Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Rimljanima 9:1-33

9  Istinu govorim+ u Kristu, ne lažem,+ jer moja savjest svjedoči sa mnom u svetom duhu,  da mi je silna tuga i neprekidna bol u srcu.+  Jer htio bih da ja sam budem proklet i odvojen od Krista u korist svoje braće,+ koji su mi rod po tijelu.+  Oni su Izraelci+ i njih je Bog posinio+ i njihova je slava+ i savezi+ i Zakon+ i služba Bogu*+ i obećanja.+  Njihovi su i praoci+ i od njih je po tijelu potekao Krist.+ Neka je Bog, koji je iznad svega,+ blagoslovljen u svu vječnost! Amen.  No to ne znači da je riječ Božja zakazala.+ Jer nisu Izrael svi koji potječu od Izraela.+  I nisu svi djeca Abrahamova samo zato što su potomstvo njegovo,+ nego kao što piše: “Ono što će se nazvati ‘potomstvom tvojim’ doći će preko Izaka.”+  To jest, djeca dobivena po tijelu+ nisu ujedno i djeca Božja,+ nego se djeca dobivena po obećanju+ računaju kao potomstvo.  Jer obećanje je glasilo ovako: “Doći ću dogodine u ovo doba i Sara će imati sina.”+ 10  Ali nije samo tada dano obećanje, nego i kad je Rebeka začela blizance+ s jednim čovjekom, s praocem našim Izakom. 11  Naime, dok se još nisu rodili niti učinili kakvo dobro ili zlo+ — da bi Božji naum o odabiru i dalje ovisio o onome koji poziva,+ a ne o djelima — 12  bilo joj je rečeno: “Stariji će robovati mlađemu.”+ 13  Kao što je napisano: “Jakova sam ljubio, a Ezava zamrzio.”+ 14  Dakle, što ćemo reći? Ima li nepravde kod Boga?+ Nipošto! 15  Jer Mojsiju kaže: “Smilovat ću se kome se hoću smilovati i bit ću milostiv kome hoću biti milostiv.”+ 16  Dakle, to ne ovisi o onome tko ima želju niti o onome tko se trudi, nego o Bogu,+ koji pokazuje milosrđe.+ 17  Jer za faraona Pismo kaže: “Ostavio sam te na životu zato da na tebi pokažem moć svoju i da se ime moje objavi po svoj zemlji.”+ 18  Dakle, nekima pokazuje milosrđe jer tako želi,+ a nekima daje da budu tvrdokorni jer tako želi.+ 19  Nato ćeš mi reći: “Zašto onda Bog okrivljuje ljude? Pa tko se može oduprijeti njegovoj volji?”+ 20  Čovječe,+ tko si ti da prigovaraš Bogu?+ Hoće li djelo reći tvorcu svojemu: “Zašto si me ovakvim načinio?”+ 21  Pa zar lončar+ nema vlast nad glinom da od iste gline načini jednu posudu za plemenitu upotrebu, a drugu za neplemenitu upotrebu?+ 22  Pa što ako je Bog, iako je htio pokazati srdžbu i obznaniti svoju moć, s puno dugotrpljivosti podnosio posude srdžbe spremne za uništenje,+ 23  da bi obznanio bogatstvo+ svoje slave na posudama+ milosrđa, koje je unaprijed pripremio za slavu,+ 24  naime na nama, koje je pozvao ne samo između Židova nego i između neznabožaca?+ 25  Tako i u Hošei kaže: “One koji nisu moj narod+ zvat ću ‘svojim narodom’ i neljubljenu ‘ljubljenom’.+ 26  I na mjestu gdje im je bilo rečeno: ‘Vi niste moj narod’, ondje će se nazvati ‘sinovima Boga živoga’.”+ 27  A Izaija viče o Izraelu: “Ako bi sinova Izraelovih brojem bilo i kao pijeska morskoga,+ samo će se ostatak spasiti.+ 28  Jer Jehova će se potpuno i brzo obračunati s onima što žive na zemlji.”+ 29  I kao što je Izaija prorekao: “Da nam Jehova nad vojskama+ nije ostavio potomstva, bili bismo kao Sodoma, bili bismo nalik Gomori.”+ 30  Dakle, što ćemo reći? Da su neznabošci, iako ne traže pravednost, postigli pravednost,+ pravednost koja proizlazi iz vjere.+ 31  A Izrael, iako je tražio zakon pravednosti, nije uspio postići svrhu tog zakona.+ 32  Zašto? Zato što ga nije tražio vjerom, nego djelima.+ Spotaknuli su se o “kamen spoticanja”,+ 33  kao što je napisano: “Gle, postavljam na Sionu kamen+ spoticanja i stijenu posrtanja,+ ali nitko tko vjeruje u njega neće se razočarati.”+

Bilješke

Ili: “sveta služba”.