Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Brz pristup sadržajima na našoj internetskoj stranici

Brz pristup sadržajima na našoj internetskoj stranici

Od ovog broja u časopisu Probudite se! moći ćete naći QR (quick response) kodove. O čemu je riječ? O dvodimenzionalnim grafičkim kodovima koji vam omogućavaju da brzo pristupite našoj internetskoj stranici. Da biste ih očitali, potreban vam je mobitel ili tablet s kamerom i internetskom vezom.

  1.   Preuzmite s interneta aplikaciju koja omogućava čitanje QR kodova (u nekim je uređajima ta aplikacija već tvornički instalirana).
  2.   Pokrenite aplikaciju.
  3.   Fotografirajte QR kod.

Odmah će vam se otvoriti naša internetska stranica!