Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Koliko je sati?

Koliko je sati?

ŠTO obično činiš kad želiš saznati koliko je sati? Vjerojatno baciš pogled na ručni ili neki drugi sat. A što kažeš kad te netko pita koliko je sati? Možeš mu odgovoriti na više načina.

Recimo da je 13.30. Mogao bi reći da je 1 sat i 30 minuta. Ovisno o tome u kojem dijelu svijeta živiš, možda bi rekao da je 13 sati i 30 minuta. To bi značilo da živiš u zemlji u kojoj je dan podijeljen na 24 sata. A možda bi jednostavno rekao da je pola dva.

Budući da čitaš Bibliju, možda si se nekad pitao kako su se u biblijska vremena nazivali pojedini dijelovi dana ili noći. U to doba koristili su se različiti izrazi. U hebrejskom dijelu Biblije spominje se “jutro”, “podne”, “predvečer” i “večer” (1. Mojs. 8:11; 19:27; 43:16; 5. Mojs. 28:29; Suci 19:9; 1. Kralj. 18:26). No ponekad su se koristili i precizniji izrazi.

U biblijsko doba bilo je uobičajeno da grad čuvaju stražari, posebno noću. Stoljećima prije Isusovog rođenja Izraelci su noć dijelili na tri dijela koja su nazivali “straže” (Psal. 63:6). Primjerice, u Sucima 7:19 spominje se “srednja noćna straža”. U Isusovo vrijeme Židovi su već bili prešli na grčku i rimsku podjelu noći na četiri straže.

U evanđeljima se više puta pojavljuje izraz “straža”. Naprimjer, kaže se da je Isus za vrijeme “četvrte noćne straže” hodao po vodi da bi došao do lađe u kojoj su bili njegovi učenici (Mat. 14:25). U jednoj usporedbi Isus je rekao: “Kad bi domaćin znao u koju stražu dolazi lopov, ostao bi budan i ne bi dozvolio da mu provali u kuću” (Mat. 24:43).

Isus je neizravno ukazao na sve četiri straže kad je učenicima rekao: “Bdijte, jer ne znate kada dolazi gospodar kuće, da li uvečer ili u ponoć ili kad se oglase pijetlovi ili rano ujutro” (Mar. 13:35; bilješke). Prva straža bila je “uvečer”, odnosno od zalaska Sunca do oko 21 sat. Izraz “ponoć” odnosio se na drugu stražu, koja je trajala od oko 21 sat do ponoći, a izraz “kad se oglase pijetlovi” na treću stražu, koja je trajala od ponoći do oko 3 sata. Moguće da je za vrijeme te straže pijetao doista zapjevao one noći kad je Isus bio uhićen (Mar. 14:72). Četvrta noćna straža bila je “rano ujutro”, odnosno od oko 3 sata do izlaska Sunca.

Dakle, iako ljudi u biblijska vremena nisu imali satove kakve mi danas imamo, koristili su uvriježene pojmove kojima su opisivali pojedine dijelove dana ili noći.