Mihej 4:1-13

4  U posljednjim će danima+ gora+ doma+ Jehovina čvrsto stajati nad vrhovima gorskim i uzdizat će se nad bregovima,+ i narodi će se stjecati k njoj.+  I mnogi će narodi ići, govoreći: “Dođite!+ Pođimo na goru Jehovinu i u dom Boga Jakovljeva!+ On će nas poučavati putevima svojim,+ i ići ćemo stazama njegovim.”+ Jer sa Siona će doći zakon i riječ Jehovina iz Jeruzalema.+  On će suditi među mnogim narodima+ i sklad će stvoriti među moćnim narodima nadaleko.+ Oni će prekovati mačeve svoje u raonike i koplja svoja u srpove.+ Narod na narod više neće dizati mača niti će se više učiti ratu.+  I sjedit će svatko pod svojom lozom i pod svojom smokvom+ i nitko ih neće plašiti,+ jer to su riječi iz usta Jehove nad vojskama.+  Jer svi će narodi hoditi svaki u ime boga svojega,+ a mi ćemo hoditi u ime Jehove, Boga svojega,+ dovijeka, u svu vječnost.+  “U taj dan”, kaže Jehova, “sabrat ću narod hromi+ i sakupit ću narod rasijani,+ kojemu sam zlo nanio.  Od naroda hromog sačuvat ću ostatak+ i od daleko izgnanoga učinit ću moćan narod,+ i ja, Jehova, kraljevat ću nad njim na gori Sionu odsada pa dovijeka.+  A ti, kulo stada,* briježe kćeri sionske,+ opet će se tebi vratiti prijašnja vlast,+ kraljevstvo što pripada kćeri jeruzalemskoj!+  Zašto vičeš?+ Zar nema u tebi kralja? Zar je nestao savjetnik tvoj, pa su te bolovi obuzeli kao porodilju?+ 10  Savijaj se od boli i neka iz tebe izbije što je u tebi, kćeri sionska, kao kod porodilje!+ Jer tada ćeš iz grada izaći i u polju ćeš stanovati.+ U Babilon ćeš otići.+ Tamo ćeš biti izbavljena.+ Tamo će te Jehova otkupiti iz ruke neprijatelja tvojih.+ 11  I tada će se skupiti na tebe mnogi narodi, oni što govore: ‘Neka se okalja i neka oči naše likuju nad Sionom!’+ 12  Ali oni ne znaju misli Jehovine i naum njegov ne razumiju.+ On će ih sakupiti na gumno kao tek požnjeveno žito.+ 13  Ustani i kao žito ih vrši, kćeri sionska,+ jer ću rog tvoj pretvoriti u željezo i papke ću tvoje pretvoriti u bakar, pa ćeš satrti mnoge narode!+ Zaplijenit ćeš i Jehovi posvetiti* nepravednu dobit njihovu+ i bogatstvo njihovo Gospodaru cijele zemlje.”+

Bilješke

Ili: “kulo Ederu”. Usporedi 1Mo 35:21.
Ili: “Izručit ćeš Jehovi kao herem”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.