Nehemija 3:1-32

3  Tada je ustao veliki svećenik Elijašib+ i braća njegova, svećenici, i stali su graditi Ovčja vrata.+ Posvetili su ih+ i postavili krila njihova, posvetili su taj dio zida sve do Kule Meaha+ i do Hananelove kule.+  Do njih su gradili ljudi iz Jerihona,+ a do njih je gradio Zakur, sin Imrijev.  A Riblja vrata+ gradili su sinovi Hasenaahovi. Izradili su okvir od drva,+ a onda postavili vratna krila,+ klinove i zasune.+  Do njih je popravljao Meremot,+ sin Urije,+ sina Hakosova, do njega je popravljao Mešulam,+ sin Berekije, sina Mešezabelova, a do njega je popravljao Sadok, sin Baanin.  Do njega su popravljali Tekoanci,+ ali uglednici njihovi+ nisu prignuli šiju svoju na službu gospodarima svojim.  Vrata staroga grada+ popravljao je Jojada, sin Paseahov, i Mešulam, sin Besodejin. Oni su izradili okvir od drva, a onda postavili vratna krila, klinove i zasune.+  Do njih su popravljali Melatija Gibeonjanin+ i Jadon Meronoćanin,+ ljudi iz Gibeona+ i Mispe,+ koji su bili pod vlašću upravitelja+ s onu stranu Rijeke.+  Do njih je popravljao Uziel, sin Harhajin, jedan od zlatara,+ a do njega je popravljao Hananija, jedan od pomastara.+ Oni su popločili Jeruzalem sve do Širokog zida.+  A do njih je popravljao Refaja, sin Hurov, knez polovine jeruzalemskog okruga. 10  Do njega je popravljao Jedaja, sin Harumafov, pred svojom kućom,+ a do njega je popravljao Hatuš, sin Hašabnejin. 11  Daljnji dio koji je mjerom bio određen, uključujući i Kulu krušnih peći,+ popravljali su Malkija, sin Harimov,+ i Hašub, sin Pahat-Moabov.+ 12  Do njih je popravljao Šalum, sin Halohešev, knez+ polovine jeruzalemskog okruga, on i kćeri njegove. 13  Dolinska vrata+ popravljali su Hanun i stanovnici Zanoaha.+ Oni su ih izgradili, a onda postavili krila njihova, klinove+ i zasune.+ Usto su izgradili i tisuću lakata* zida sve do Smetlišnih vrata.+ 14  A Smetlišna vrata popravljao je Malkija, sin Rekabov, knez okruga Bet-Hakerema.+ On ih je izgradio i postavio krila njihova, klinove i zasune. 15  A Izvorska vrata+ popravljao je Šalun, sin Kolhozin, knez okruga Mispe.+ On ih je izgradio, natkrio i postavio krila njihova,+ klinove i zasune. Usto je izgradio i zid kod Kanalskog jezerca+ uz Kraljev vrt+ do Stepenica+ što silaze iz Davidova grada.+ 16  Za njim je popravljao Nehemija, sin Azbukov, knez polovine okruga Bet-Sura,+ sve do mjesta nasuprot Davidovim grobnicama+ i do umjetnog jezerca+ i Kuće junaka.+ 17  Za njim su popravljali leviti:+ najprije Rehum, sin Banijev,+ a do njega je za svoj okrug popravljao Hašabija, knez polovine okruga Keile.+ 18  Za njim su popravljala braća njihova Bavaj, sin Henadadov, knez polovine okruga Keile. 19  A do njega je Ezer, sin Ješue,+ knez Mispe,+ popravljao daljnji dio nasuprot usponu kojim se ide do Oružarnice, kod Potpornja.*+ 20  Za njim je Baruh, sin Zabajev,+ marljivo radio+ i popravljao daljnji dio, od Potpornja do ulaza u kuću velikog svećenika Elijašiba.+ 21  Za njim je Meremot, sin Urije,+ sina Hakosova, popravljao daljnji dio, od ulaza u Elijašibovu kuću do kraja Elijašibove kuće. 22  Za njim su popravljali svećenici, ljudi iz Jordanske doline.*+ 23  Za njima su popravljali Benjamin i Hašub, pred svojim kućama. Za njima je popravljao Azarija, sin Maaseje, sina Ananijina, uz svoju kuću. 24  Za njim je Binuj, sin Henadadov, popravljao daljnji dio od Azarijine kuće do Potpornja+ i do ugla. 25  Za njim je Palal, sin Uzajev, popravljao nasuprot Potpornja i gornje kule što se izdiže iznad kraljevskoga dvora,+ a nalazi se uz Stražarsko dvorište.+ Za njim je bio Pedaja, sin Parošev.+ 26  A netini*+ koji su živjeli na Ofelu+ popravljali su sve do mjesta nasuprot Vodenim vratima+ na istoku i do isturene kule. 27  Za njima su Tekoanci+ popravljali daljnji dio nasuprot velikoj isturenoj kuli, sve do Ofelskog zida. 28  Poviše Konjskih vrata+ popravljali su svećenici, svaki pred svojom kućom. 29  Za njima je popravljao Sadok,+ sin Imerov, pred svojom kućom. Za njim je popravljao Šemaja, sin Šekanijin, čuvar Istočnih vrata.+ 30  Za njim su Hananija, sin Šelemijin, i Hanun, šesti sin Salafov, popravljali daljnji dio. Za njima je popravljao Mešulam,+ sin Berekijin, nasuprot svojemu stanu. 31  Za njim je Malkija, koji je pripadao zlatarskoj udruzi,+ popravljao sve do prebivališta netina+ i trgovaca,+ nasuprot Nadgledničkim vratima, i do gornje sobe na uglu. 32  A između gornje sobe na uglu i Ovčjih vrata+ popravljali su zlatari i trgovci.

Bilješke

Otprilike 445 metara. Vidi dodatak 13.
Ili: “Spoja na zidinama; Ugla”.
Vidi bilješku za 1Mo 13:10.
Vidi bilješke za 4Mo 3:9 i 1Lje 9:2.