Suci 4:1-24

4  A poslije smrti Ehudove sinovi Izraelovi počeli su opet činiti što je zlo u očima Jehovinim.+  I Jehova ih je predao* u ruke+ Jabinu, kralju kanaanskom, koji je vladao u Hasoru.+ Zapovjednik vojske njegove bio je Sisera,+ koji je živio u Harošetu+ neznabožačkom.  I sinovi Izraelovi zavapili su k Jehovi,+ jer je ovaj imao devet stotina bojnih kola sa željeznim oštricama+ i okrutno je tlačio sinove Izraelove+ dvadeset godina.  U to je vrijeme proročica+ Debora, žena Lapidotova, sudila Izraelu.  Živjela je pod Deborinom palmom između Rame+ i Betela+ u brdima efrajimskim. Sinovi Izraelovi dolazili su k njoj na sud.  I ona je poslala po Baraka,+ sina Abinoamova, iz Kedeš-Naftalija+ i rekla mu: “Nije li Jehova, Bog Izraelov, izdao zapovijed: ‘Idi i raširi se na gori Taboru,+ a sa sobom uzmi deset tisuća ljudi od sinova Naftalijevih+ i od sinova Zebulunovih,+  a ja ću k tebi u dolinu* Kišona+ dovesti+ Siseru,+ zapovjednika Jabinove+ vojske, bojna kola njegova i mnoštvo njegovo, i predat ću ga tebi u ruke’?”+  Nato joj je Barak rekao: “Ako pođeš sa mnom, ići ću, ali ako ne pođeš sa mnom, neću ići.”  A ona je odgovorila: “Ići ću s tobom! Ali na putu kojim ćeš ići slava neće pripasti tebi, jer će ženi+ u ruke Jehova predati* Siseru.” Tada je Debora ustala i otišla s Barakom u Kedeš.+ 10  I Barak je sazvao Zebuluna+ i Naftalija u Kedeš, i deset tisuća ljudi pošlo je za njim.+ I Debora je išla s njim. 11  A Heber+ Kenijac odvojio se od Kenijaca,+ sinova Hobaba, tasta Mojsijeva,+ i razapeo je svoj šator u blizini velikog stabla u Saananimu, kod Kedeša. 12  I javili su Siseri da je Barak, sin Abinoamov,+ došao na goru Tabor.+ 13  Tada je Sisera skupio sva bojna kola svoja, devet stotina bojnih kola sa željeznim oštricama,+ i sve ljude što su bili s njim i odveo ih iz Harošeta neznabožačkog do doline Kišona.+ 14  I Debora je rekla Baraku: “Ustani, jer je ovo dan kad će ti Jehova predati u ruke Siseru! Ne ide li Jehova pred tobom?”+ I Barak se spustio s gore Tabora s deset tisuća ljudi što je išlo za njim. 15  I Jehova je smeo+ Siseru, sva bojna kola njegova i svu vojsku njegovu i porazio ih oštricom Barakova mača. A Sisera je sišao s kola i pobjegao pješice. 16  I Barak je išao u potjeru+ za bojnim kolima+ i za vojskom sve do Harošeta neznabožačkog i sva je vojska Siserina pala od oštrice mača. Nije ostao nijedan.+ 17  A Sisera+ je pješice pobjegao do šatora Jaele,+ žene Hebera Kenijca,+ jer je Jabin, kralj hasorski,+ bio u miru s domom Hebera Kenijca. 18  Tada je Jaela izašla u susret Siseri i rekla mu: “Svrati ovamo, gospodaru, svrati k meni! Ne boj se!” I on je svratio k njoj u šator, a ona ga je pokrila pokrivačem. 19  I on joj je rekao: “Daj mi, molim te, da popijem malo vode, jer sam žedan!” A ona je otvorila mijeh+ mlijeka i dala mu da pije,+ pa ga je opet pokrila. 20  On joj je nato rekao: “Stani na ulaz u šator, pa ako tko dođe i pita te: ‘Ima li tu koga?’ ti odgovori: ‘Nema!’” 21  I Jaela, žena Heberova, dohvatila je šatorski klin i uzela čekić u ruke. Kad je od umora čvrsto zaspao, prišla mu je kradom i zatjerala mu klin u sljepoočnice+ tako da se klin zabio u zemlju. I on je umro.+ 22  I gle, došao je Barak koji je progonio Siseru. Jaela mu je izašla u susret i rekla mu: “Dođi da ti pokažem čovjeka kojeg tražiš!” I ušao je k njoj, kad gle, Sisera je ležao mrtav, s klinom u sljepoočnicama. 23  Tako je Bog toga dana pokorio+ Jabina, kralja kanaanskog, pred sinovima Izraelovim. 24  I ruka sinova Izraelovih sve je više pritiskala Jabina, kralja kanaanskog,+ dok na koncu nisu pogubili Jabina, kralja+ kanaanskog.

Bilješke

Doslovno: “prodao”.
Vidi dodatak 12.
Doslovno: “prodati”.