napisao je: “Preko njega je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja bilo uprave bilo vrhovništva bilo vlasti. Sve je stvoreno preko njega i za  njega” (Kol. 1:15-17). Dakle, Jehova je svome Sinu iskazao čast tako što mu je dao da mu pomaže pri stvaranju svega što postoji i što je drugima obznanio koju važnu ulogu ima njegov Sin.

3. Kakvu je priliku Jehova pružio Adamu i zašto je to učinio?

3 Jehova i ljudima pruža priliku da surađuju s njim. Naprimjer, dopustio je Adamu da nadjene imena životinjama (1. Mojs. 2:19, 20). Adam je sigurno uživao dok je promatrao ta stvorenja, proučavao njihova svojstva i odlučivao o tome koje bi ime pristajalo svakom od njih! Jehova je mogao sam dati imena životinjama — uostalom, on ih je stvorio. Ipak, s ljubavlju je dopustio Adamu da to učini. Bog je Adamu ujedno pružio priliku da proširi raj na cijelu Zemlju (1. Mojs. 1:27, 28). Nažalost, Adam je s vremenom odlučio da neće surađivati s Bogom, čime je sebi i svojim potomcima nanio ogromnu štetu (1. Mojs. 3:17-19, 23).

4. Kako su ljudi surađivali s Bogom u ostvarenju njegovog nauma?

4 Bog je kasnije omogućio i drugim ljudima da sudjeluju u ispunjenju njegovog nauma. Noa je sagradio arku u kojoj su on i njegova obitelj preživjeli opći potop. Mojsije je izbavio izraelski narod iz Egipta. Jošua je taj narod doveo u Obećanu zemlju. Salamun je sagradio hram u Jeruzalemu. Marija je rodila Isusa. Oni i mnogi drugi vjerni Božji sluge surađivali su s Jehovom u ostvarenju njegovog nauma.

5. Na koji način možemo surađivati s Jehovom i je li on bio dužan omogućiti nam da to činimo? (Vidi ilustraciju na početku članka.)

5 Jehova nas danas potiče da svesrdno podupiremo Mesijansko Kraljevstvo. Postoje razni vidovi službe Bogu. Ne mogu svi kršćani služiti Bogu na isti način, ali svi mi možemo propovijedati dobru vijest o Božjem Kraljevstvu. Naravno, Jehova nije bio dužan omogućiti nam da propovijedamo. Mogao je odlučiti da se obraća ljudima izravno s neba. Isus je kazao da Jehova čak može prouzročiti da kamenje počne vikati i objavljivati vijest o Mesijanskom Kralju (Luka 19:37-40). Ipak, Jehova nam je dopustio da budemo njegovi suradnici (1. Kor. 3:9). Apostol Pavao napisao je: “Kao njegovi suradnici ponovno vas molimo da ne propustite ispuniti svrhu Božje nezaslužene dobrote koju ste primili” (2. Kor. 6:1). Surađivati s Bogom neizreciva je čast i jako smo sretni zbog toga što nam je ukazana. Zašto to možemo reći?

SURADNJA S BOGOM USREĆUJE NAS

6. Kako je Božji prvorođeni Sin opisao suradnju sa svojim Ocem?

6 Jehovini sluge od davnih dana surađuju sa svojim Stvoriteljem i to im donosi veliku radost. Božji prvorođeni duhovni Sin, čije su riječi u Bibliji zapisane iz perspektive personificirane mudrosti, rekao je: “Jehova me stvorio. Ja sam početak stvaralačkoga puta njegovog (...). Tada sam bila uz njega kao vješt graditelj i bila sam mu naročita radost, dan za danom, i veselila sam se pred njim sve vrijeme” (Izr. 8:22, 30). Isus je bio sretan što može surađivati sa svojim Ocem te je pronalazio radost u svojim postignućima i u spoznaji da ga Jehova voli. No kako je s nama?

Može li nam išta pružiti veće zadovoljstvo od toga da druge poučavamo istini? (Vidi 7. odlomak)

7. Zašto nas raduje to što možemo propovijedati dobru vijest?

7 Isus je rekao da čovjeka usrećuje i kad daje drugima i kad prima od njih (Djela 20:35). Mi smo sretni zbog toga što smo saznali istinu, a usrećuje nas i to što o njoj možemo govoriti drugima.  Dok ljudima prenosimo biblijske istine, mi zapažamo kako se oni koji osjećaju duhovnu glad obraduju kad upoznaju i zavole Boga te kad saznaju dragocjene istine koje su zapisane u njegovoj Riječi. Dirljivo je promatrati ih kako mijenjaju ne samo svoj način razmišljanja nego i svoj način života. Mi smo svjesni toga da je iznimno važno propovijedati dobru vijest. Na taj se način ljudima pruža prilika da se pomire s Bogom i dobiju vječni život (2. Kor. 5:20). Radosni smo što možemo pomagati ljudima da počnu služiti Bogu i steknu nadu u vječni život. Može li nam išta drugo pružiti veće zadovoljstvo?

8. Što neka braća kažu o tome zašto im suradnja s Jehovom pričinjava radost?

