Suci 3:1-31

3  A ovo su narodi+ koje je Jehova ostavio da njima iskušava+ sve one sinove Izraelove koji nisu iskusili nijedan od ratova kanaanskih,+  a ostavio ih je samo zato da bi pokoljenja sinova Izraelovih, koja takvo što prije nisu iskusila, stekla ratno iskustvo i naučila se ratovanju:  pet knezova-saveznika+ filistejskih,+ sve Kanaance+ te Sidonce+ i Hivijce+ koji su živjeli na gorju libanonskom+ od gore Baal-Hermona+ do ulaza u Hamat.+  Oni su ostali da se iskuša+ Izraela i da se vidi hoće li slušati zapovijedi koje je Jehova dao ocima njihovim preko Mojsija.+  Tako su sinovi Izraelovi živjeli među Kanaancima,+ Hetitima, Amorejcima, Perižanima, Hivijcima i Jebusejcima.+  I uzimali su kćeri njihove sebi za žene,+ a svoje su kćeri davali sinovima njihovim+ i počeli su služiti bogovima njihovim.+  I sinovi Izraelovi činili su što je zlo u očima Jehovinim i zaboravili su Jehovu, Boga svojega,+ te su služili Baalima+ i obrednim deblima.*+  Zato se raspalio gnjev Jehovin na Izraela,+ i on ih je predao* u ruke+ Kušan-Rišatajimu, kralju Mezopotamije.+ I sinovi Izraelovi služili su Kušan-Rišatajimu osam godina.  Tada su sinovi Izraelovi stali prizivati Jehovu da im pomogne.+ I Jehova je podignuo sinovima Izraelovim spasitelja+ da ih spasi, Otniela,+ sina Kenaza,+ mlađeg brata Kalebova.+ 10  Duh+ Jehovin došao je na njega i on je postao sudac u Izraelu. Kad je izašao u boj, Jehova je predao Kušan-Rišatajima, kralja sirijskoga, u ruke njegove, i ruka je njegova nadjačala+ Kušan-Rišatajima. 11  Otada je zemlja bila u miru četrdeset godina. Potom je umro Otniel, sin Kenazov. 12  A sinovi Izraelovi opet su činili ono što je zlo u očima Jehovinim.+ Zato je Jehova dao da se Eglon, kralj moapski,+ osili protiv Izraela.+ Jehova je to dopustio jer su činili ono što je zlo u očima njegovim.+ 13  I on je skupio protiv njih sinove Amonove+ i Amalečane.+ Tada su oni izašli i udarili na Izraela i osvojili grad palmi.+ 14  Sinovi Izraelovi služili su Eglonu, kralju moapskom, osamnaest godina.+ 15  I sinovi Izraelovi prizivali su Jehovu da im pomogne.+ Tada im je Jehova podignuo spasitelja, Ehuda,+ sina Gere Benjaminovca,+ koji je bio ljevak.+ Po njemu su sinovi Izraelovi poslali danak Eglonu, kralju moapskom. 16  A Ehud je sebi načinio mač s dvije oštrice,+ lakat* dug, i pripasao ga pod haljinu uz desni bok.+ 17  I donio je danak Eglonu, kralju moapskom.+ A Eglon je bio vrlo debeo. 18  Kad je bio gotov s predajom danka,+ otpustio je ljude koji su nosili danak. 19  A on se, došavši do kamenolomâ kod Gilgala,+ vratio i rekao: “Kralju, imam za tebe tajnu poruku!” A ovaj je odvratio: “Tiho!” Tada su svi što su stajali uz njega otišli od njega.+ 20  A Ehud je ušao k njemu dok je ovaj sam sjedio u hladovini svoje gornje sobe. I Ehud je rekao: “Poruku od Boga imam za tebe!” Nato je on ustao s prijestolja. 21  Tada je Ehud posegnuo lijevom rukom za mačem što ga je imao uz desni bok, izvukao ga i zatjerao mu ga u trbuh. 22  Za oštricom je ušla i drška tako da se salo sklopilo nad oštricom, jer nije izvukao mač iz trbuha, i počeo je izlaziti izmet. 23  A Ehud je zatvorio za sobom vrata gornje sobe i zaključao ih te izašao kroz otvor za zrak. 24  Tako je otišao.+ I došli su sluge njegovi i pogledali, a kad tamo, vrata gornje sobe bila su zaključana. Stoga su rekli: “Sigurno obavlja nuždu+ u hladovini gornje sobe.” 25  I čekali su dugo, a kad su vidjeli da se vrata gornje sobe ne otvaraju, obuzeo ih je nemir. Tada su uzeli ključ i otvorili, kad gle, gospodar im je mrtav ležao na zemlji! 26  Dok su oni čekali, Ehud je pobjegao, prošao kamenolome+ i sklonio se u Seiru. 27  Kad je došao onamo, stao je puhati u rog+ u brdima efrajimskim.+ I sinovi Izraelovi spustili su se s njim s brda, a on im je bio na čelu. 28  I rekao im je: “Pođite za mnom,+ jer je Jehova predao neprijatelje vaše, Moapce, u ruke vaše!”+ I pošli su za njim i osvojili gazove+ jordanske nasuprot Moapcima i nisu dali nikome da prijeđe. 29  Tada su pobili oko deset tisuća+ Moabaca, sve kršnih i hrabrih ljudi, nijedan nije pobjegao.+ 30  Toga je dana Moab bio pokoren pod ruku Izraelovu i zemlja je bila u miru osamdeset godina.+ 31  Poslije njega je Šamgar,+ sin Anatov, izbavio Izraela, pobivši šest stotina Filistejaca+ ostanom za goveda.+

Bilješke

Ili: “ašerama”.
Doslovno: “prodao”.
Hebrejski: gomed. Ne zna se točno koliko je iznosila ta hebrejska mjera. Neki smatraju da se radilo o kratkom laktu, dugačkom otprilike 38 centimetara, mjereno od lakta do korijena prstiju na stisnutoj šaci.