Religije pružaju mnoga proturječna objašnjenja o tome što je duša i što se s njom događa kad čovjek umre. No Biblija daje jasne odgovore na ta pitanja.

Je li duša besmrtna?

ŠTO KAŽU LJUDI:

Mnogi vjeruju da je duša besmrtna. Neki misle da se nakon smrti duša umrle osobe ponovno rađa u nekom novom tijelu. Drugi pak vjeruju da nakon čovjekove smrti njegova duša ide na nebo ili u pakao.

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

Nigdje u Bibliji ne piše da je duša besmrtna. Štoviše, Biblija na mnogim mjestima govori o tome da duša može umrijeti. Prorok Ezekijel, koji je pod Božjim nadahnućem napisao jedan dio Biblije, rekao je da duša koja griješi može biti kažnjena smrću. Na jednom drugom mjestu u Bibliji koristi se izraz “mrtva duša” kada se govori o tijelu umrle osobe (3. Mojsijeva 19:28, bilješka). Očito je da Biblija ne naučava da je duša besmrtna.

“Ona duša koja griješi, ta će i umrijeti” (Ezekijel 18:20)

Je li duša neki zasebni dio čovjeka koji se može odvojiti od tijela?

ŠTO KAŽU LJUDI:

Duša prebiva u tijelu dok god čovjek živi, no nakon što on umre duša napusti njegovo tijelo.

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

U 1. Mojsijevoj 46:18 piše da je jedna žena rodila šesnaest “duša”, odnosno živih bića. Hebrejska riječ nefeš, koja se u Bibliji često prevodi riječju “duša”, doslovno znači “onaj koji diše”. Ponekad se ta riječ koristi i za životinje. Osim toga, u 5. Mojsijevoj 12:20 za dušu se kaže da “želi jesti mesa”. Kada bi duša bila neki zaseban, bestjelesni dio čovjeka, bi li ona trebala disati ili jesti? U Bibliji se riječ “duša” najčešće odnosi na cjelokupno ljudsko biće, što podrazumijeva njegovo tijelo, um i osobnost.

“Ona (...) je rodila (...) šesnaest duša” (1. Mojsijeva 46:18)

 Što se događa s dušom kad čovjek umre?

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

Kao što čovjekovo tijelo propadne nakon smrti, tako propadnu i sve njegove misli. Biblija jasno kaže: “Nema rada ni razmišljanja ni znanja ni mudrosti u grobu” (Propovjednik 9:10). Kad čovjek umre, “on se u prah svoj vraća — u taj dan propadnu misli njegove” (Psalam 146:4). Mrtva duša ništa ne radi i zato se u Bibliji za umrle često slikovito kaže da spavaju (Matej 9:24).

ZAŠTO JE TO VAŽNO ZNATI?

Kad umre netko od vaših voljenih, sasvim je normalno da se pitate: Gdje se on sada nalazi? Što se s njime događa? Pati li? Budući da nam Biblija jamči da mrtvi nisu ničega svjesni, tješi nas spoznaja da naši voljeni umrli više ne pate. Utješno je znati i da će Jehova u budućnosti probuditi mrtve koji sada spavaju i nisu ničega svjesni, odnosno da će ih vratiti u život (Izaija 26:19).

“Mrtvi nisu svjesni ničega” (Propovjednik 9:5)