Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Biblija online | BIBLIJA — PRIJEVOD NOVI SVIJET

Psalam 105:1-45

105  Zahvaljujte Jehovi, prizivajte ime njegovo,+ objavljujte među narodima djela njegova!+   Pjevajte mu, pjesmom ga hvalite,+ razmišljajte o svim čudesnim djelima njegovim!+   Dičite se svetim imenom njegovim!+ Neka se raduje srce onih koji traže Jehovu!+   Tražite Jehovu i snagu njegovu!+ Stalno tražite lice njegovo!+   Sjećajte se čudesnih djela koja je učinio,+ čuda njegovih i zakona iz usta njegovih,+   vi, potomstvo Abrahama, sluge njegova,+ sinovi Jakovljevi, izabranici njegovi!+   On je Jehova, Bog naš.+ Zakoni su njegovi po svoj zemlji.+   On će se dovijeka sjećati saveza svojega,+ riječi koju je zapovjedio, kroz tisuću naraštaja,+   saveza koji je sklopio s Abrahamom+ i zakletve svoje Izaku,+ 10  koju je postavio kao uredbu Jakovu, kao trajan savez Izraelu,+ 11  govoreći: “Tebi ću dati zemlju kanaansku,+ u nasljedstvo ću vam je dodijeliti.”+ 12  Bilo je to kad su još bili malobrojni,+ kad ih je vrlo malo bilo i kad su bili došljaci u njoj.+ 13  I išli su od naroda do naroda,+ iz jednoga kraljevstva k drugome narodu.+ 14  Nijednome čovjeku nije dao da ih prevari,+ nego je zbog njih ukoravao kraljeve,+ 15  govoreći: “Ne dirajte pomazanike moje,+ prorocima mojim ne činite zla!”+ 16  Dozvao je glad na zemlju,+ sve je zalihe kruha* uništio.+ 17  Pred njima je poslao čovjeka koji je bio prodan u ropstvo, Josipa.+ 18  Okovima su stegnuli noge njegove,+ u lance željezne dospjela je duša njegova.+ 19  Do vremena kad se riječ izrečena ispunila,+ riječ Jehovina pročistila ga je.+ 20  Kralj je tada poslao po njega da ga oslobode,+ vladar nad narodima, da ga puste. 21  Postavio ga je za gospodara domu svojemu+ i za vladara nad svim imanjem svojim,+ 22  da veže knezove njegove po volji duše svoje+ i da uči mudrosti čak i starce njegove.+ 23  I Izrael je došao u Egipat,+ Jakov se nastanio u zemlji Hamovoj.+ 24  A Bog je narod svoj umnožavao veoma,+ sve dok ga nije učinio moćnijim od neprijatelja njegovih.+ 25  Okrenuo je srce njihovo da zamrze narod njegov,+ da se lukavo okome na sluge njegove.+ 26  Poslao je Mojsija, slugu svojega,+ i Arona, kojeg je odabrao.+ 27  Oni su među njima pokazali znakove njegove+ i čuda u zemlji Hamovoj.+ 28  Poslao je tamu i zamračilo se.+ I nisu se pobunili protiv riječi njegovih.+ 29  Pretvorio je vode njihove u krv+ i pomorio ribu njihovu.+ 30  Žabama je provrvjela zemlja njihova+ i odaje kraljeva njihovih. 31  Rekao je neka obadi dođu,+ komarci u sve krajeve njihove.+ 32  Kiše je njihove u tuču pretvorio,+ u oganj usplamtjeli po zemlji njihovoj.+ 33  I udario je loze njihove i smokve njihove i polomio drveće u krajevima njihovim.+ 34  Rekao je neka skakavci dođu,+ skakavci mladi, bezbrojni.+ 35  I pojeli su sve raslinje u zemlji njihovoj,+ pojeli su i plod polja njihovih. 36  Potom je pobio sve prvorođeno u zemlji njihovoj,+ sve prvence njihove.+ 37  I izveo je narod svoj sa srebrom i zlatom.+ U plemenima njegovim nitko putem nije posrtao. 38  Egipat se obradovao odlasku njihovu, jer ga je strah od njih spopao.+ 39  A Bog je razastro oblak kao zastor+ i dao vatru da svijetli noću.+ 40  Zamolili su, i doveo im je prepelice,+ i kruhom s neba sitio ih je.+ 41  Otvorio je stijenu, i vode su potekle,+ krenule su po krajevima bezvodnim kao rijeka.+ 42  Jer sjetio se svete riječi svoje dane Abrahamu, sluzi svojemu.+ 43  I izveo je narod svoj u veselju,+ izabranike svoje uz radosno klicanje.+ 44  I dao im je zemlje naroda,+ plodove rada naroda drugih oni su zaposjeli,+ 45  da bi se pridržavali uredaba njegovih+ i držali se zakona njegovih.+ Hvalite Jaha!+

Bilješke

Ili: “štapove o koje su obješeni kolutasti kruhovi”. Doslovno: “krušne štapove”.