Suci 2:1-23

2  I anđeo+ Jehovin došao je iz Gilgala+ u Bokim+ i rekao je: “Izveo sam vas iz Egipta i doveo vas u zemlju koju sam pod zakletvom obećao praocima vašim.+ I rekao sam: ‘Nikada neću raskinuti savez svoj s vama.+  A vi ne sklapajte saveza sa stanovnicima ove zemlje!+ Porušite žrtvenike njihove!’+ Ali vi niste poslušali glas moj.+ Zašto ste tako činili?+  Zato vam kažem: ‘Neću ih otjerati pred vama, nego će vam biti zamka+ i bogovi njihovi bit će vam mamac.’”+  A kad je anđeo Jehovin izgovorio ove riječi svim sinovima Izraelovim, narod je stao glasno plakati.+  Zato su prozvali ono mjesto Bokim.* I ondje su prinijeli žrtve Jehovi.  Kad je Jošua otpustio narod, sinovi Izraelovi otišli su da zaposjednu zemlju, svaki svoje nasljedstvo.+  I narod je služio Jehovi svega vijeka Jošuina i svega vijeka starješina koji su nadživjeli Jošuu, a vidjeli su sva velika djela Jehovina što ih je učinio za Izraela.+  A Jošua, sin Nunov, sluga Jehovin, umro je u dobi od sto i deset godina.+  I sahranili su ga u području koje je pripadalo njegovu nasljedstvu u Timnat-Heresu*+ u brdima efrajimskim, sjeverno od gore Gaaša.+ 10  A i sav onaj naraštaj pridružio se ocima svojim.+ Poslije njih došao je drugi naraštaj koji nije poznavao Jehovu ni djela što ih je učinio za Izraela.+ 11  I sinovi Izraelovi počeli su činiti što je zlo u očima Jehovinim+ i služiti Baalima.+ 12  I ostavili su Jehovu, Boga otaca svojih, koji ih je izveo iz zemlje egipatske,+ i pošli su za drugim bogovima između bogova naroda što su bili oko njih+ i počeli im se klanjati, vrijeđajući tako Jehovu.+ 13  Ostavili su Jehovu i počeli služiti Baalu i Aštartama.+ 14  Tada se raspalio gnjev Jehovin na Izraela,+ i on ih je predao u ruke pljačkašima, koji su ih pljačkali.+ I predao* ih je u ruke neprijateljima njihovim što su živjeli unaokolo,+ tako da se više nisu mogli odupirati neprijateljima svojim.+ 15  Kuda su god pošli, ruka Jehovina dizala se na njih na propast njihovu,+ kao što je Jehova rekao i kao što im se Jehova zakleo.+ I bili su u nevolji velikoj.+ 16  Stoga im je Jehova podizao suce,+ koji su ih izbavljali iz ruku onih što su ih pljačkali.+ 17  Ali nisu slušali ni suce svoje, nego su štovali+ druge bogove*+ i klanjali im se. Brzo su skrenuli s puta kojim su išli praoci njihovi, koji su slušali zapovijedi Jehovine.+ A oni nisu tako činili. 18  I kad im je Jehova podizao suce,+ bio je sa svakim sucem. Jehova ih je izbavljao iz ruku neprijatelja njihovih za svega vijeka sučeva. Kad je čuo jecaje njihove, Jehova se sažalio+ na njih zbog onih koji su ih tlačili+ i ugnjetavali. 19  A kad bi umro sudac, oni bi se opet odvratili od njega i postupali još gore nego oci njihovi i išli za drugim bogovima, služili im i klanjali im se.+ Nisu odustali od djela svojih ni od postupaka svojih tvrdokornih.+ 20  Tada se raspalio gnjev+ Jehovin na Izraela i on je rekao: “Zato što je ovaj narod prestupio savez moj+ koji sam sklopio s praocima njihovim i nije poslušao glas moj,+ 21  ni ja više neću pred njima tjerati nijednoga od onih naroda koje je ostavio Jošua kad je umro,+ 22  da bih njima iskušavao+ Izraela, hoće li se držati puta Jehovina i ići njime kao što su to činili oci njegovi ili neće.” 23  Zato je Jehova ostavio te narode i nije ih odmah otjerao+ niti ih je predao u ruke Jošui.

Bilješke

“Bokim” znači “oni koji plaču”.
U Jš 19:50; 24:30 “Timnat-Serah”.
Doslovno: “prodao”.
Doslovno: “bludničili s drugim bogovima”. Vidi dodatak 6.