Zaharija 12:1-14

12  Objava: “Riječ Jehovina o Izraelu”, govori Jehova, koji je razapeo nebesa,+ položio temelje zemlji+ i stvorio duh+ čovječji u nutrini njegovoj.  “Evo, učinit ću da Jeruzalem+ bude pehar zbog kojega će teturati svi okolni narodi.+ I Juda će biti pod opsadom, kao i Jeruzalem.+  I u taj dan+ učinit ću da Jeruzalem bude teški kamen+ svim narodima. Svi koji ga budu dizali teško će se izranjavati. Skupit će se protiv njega svi narodi zemaljski.+  U taj dan”,+ govori Jehova, “sve ću konje+ smetenošću udariti, a jahače njihove ludilom.+ Nad domom Judinim oči ću svoje otvoriti+ i narodima ću sve konje sljepilom udariti.  I knezovi*+ Judini reći će u srcu svojemu: ‘Stanovnici Jeruzalema naša su snaga koja dolazi od Jehove nad vojskama, Boga njihova.’+  U taj dan učinit ću da knezovi Judini budu kao žeravnik među drvećem+ i kao baklja zapaljena u tek požnjevenom žitu.+ I proždirat će nadesno i nalijevo sve narode unaokolo,+ a stanovnici Jeruzalema i dalje će živjeti u gradu svojemu, u Jeruzalemu.+  I Jehova će prvo spasiti šatore Judine, da se ljepota doma Davidova i ljepota stanovnika Jeruzalema ne izdigne iznad Jude.  U taj dan Jehova će biti zaštita oko stanovnika Jeruzalema,+ pa će onaj koji posrne među njima biti u taj dan snažan kao David,+ a dom Davidov moćan kao bog,+ kao anđeo Jehovin pred njima.+  I u taj dan gledat ću da istrijebim sve narode koji dolaze na Jeruzalem.+ 10  I izlit ću na dom Davidov i na stanovnike Jeruzalema duh milosti+ i molitve,+ i gledat će u onoga kojega su proboli,+ naricat će za njim kao što se nariče za sinom jedincem, i gorko će ga oplakivati kao što se oplakuje prvorođenca.+ 11  U taj dan bit će veliko naricanje u Jeruzalemu, kao naricanje u Hadadrimonu u dolini megidskoj.+ 12  I zemlja će naricati,+ svaka porodica zasebno: porodica doma Davidova zasebno i žene njihove zasebno,+ porodica doma Natanova+ zasebno i žene njihove zasebno, 13  porodica doma Levijeva+ zasebno i žene njihove zasebno, porodica Šimijevaca+ zasebno i žene njihove zasebno, 14  i sve ostale porodice, svaka porodica zasebno i žene njihove zasebno.+

Bilješke

Ili: “šeici”.