Matej 21:1-46

21  Kad su se približili Jeruzalemu i stigli u Betfagu na Maslinskoj gori, Isus je poslao dvojicu učenika+  i rekao im: “Pođite u selo koje vidite pred sobom! Odmah ćete naći privezanu magaricu i uz nju magare. Odvežite ih i dovedite k meni!+  Ako vam tko što kaže, recite: ‘Gospodinu trebaju.’ I odmah će ih pustiti.”  A to se dogodilo da bi se ispunilo što je bilo rečeno preko proroka:  “Recite kćeri sionskoj: ‘Gle, dolazi ti Kralj tvoj,+ blag je+ i sjedi na magarcu, na magaretu, mladuncu magaričinu.’”+  Tako su učenici otišli i učinili onako kako im je Isus zapovjedio.  I doveli su magaricu i magare njezino, stavili na njih haljine svoje i on je sjeo na njih.+  Mnogi iz naroda prostrli su haljine svoje+ po putu, a drugi su rezali grane sa stabala i prostirali ih po putu.+  A narod koji je išao pred njim i koji je išao za njim uzvikivao je: “Spasi, molimo te,+ Sina Davidova!+ Blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Jehovino!+ Spasi ga, molimo tebe koji si na visinama!”+ 10  Kad je ušao u Jeruzalem,+ cijeli se grad uskomešao i govorio: “Tko je to?” 11  A narod je odgovarao: “To je prorok+ Isus, iz Nazareta u Galileji!” 12  I Isus je ušao u hram i istjerao sve koji su prodavali i kupovali u hramu i isprevrtao stolove mjenjačima novca i klupe prodavačima golubova.+ 13  I rekao im je: “Pisano je: ‘Moj će se dom zvati dom molitve’,+ a vi od njega činite pećinu razbojničku!”+ 14  I pristupili su mu u hramu slijepi i hromi, i on ih je izliječio. 15  Kad su glavari svećenički i pismoznanci vidjeli čudesna djela koja je učinio+ i dječake koji su uzvikivali u hramu: “Spasi, molimo te,+ Sina Davidova!”+ razljutili su se 16  i rekli mu: “Čuješ li što ovi govore?” Isus im je odgovorio: “Čujem. Zar nikada niste čitali:+ ‘Iz usta male djece i dojenčadi pribavio si sebi hvalu’?”+ 17  I ostavivši ih, izašao je iz grada u Betaniju i ondje proveo noć.+ 18  Vraćajući se rano ujutro u grad, ogladnio je.+ 19  Ugledao je smokvu kraj puta i prišao joj, ali nije na njoj našao ništa+ osim lišća, pa joj je rekao: “Neka više nikada ne bude ploda od tebe!”+ I smokva je odmah usahnula. 20  Kad su učenici to vidjeli, začudili su se: “Kako to da je smokva odmah usahnula?”+ 21  Isus im je odgovorio: “Zaista, kažem vam, ako budete imali vjeru i ako ne budete sumnjali,+ činit ćete ne samo ovo što sam ja učinio smokvi nego i ako kažete ovoj gori: ‘Digni se i baci u more’, bit će tako.+ 22  I sve što s vjerom zatražite u molitvi, primit ćete.”+ 23  I ušao je u hram. Dok je poučavao, pristupili su mu glavari svećenički i starješine narodni i upitali ga:+ “Kojom vlašću to činiš? Tko ti je dao tu vlast?”+ 24  A Isus im je odvratio: “I ja ću vas nešto upitati. Ako mi na to odgovorite, i ja ću vama reći kojom vlašću ovo činim.+ 25  Odakle je bilo krštenje kojim je Ivan krstio? S neba ili od ljudi?”+ A oni su počeli raspravljati među sobom: “Ako kažemo: ‘S neba’, reći će nam: ‘Zašto mu onda niste vjerovali?’+ 26  A ako kažemo: ‘Od ljudi’, trebamo se bojati naroda,+ jer svi Ivana smatraju prorokom.”+ 27  Stoga su odgovorili Isusu: “Ne znamo.” On im je nato rekao: “Ni ja vama neću reći kojom vlašću ovo činim.+ 28  Što mislite o ovome? Neki je čovjek imao dva sina.+ Prišao je prvome i rekao: ‘Sine, idi danas raditi u vinograd!’ 29  On mu je odgovorio: ‘Hoću, gospodaru’,+ ali nije otišao. 30  Zatim je pristupio drugome i rekao mu isto tako. A ovaj mu je odgovorio: ‘Neću.’ No poslije mu je bilo žao+ pa je otišao. 31  Koji je od te dvojice izvršio očevu volju?”+ Odgovorili su: “Onaj drugi.” Tada im je Isus rekao: “Zaista, kažem vam, poreznici i bludnice idu ispred vas u kraljevstvo Božje. 32  Jer Ivan je došao k vama i pokazao vam put pravednosti,+ a vi mu niste vjerovali.+ No poreznici i bludnice su mu vjerovali,+ a vi, iako ste to vidjeli, niste se poslije pokajali i niste mu povjerovali. 33  Čujte još jednu usporedbu: Bio je neki čovjek, domaćin,+ koji je zasadio vinograd i postavio ogradu oko njega, iskopao u njemu mjesto za vinski tijesak te podigao stražarsku kulu.+ I dao ga je u zakup vinogradarima te otputovao u tuđinu.+ 34  Kad je došlo vrijeme berbe, poslao je svoje robove vinogradarima da uzmu urod njegov. 35  No vinogradari su uhvatili njegove robove i jednoga istukli, drugoga ubili, a trećega kamenovali.+ 36  Opet je poslao druge robove, više njih nego prvi put, no i njima su učinili isto.+ 37  Na kraju je k njima poslao sina svojega, rekavši: ‘Poštovat će sina mojega.’ 38  A kad su vidjeli sina, vinogradari su rekli među sobom: ‘Ovo je nasljednik!+ Hajde, ubijmo ga i uzmimo njegovo nasljedstvo!’+ 39  Tada su ga uhvatili, izbacili iz vinograda i ubili.+ 40  Dakle, kada dođe vlasnik vinograda, što će učiniti tim vinogradarima?” 41  Odgovorili su mu: “Zlikovce će nemilosrdno pogubiti,+ a vinograd će dati u zakup drugim vinogradarima, koji će mu davati plodove kad im bude vrijeme.”+ 42  Isus im je rekao: “Zar nikad niste čitali u Pismima: ‘Kamen koji su graditelji odbacili+ postao je glavni kamen ugaoni.+ Jehovino je to djelo, divno je to u očima našim’? 43  Zato vam kažem: kraljevstvo Božje uzet će se od vas i dat će se narodu koji donosi plodove njegove.+ 44  I tko padne na taj kamen, razmrskat će se, a na koga on padne, satrt će ga.”+ 45  Kad su glavari svećenički i farizeji čuli njegove usporedbe, razumjeli su da govori o njima.+ 46  I tražili su priliku da ga uhvate, ali bojali su se naroda jer ga je smatrao prorokom.+

Bilješke