Može li nam Biblija pomoći da se lakše nosimo s brigama i stresom?

Što biste vi rekli?

  • Da

  • Ne

  • Možda

Što kaže Biblija?

“Sve svoje brige bacite na njega, jer se on brine za vas” (1. Petrova 5:7). Biblija jamči da nam Bog može pomoći da izađemo na kraj sa životnim brigama.

Što još možemo naučiti iz Biblije?

  • Putem molitve možete dobiti “mir Božji”, koji ublažava tjeskobu (Filipljanima 4:6, 7).

  • I čitanje Božje Riječi može vam pomoći da se lakše nosite sa stresom (Matej 11:28-30).

Hoće li nas životne brige zauvijek pratiti?

Neki misle... da su brige i stres sastavni dio ljudskog života, a drugi vjeruju da ćemo se briga osloboditi tek kad odemo na “onaj” svijet. Što vi mislite?

Što kaže Biblija?

Bog će iskorijeniti sve što uzrokuje patnju i tjeskobu. “Smrti više neće biti, ni tuge ni jauka ni boli više neće biti” (Otkrivenje 21:4).

Što još možemo naučiti iz Biblije?