Matej 9:1-38

9  I ušavši u lađu, krenuo je na drugu stranu i došao u svoj grad.+  I gle, donijeli su mu uzetoga koji je ležao na nosilima.+ Vidjevši vjeru njihovu, Isus je rekao uzetome: “Hrabro, sine, oprošteni su ti grijesi!”+  A neki od pismoznanaca rekli su u sebi: “Ovaj huli.”+  Kako je znao što misle,+ Isus je rekao: “Zašto mislite zlo u srcima svojim?+  Pa što je lakše? Reći: ‘Oprošteni su ti grijesi’ ili reći: ‘Ustani i hodaj’?+  No znajte da Sin čovječji ima vlast na zemlji opraštati grijehe!”+ Tada je rekao uzetome: “Ustani, uzmi nosila svoja i pođi kući!”+  I ustao je te otišao kući.  A kad je narod to vidio, obuzeo ih je strah i slavili su Boga,+ koji je dao takvu vlast+ ljudima.  Odlazeći odande, Isus je ugledao čovjeka imenom Matej kako sjedi na mjestu gdje se sakuplja porez. I rekao mu je: “Pođi za mnom!”+ On je nato ustao i pošao za njim.+ 10  Kasnije, dok je Isus u kući bio za stolom,*+ gle, došli su mnogi poreznici i grešnici i pridružili se njemu i učenicima njegovim za stolom. 11  A kad su farizeji to vidjeli, rekli su učenicima njegovim: “Zašto vaš učitelj jede s poreznicima i grešnicima?”+ 12  Kad ih je on čuo, rekao je: “Zdravi ne trebaju liječnika,+ nego bolesni. 13  Idite, dakle, i naučite što znači ovo: ‘Hoću milosrđe, a ne žrtvu.’+ Jer nisam došao pozvati pravednike, nego grešnike.” 14  Tada su mu pristupili Ivanovi učenici i upitali ga: “Zašto mi i farizeji postimo, a tvoji učenici ne poste?”+ 15  Nato im je Isus rekao: “Imaju li prijatelji mladoženjini razloga tugovati dok je mladoženja+ s njima? Ali doći će dani kad će se mladoženja uzeti+ od njih i tada će postiti.+ 16  Nitko na staru haljinu ne prišiva zakrpu od tkanine koja se još nije skupila, jer bi se zakrpa otrgnula s haljine i rupa bi postala još veća.+ 17  I novo se vino ne stavlja u stare mjehove. Inače se mjehovi proderu, i tako se vino prolije i mjehovi propadnu.+ Nego novo se vino stavlja u nove mjehove, pa se oboje sačuva.”+ 18  A dok im je to govorio, gle, pristupio mu je neki poglavar,+ poklonio mu se+ i rekao: “Kći mi je već sigurno umrla,+ ali dođi i položi ruku svoju na nju, pa će oživjeti!”+ 19  Tada je Isus ustao i pošao za njim s učenicima svojim. 20  I gle, neka žena koja je dvanaest godina bolovala od krvarenja+ prišla je odostraga i dotaknula rub njegove haljine.+ 21  Govorila je u sebi: “Ako samo dotaknem njegovu haljinu, ozdravit ću.”+ 22  A Isus se okrenuo i ugledao je te rekao: “Budi hrabra, kćeri! Vjera te tvoja ozdravila.”+ I žena je u tom času ozdravila.+ 23  A kad je ušao u poglavarevu kuću+ i ugledao frulaše kako sviraju pogrebnu glazbu i mnoštvo u pometnji,+ 24  Isus je rekao: “Izađite, jer djevojčica nije umrla, nego spava!”+ A oni su mu se podsmjehivali.+ 25  Kad je mnoštvo izašlo, ušao je i uzeo djevojčicu za ruku,+ i ona je ustala.+ 26  I glas o tome proširio se po cijelom tom kraju. 27  Dok je Isus odlazio odande, slijedila su ga dva slijepca+ vičući: “Smiluj nam se,+ Sine Davidov!” 28  Kad je ušao u kuću, slijepci su mu prišli i Isus ih je upitao: “Vjerujete+ li da to mogu učiniti?” A oni su mu odgovorili: “Da, Gospodine.” 29  Tada im je dotaknuo oči+ i rekao: “Neka vam bude po vjeri vašoj!” 30  I otvorile su im se oči. A Isus im je strogo zapovjedio: “Pazite da to nitko ne sazna!”+ 31  Ali kad su izašli, raširili su glas o njemu po cijelom onom kraju.+ 32  Čim su ovi otišli, gle, doveli su mu čovjeka nijema i opsjednuta.+ 33  Kad je demon bio istjeran, nijemi je čovjek progovorio.+ Mnoštvo je bilo zadivljeno+ i govorilo je: “Nikada se takvo što nije vidjelo u Izraelu.” 34  A farizeji su govorili: “Istjeruje demone uz pomoć vladara demonâ!”+ 35  I Isus je počeo obilaziti sve gradove i sela, poučavajući u njihovim sinagogama i propovijedajući dobru vijest o kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć.+ 36  A vidjevši mnoštvo, sažalio se+ na njih, jer su bili izmučeni* i rasijani kao ovce bez pastira.+ 37  Tada je rekao svojim učenicima: “Uistinu, žetva je velika, a radnika je malo.+ 38  Zato molite Gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.”+

Bilješke

Doslovno: “ležao za stolom”. U biblijska se vremena za stolom nije sjedilo, nego su ljudi objedovali ležeći na boku oslonjeni na lakat (zapravo u položaju između sjedenja i ležanja).
Doslovno: “oderane kože”.