U 1. Ivanovoj 2:17 piše: “Svijet prolazi i želja njegova.” Na što se odnosi izraz “svijet” o kojem se govori u tom retku? Kako će taj svijet proći, odnosno biti uništen? Kada će se to dogoditi?

Kojem će to svijetu doći kraj?

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

U navedenom biblijskom retku kaže se da ne prolazi samo svijet nego i “želja njegova”, odnosno razne vrste neispravnih želja koje zaslužuju Božju osudu. Budući da taj svijet ima svoje želje, očito je da se ne misli na sam planet Zemlju. Naime, riječ je o čovječanstvu koje je odbacilo Boga i tako postalo njegovim neprijateljem (Jakov 4:4). Ljudi koji čine taj svijet bit će “kažnjeni vječnom propašću” (2. Solunjanima 1:7-9). S druge strane, oni koji iz poslušnosti Isusu Kristu ne žele biti dio svijeta mogu se nadati da će dobiti vječni život (Ivan 15:19).

U drugom dijelu 1. Ivanove 2:17 stoji: “Onaj tko vrši volju Božju ostaje zauvijek.” Čovjek koji tako postupa dobit će priliku da vječno živi ovdje na Zemlji. To potvrđuju i riječi iz Psalma 37:29, gdje piše: “Pravednici će posjedovati zemlju i živjet će na njoj zauvijek.”

“Nemojte ljubiti ni svijet ni ono što je u svijetu! Ako tko ljubi svijet, ljubav prema Ocu nije u njemu” (1. Ivanova 2:15)

Kako će svijetu doći kraj?

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

Uništenje svijeta odigrat će se u dvije glavne etape. Bog će najprije uništiti krivu religiju, koja je u Bibliji predočena bludnicom i nazvana “Babilon Veliki” (Otkrivenje 17:1-5; 18:8). Iako tvrdi da je vjerna Bogu, ta se bludnica udružila sa svjetskim političkim vođama. No ti će se vladari okrenuti protiv nje. “Oni će zamrziti bludnicu i opustošiti je i ogoliti. I pojest će meso [odnosno bogatstvo] njezino i spaliti je vatrom” (Otkrivenje 17:16).

Potom će se Bog razračunati s političkim vođama, odnosno “kraljevima svega svijeta”. Oni će zajedno sa svim drugim zlim ljudima biti uništeni u Harmagedonu, ratu koji će se zbiti “na veliki dan Boga Svemogućega” (Otkrivenje 16:14, 16).

“Tražite Jehovu, svi krotki na zemlji (...). Tražite pravednost, tražite krotkost, i vjerojatno ćete biti zaštićeni u dan gnjeva Jehovina!” (Sefanija 2:3)

 Kada će doći kraj svijeta?

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

Kraj svijeta nastupit će nakon što čovječanstvo bude u dovoljnoj mjeri upozoreno na predstojeće događaje i upoznato s viješću o dolasku Božjeg Kraljevstva, koje će zavladati čitavim svijetom i zamijeniti sve ljudske vlasti (Danijel 7:13, 14). Isus Krist rekao je: “Ova dobra vijest o kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima, i tada će doći kraj” (Matej 24:14). To djelo propovijedanja, u kojem dolaze do izražaja Božja pravednost i milosrđe, dio je složenog znaka po kojem se mogu prepoznati posljednji dani ovog zlog svijeta. U istaknuta obilježja tog znaka spadaju i međunarodni ratovi, potresi, glad i bolesti (Matej 24:3; Luka 21:10, 11).

Biblija nije samo prorekla što će se događati diljem svijeta nego je otkrila i kakvi će ljudi biti “u posljednjim danima”. U njoj stoji: “Nastat će naročito teška vremena. Jer ljudi će biti sebični, pohlepni za novcem, (...) neposlušni roditeljima, (...) neobuzdani, okrutni, bez ljubavi prema dobroti, (...) više će voljeti užitke nego Boga” * (2. Timoteju 3:1-5).

Uskoro će doći kraj ovom zlom svijetu (1. Ivanova 2:17)

Sve su to obilježja posljednjih dana, koji su započeli 1914, otprilike u vrijeme kad je izbio Prvi svjetski rat. Od te godine Jehovini svjedoci po cijelom svijetu razglašuju vijest o Božjem Kraljevstvu. Oni smatraju čašću to što ih ljudi prepoznaju upravo po propovijedanju. Toliko im je stalo do objavljivanja vijesti o Kraljevstvu da čak i njihov glavni časopis nosi naslov Stražarska kula — glasnik Jehovinog Kraljevstva.

“Bdijte, dakle, jer ne znate ni dan ni čas!” (Matej 25:13)

^ odl. 14 Nešto više o tome možete pročitati u 9. poglavlju knjige Što Biblija doista uči?, koju su objavili Jehovini svjedoci. Knjiga je dostupna na internetskoj stranici www.jw.org.