Matej 14:1-36

14  U to je vrijeme tetrarh* Herod* čuo glas o Isusu+  pa je rekao slugama svojim: “To je Ivan Krstitelj. On je uskrsnuo od mrtvih i zato čini silna djela.”*+  Jer Herod je bio uhvatio Ivana te ga vezao i bacio u zatvor zbog Herodijade, žene brata svojega Filipa.+  Naime, Ivan mu je govorio: “Zakon ti ne dopušta da je imaš za ženu.”+  I htio ga je ubiti, ali bojao se naroda, jer su ga smatrali prorokom.+  No kad se slavio Herodov rođendan,+ Herodijadina je kći plesala pred njima i toliko se dopala Herodu  da se zakleo dati joj što god zatraži.+  Ona je tada na majčin nagovor rekla: “Daj mi ovdje na pladnju glavu Ivana Krstitelja!”+  Iako se ražalostio, kralj je zbog zakletve i zbog gostiju* zapovjedio da joj se dade.+ 10  I poslao je ljude da odrube glavu Ivanu u zatvoru. 11  I donijeli su glavu njegovu na pladnju i dali je djevojci, a ona ju je odnijela majci svojoj.+ 12  Na kraju su došli učenici Ivanovi, odnijeli tijelo i pokopali ga+ te otišli i javili Isusu. 13  Kad je Isus to čuo, otišao je odande lađom na pusto mjesto da bude sam.+ Ali narod je to dočuo, pa je pješice pošao za njim iz gradova. 14  Kad je izašao, vidio je silan narod, pa se sažalio+ na njih i izliječio njihove bolesne.+ 15  A kad je pala večer, pristupili su mu učenici i rekli: “Ovo je mjesto pusto, a već je kasno. Otpusti narod, neka odu u sela i kupe si nešto za jelo!”+ 16  A Isus im je rekao: “Ne trebaju ići, vi im dajte jesti!”+ 17  Oni su mu odvratili: “Nemamo ovdje ništa osim pet kruhova i dvije ribe.”+ 18  A on je rekao: “Donesite mi ih ovamo!” 19  I zapovjedio je narodu da posjeda* po travi. Zatim je uzeo pet kruhova i dvije ribe, pogledao u nebo i izrekao blagoslov+ te razlomio kruhove i razdijelio ih učenicima, a učenici narodu.+ 20  I svi su jeli i nasitili se. Zatim su skupili preostale ulomke — dvanaest punih košara.+ 21  A onih koji su jeli bilo je oko pet tisuća muškaraca, ne računajući žene i djecu.+ 22  Odmah zatim primorao je učenike da uđu u lađu i odu pred njim na drugu stranu, dok je on otpustio narod.+ 23  Otpustivši narod, popeo se na goru sam da se moli.+ A kad je pala večer, on je još uvijek bio ondje sam. 24  Lađa je već bila daleko* od kopna i jedva je odolijevala valovima,+ jer je plovila nasuprot vjetru. 25  A za vrijeme četvrte noćne straže* došao je do njih, hodajući po moru.+ 26  Kad su ga ugledali kako hoda po moru, učenici su prestrašeni rekli: “To je utvara!”+ I od straha su počeli vikati. 27  Ali Isus im se odmah obratio riječima: “Budite hrabri, ja sam! Ne bojte se!”+ 28  Petar mu je nato rekao: “Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!” 29  A on je rekao: “Dođi!” I Petar je izašao iz lađe+ i, hodajući po vodi, pošao k Isusu. 30  Ali kad je vidio olujni vjetar, uplašio se i počeo tonuti, te je povikao: “Gospodine, spasi me!” 31  A Isus je odmah ispružio ruku, uhvatio ga i rekao mu: “Malovjerni, zašto si posumnjao?”+ 32  Kad su ušli u lađu, olujni je vjetar utihnuo. 33  Tada su mu se oni u lađi poklonili i rekli: “Ti si uistinu Sin Božji!”+ 34  I prešli su na drugu stranu te došli na kopno u Genezaret.+ 35  Kad su ga ljudi iz onoga kraja prepoznali, razglasili su to po svoj okolici. I dovodili su mu sve koji su bili bolesni.+ 36  I molili su ga da barem dotaknu rub njegove haljine.+ I svi koji su mu dotaknuli rub haljine ozdravili su.

Bilješke

Titula vladara koji je u Rimskom Carstvu vladao nad četvrtinom provincije ili kao jedan od četiri vladara u provinciji. Nazivalo ga se i kraljem (Mt 14:9; Mk 6:14).
Vidi bilješku za Lk 3:1.
Ili: “čini čuda”.
Doslovno: “onih što su s njim ležali za stolom”. Vidi bilješku za Mt 9:10.
Doslovno: “poliježe”. Usporedi bilješku za Mt 9:10.
Doslovno: “mnogo stadija”. Stadij je bio osmina rimske milje, a iznosio je 185 metara. Vidi dodatak 13.
Vidi bilješku za Mk 13:35.