JE LI BOGU STALO DO VAS?

Kad dođe do neke prirodne katastrofe ili kad ljudi pred našim očima pate i umiru, možda se pitamo vidi li Bog sve to i je li mu uopće stalo do nas. Biblija kaže:

“Oči Jehovine gledaju pravednike i uši njegove slušaju usrdne molitve njihove, a lice je Jehovino protiv onih koji zlo čine” (1. Petrova 3:12).

Ovaj broj Stražarske kule govori o tome kako nam Bog pomaže već sada i kako će uskoro ukloniti sve što nam zadaje patnju i bol.