8 Iako nas raduje kad ljudi povoljno reagiraju na poruku koju objavljujemo, mi smo jako sretni i zbog toga što znamo da propovijedanjem ugađamo Jehovi i da on cijeni naš trud. (Pročitaj 1. Korinćanima 15:58.) Marco, koji živi u Italiji, kaže: “Neizmjerno sam sretan jer znam da svim srcem služim Jehovi, a ne nekome tko će brzo zaboraviti ono što sam učinio za njega.” Slično se osjeća i Franco, koji također živi u Italiji. On kaže: “Jehova nas svaki dan putem svoje Riječi i duhovne pouke podsjeća na to da nas voli i da mu je važno sve što činimo za njega, mada nama to možda djeluje beznačajno. Zato mi suradnja s Bogom pričinjava radost i daje smisao mom životu.”

SURADNJA S BOGOM ZBLIŽAVA NAS S NJIM I S DRUGIMA

9. U kakvom su odnosu bili Jehova i Isus i zašto su imali takav odnos?

9 Kad surađujemo s onima koje volimo, zbližavamo se s njima te saznajemo još više o njihovoj osobnosti i vrlinama. Pritom ne doznajemo samo što žele ostvariti u životu nego i što čine kako bi to postigli. Isus je možda milijarde godina surađivao s Jehovom te se između njih razvio iznimno prisan i neraskidiv odnos pun ljubavi. Govoreći o tome koliko su on i njegov Otac bliski, Isus je kazao: “Ja i Otac jedno smo” (Ivan 10:30). Oni su zaista bili složni i u svemu su iznimno skladno surađivali.

10. Zašto nam propovijedanje dobre vijesti pomaže da se zbližimo s Bogom i sa svojim suvjernicima?

10 Isus je molio Jehovu da čuva njegove sljedbenike. Zbog čega? U molitvi je rekao: “Da budu jedno, kao što smo i mi” (Ivan 17:11). Ako postupamo u skladu s Božjim mjerilima ponašanja i propovijedamo dobru vijest, saznajemo više toga o njegovim divnim osobinama. Učimo zašto je važno uzdati se u njega i postupati u skladu s njegovim uputama. Na taj se način približavamo Bogu, a i on se približava nama. (Pročitaj Jakova 4:8.) Ujedno se zbližavamo sa svojom braćom i sestrama u vjeri zato što se svi suočavamo sa sličnim problemima i doživljavamo slične radosne trenutke  u životu te zato što svi imamo isti cilj. Mi radimo zajedno, radujemo se zajedno i zajedno se borimo sa životnim brigama. Octavia, koja živi u Velikoj Britaniji, kaže: “Suradnja s Jehovom zbližava me s drugima jer se moja prijateljstva i odnosi s njima više ne temelje na nekoj površnoj privlačnosti, nego na tome što svi imamo isti cilj i vodimo se istim načelima u životu.” Zar se ne slažeš s njenim riječima? Kad vidiš kako se tvoji suvjernici trude ugoditi Jehovi, zar te to ne potiče da se još više zbližiš s njima?

11. Zašto ćemo u novom svijetu biti sve bliskiji s Jehovom i sa svojim suvjernicima?

11 Ljubav koja nas povezuje s Bogom i drugim ljudima već je danas snažna, no bit će još snažnija u novom svijetu. Zamisli samo koliko nas posla čeka! Trebat će dočekati uskrsnule i pomoći im da upoznaju Jehovu. Trebat će pretvoriti Zemlju u raj. To nisu nimalo beznačajni zadaci, no sigurno ćemo biti presretni zbog toga što ćemo moći složno surađivati jedni s drugima i što ćemo pod vlašću Mesijanskog Kraljevstva svakim danom biti sve bliže savršenstvu! Ljudi će se sve više zbližavati jedni s drugima i s Bogom, koji će nedvojbeno nasititi “sve živo po želji njihovoj” (Psal. 145:16).

SURADNJA S BOGOM ŠTITI NAS

12. U kom nas smislu propovijedanje štiti?

12 Mi moramo čuvati svoju duhovnost. Živimo u svijetu kojim vlada Sotona Đavo i nesavršeni smo, pa bi nam se lako moglo dogoditi da počnemo neispravno razmišljati i postupati poput ljudi u svijetu. Duh svijeta mogli bismo usporediti s riječnom strujom koja nas vuče u smjeru kojim ne želimo ići. Da nas struja ne bi odvela nizvodno, moramo žustro plivati u suprotnom smjeru. Slično tome, da nas duh Sotoninog svijeta ne bi odvukao od Jehove, moramo ulagati velik trud. Kad propovijedamo drugima, usredotočeni smo na ono što je važno i korisno u duhovnom pogledu, a ne na ono što nam može narušiti vjeru (Filip. 4:8). Propovijedanje nam pomaže da jačamo svoju vjeru jer se putem njega podsjećamo na to da će Bog ispuniti svoja obećanja i da nam s ljubavlju pruža vodstvo u životu. Ono nam ujedno pomaže da naša duhovna bojna oprema ostane neoštećena. (Pročitaj Efežanima 6:14-17.)

