Matej 10:1-42

10  I dozvao je svojih dvanaest učenika i dao im vlast nad nečistim duhovima,+ da ih istjeruju i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.  Ovo su imena dvanaestorice apostola:+ prvo Šimun, zvan Petar,*+ i Andrija,+ brat njegov; Jakov, sin Zebedejev,+ i Ivan, brat njegov;  Filip i Bartolomej;*+ Toma+ i Matej,*+ poreznik; Jakov, sin Alfejev,+ i Tadej;*  Šimun Revnitelj*+ i Juda Iskariot, koji ga je kasnije izdao.+  Ovu je dvanaestoricu Isus poslao i zapovjedio im:+ “Ne idite k neznabošcima i ne ulazite u grad samarićanski,+  nego idite k izgubljenim ovcama doma Izraelova.+  Putem propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko.’+  Liječite bolesne,+ podižite mrtve, čistite gubave, istjerujte demone. Besplatno ste primili, besplatno dajte.+  Ne uzimajte zlata ni srebra ni bakra u pojase,+ 10  ni putnu torbu, ni dvije haljine, ni sandale ni štap, jer radnik zaslužuje hranu svoju.+ 11  U koji god grad ili selo uđete, potražite tko je u njemu dostojan primiti vas i ostanite ondje dok ne odete.+ 12  Kad ulazite u kuću, pozdravite ukućane. 13  Ako je kuća dostojna, neka na nju dođe mir koji joj želite,+ ali ako nije dostojna, neka se mir vaš vrati k vama. 14  Gdje vas nitko ne primi ili ne posluša riječi vaše, izlazeći iz te kuće ili iz toga grada otresite prašinu s nogu svojih.+ 15  Zaista, kažem vam, lakše će biti zemlji sodomskoj+ i gomorskoj u Sudnji dan nego tom gradu.+ 16  Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove.+ Zato budite oprezni kao zmije,+ a bezazleni kao golubovi.+ 17  Čuvajte se ljudi,+ jer će vas predavati sudovima+ i bičevat+ će vas u svojim sinagogama.+ 18  Zbog mene će vas voditi pred upravitelje i kraljeve,+ za svjedočanstvo+ njima i neznabošcima. 19  A kad vas predaju, ne budite zabrinuti kako ćete ili što ćete govoriti, jer će vam se u taj čas dati što da govorite.+ 20  Jer ne govorite vi, nego duh Oca vašega govori preko vas.+ 21  Brat+ će brata predati na smrt i otac dijete svoje i djeca će ustati na roditelje i dati da ih se pogubi.+ 22  I svi će vas mrziti zbog imena mojega.+ Ali tko ustraje do kraja, taj će biti spašen.+ 23  Kad vas budu progonili u jednom gradu, bježite u drugi.+ Jer zaista, kažem vam, nećete obići+ sve gradove izraelske prije nego dođe Sin čovječji.+ 24  Učenik nije iznad učitelja svojega, niti rob iznad gospodara svojega.+ 25  Dosta je da učenik bude kao učitelj njegov i rob kao gospodar njegov.+ Ako su domaćina nazvali Beelzebubom,*+ koliko će više ukućane njegove! 26  Dakle, ne bojte ih se, jer ništa nije pokriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati.+ 27  Što vam kažem u tami, recite na svjetlu, i što vam se na uho šapće, propovijedajte s krovova.+ 28  Ne bojte se+ onih koji ubijaju tijelo, ali ne mogu ubiti dušu.* Bojte se radije onoga+ koji može pogubiti i dušu* i tijelo u geheni.*+ 29  Ne prodaju li se dva vrapca za novčić?*+ A ipak nijedan od njih ne pada na zemlju, a da Otac vaš ne zna za to.+ 30  A vama je i svaka vlas na glavi izbrojena.+ 31  Dakle, ne bojte se, vi ste vredniji od mnogo vrabaca.+ 32  Svatko tko pred ljudima prizna da je u zajedništvu sa mnom, i ja ću pred Ocem svojim koji je na nebesima priznati da sam u zajedništvu s njim,+ 33  a tko se god odrekne mene pred ljudima, i ja ću se odreći njega+ pred Ocem svojim koji je na nebesima. 34  Nemojte misliti da sam došao donijeti mir na zemlju. Nisam došao donijeti mir,+ nego mač. 35  Jer došao sam razdvojiti čovjeka od oca njegova i kćer od majke njezine i snahu od svekrve njezine.+ 36  Doista, čovjeku će neprijatelji biti ukućani njegovi. 37  Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije me dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije me dostojan.+ 38  Tko ne prihvati svoj mučenički stup* i ne ide za mnom, nije me dostojan.+ 39  Tko nađe svoj život,* izgubit će ga, a tko izgubi svoj život radi mene, naći će ga.+ 40  Tko prima vas, prima i mene, a tko prima mene, prima i onoga koji me poslao.+ 41  Tko prima proroka zato što je prorok, primit će plaću proročku.+ Tko prima pravednika zato što je pravednik, primit će plaću pravedničku.+ 42  Tko god napoji jednog od ovih malih samo čašom hladne vode zato što je učenik, zaista, kažem vam, neće izgubiti plaću svoju.”+

Bilješke

Petra se u grčkom tekstu naziva na pet načina: u ovom retku “Šimun (grčki Simon), zvan Petar”; u Mt 16:16 “Šimun Petar”; u Dj 15:14 “Simeon”; u Iv 1:42 “Kefa”; i najčešće samo “Petar”, naprimjer u Mt 14:28.
Naziva se i Natanael. Vidi Iv 1:45; 21:2.
Naziva se i Levi. Vidi Lk 5:27.
Naziva se i “Juda, sin Jakovljev”. Vidi Lk 6:16; Iv 14:22; Dj 1:13.
Doslovno: “Kananaj”.
Vidi bilješku za Mt 12:24.
Ili: “ne mogu oduzeti pravo na život”.
Ili: “pravo na život”.
Vidi dodatak 4.
Doslovno: “za as”, to jest šesnaesti dio denara. Vidi dodatak 13.
Vidi dodatak 8.
Doslovno: “dušu”.