Sefanija 1:1-18

1  Riječ Jehovina koja je došla Sefaniji, sinu Kušija, sina Gedalije, sina Amarije, sina Ezekijina, u danima Jošije,+ sina Amonova,+ kralja Judina:  “Sve ću istrijebiti s lica zemlje”, kaže Jehova.+  “Istrijebit ću ljude i životinje.+ Istrijebit ću ptice nebeske i ribe morske+ i svaki kamen spoticanja zajedno sa zlima.+ Istrijebit ću ljude s lica zemlje”,+ kaže Jehova.  “Dignut ću ruku svoju na Judu i na sve stanovnike Jeruzalema+ i istrijebit ću iz ovoga mjesta ostatak Baalov,+ ime svećenika idolskih zajedno s drugim svećenicima,+  i one koji se na krovovima klanjaju vojsci nebeskoj,+ i one koji se klanjaju+ zaklinjući se Jehovi+ i zaklinjući se Malkamom,+  i one koji odstupaju od Jehove,+ koji ne traže Jehovu niti ga za savjet pitaju.”+  Šutite pred Svevišnjim Gospodinom Jehovom!+ Jer je dan Jehovin blizu,+ jer je Jehova pripremio žrtvu,+ pozvao* je+ uzvanike svoje.  “Na dan žrtve Jehovine kaznit ću knezove i sinove kraljeve+ i sve koji nose haljine tuđinske.+  I kaznit ću svakoga tko se penje na mjesto povišeno* u taj dan, one koji kuću gospodara svojih pune nasiljem i prijevarom.+ 10  U taj će se dan”, kaže Jehova, “podići vika s Ribljih vrata+ i plač gorki iz novog dijela grada*+ i silna lomljava s bregova.+ 11  Plačite gorko,+ stanovnici Makteša,* jer je pobijen* sav narod trgovački,+ istrijebljeni su svi koji važu srebro! 12  I u to ću vrijeme pretražiti Jeruzalem sa svjetiljkama+ i kaznit ću ljude koji su kao vino što leži na talogu svojemu+ i koji govore u srcu svojemu: ‘Jehova neće učiniti ni dobro ni zlo.’+ 13  Bogatstvo će njihovo biti opljačkano i kuće njihove opustošene.+ Oni će graditi kuće, ali neće u njima stanovati,+ sadit će vinograde, ali neće piti vino njihovo.+ 14  Blizu je+ veliki dan+ Jehovin. Blizu je i ide vrlo brzo.+ Gorak je glas dana Jehovina.+ Tada će vikati junak.+ 15  Dan je taj dan gnjeva, dan nevolje i tjeskobe,+ dan oluje i pustošenja, dan tame i mraka,+ dan oblaka i guste tame, 16  dan oglašavanja roga i znaka za uzbunu+ protiv gradova utvrđenih i protiv visokih kula ugaonih.+ 17  I pustit ću nevolju na ljude, te će hodati kao slijepci,+ jer su Jehovi sagriješili.+ I krv će se njihova prosuti kao prašina+ i utroba njihova kao gnoj.+ 18  Ni srebro njihovo ni zlato njihovo neće ih moći izbaviti u dan gnjeva Jehovina.+ Vatra revnosti njegove proždrijet će svu zemlju,+ jer će on istrebljenjem strašnim istrijebiti sve što žive na zemlji.”+

Bilješke

Doslovno: “posvetio”.
Izraz se, po svemu sudeći, odnosi na povišeno postolje na kojem stoji kraljevsko prijestolje.
Ili: “iz druge četvrti gradske”.
Izraz se očigledno odnosi na dio Jeruzalema smješten u blizini Ribljih vrata i novog dijela grada (druge četvrti).
Doslovno: “ušutkan”.