13. Kako jedan brat iz Australije gleda na propovijedanje?

13 Ako se zaokupimo propovijedanjem i drugim duhovnim aktivnostima, naprosto nećemo imati vremena previše se brinuti oko svojih problema, a to nam pruža zaštitu. Joel, koji živi u Australiji, kaže: “Propovijedanje mi pomaže da ne izgubim doticaj sa stvarnošću. Ono me podsjeća na probleme s kojima se ljudi suočavaju i na blagoslove koje doživljavam zato što živim u skladu s biblijskim načelima. Služba propovijedanja pomaže mi da se trudim ostati ponizan i pruža mi priliku da se oslanjam na Jehovu te na svoju braću i sestre.”

14. Kako naša ustrajnost u službi propovijedanja pokazuje da nam Bog daje svoj duh?

14 Propovijedanje nam ujedno jača pouzdanje u to da nam Bog daje svoj duh. Razmisli o sljedećem primjeru: Zamisli da ti netko ponudi posao da ljudima u svom kraju dijeliš kruh. Za taj posao ne bi dobio nikakvu plaću niti naknadu za troškove pravljenja i dostave kruha. Osim toga, ubrzo bi shvatio da većina ljudi ne želi od tebe uzeti kruh, a neki bi te čak i zamrzili zato što ga dijeliš okolo. Koliko bi dugo radio taj  posao? Budući da ljudi ne bi povoljno reagirali, vjerojatno bi se obeshrabrio i ne bi imao snage dugo ostati na takvom poslu. Ipak, mnogi od nas već godinama ustrajno propovijedaju ne žaleći ni vremena ni novca iako ih mnogi nezahvalni ljudi preziru i rugaju im se. Ne dokazuje li to da nam Bog daje svoj duh?

SURAĐUJUĆI S BOGOM POKAZUJEMO DA VOLIMO NJEGA I LJUDE

15. Kako je propovijedanje dobre vijesti povezano s ispunjenjem Božjeg nauma s ljudima?

15 Razmisli o tome kako se propovijedanje dobre vijesti uklapa u Jehovin divni naum s ljudima. On je naumio da ljudi žive na Zemlji i da nikad ne umru. Iako je Adam sagriješio, Jehova nije promijenio svoj naum (Iza. 55:11). Umjesto toga poduzeo je neke korake kako bi ljude izbavio od ropstva grijehu i smrti. U skladu s tim naumom, Isus je došao na Zemlju i dao svoj život za ljude koji slušaju Boga. No da bi mogli biti poslušni Bogu, najprije su trebali saznati što on očekuje od njih. Stoga je Isus poučavao ljude, govoreći im što Bog traži od njih, te je svojim učenicima zapovjedio da i oni to čine. Pomažući drugima da se pomire s Bogom, mi zapravo surađujemo s našim Stvoriteljem, koji želi izbaviti ljude od grijeha i smrti.

16. Kako je propovijedanje povezano s najvećim Božjim zapovijedima?

16 Kad pomažemo drugima da krenu putem koji vodi u vječni život, pokazujemo da volimo i svoje bližnje i Jehovu, “koji želi da se sve vrste ljudi spase i da dobro upoznaju istinu” (1. Tim. 2:4). Kad je neki zakonoznanac upitao Isusa koja je najveća od svih zapovijedi što ih je dobio izraelski narod, on mu je odgovorio: “‘Ljubi Jehovu, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim!’ To je najveća i prva zapovijed. Druga, slična toj, jest ova: ‘Ljubi bližnjega svojeg kao samoga sebe!’” (Mat. 22:37-39). Propovijedanjem dobre vijesti pokazujemo da postupamo u skladu s tim zapovijedima. (Pročitaj Djela apostolska 10:42.)

17. Kako gledaš na to što možeš propovijedati dobru vijest?

17 Od Jehove smo doista dobili mnoštvo blagoslova! On nam je povjerio zadatak koji nam donosi radost, koji nam pomaže da se zbližimo s njim i sa svojim suvjernicima i koji nas štiti u duhovnom pogledu. Izvršavanje tog zadatka ujedno nam pruža priliku da pokažemo da volimo Boga i svoje bližnje. Pripadnici Božjeg naroda diljem svijeta žive u različitim okolnostima. No bez obzira na to jesu li mladi ili stari, bogati ili siromašni, snažni ili slabi, milijuni Božjih slugu daju sve od sebe kako bi drugima govorili o svojoj vjeri. Sigurno se slažeš sa Chantel, našom sestrom iz Francuske, koja kaže: “Najmoćnija osoba u svemiru, Stvoritelj svega što postoji, sretni Bog, kaže mi: ‘Idi! Svjedoči! Svjedoči za mene, svjedoči od sveg srca! Dajem ti snagu, svoju Riječ, podršku anđela s neba i mnoštvo suradnika na Zemlji. Neprestano te obučavam i pravovremeno ti dajem jasne upute.’ Doista je neizmjerna čast činiti ono što Jehova traži od nas i surađivati s našim Bogom!”