Matej 1:1-25

1  Ovo je knjiga o životu*+ Isusa Krista, sina Davidova,+ sina Abrahamova.+   Abrahamu se rodio Izak,+Izaku se rodio Jakov,+Jakovu su se rodili Juda+ i braća njegova,   Judi je Tamara rodila Peresa+ i Zeraha,Peresu se rodio Hesron,+Hesronu se rodio Ram,+   Ramu se rodio Aminadab,Aminadabu se rodio Nahšon,+Nahšonu se rodio Salmon,+   Salmonu je Rahaba+ rodila Boaza,Boazu je Ruta rodila Obeda,+Obedu se rodio Jišaj,+   Jišaju se rodio David,+ kralj.+ Davidu je žena Urijina rodila Salamuna,+   Salamunu se rodio Roboam,+Roboamu se rodio Abija,Abiji+ se rodio Asa,+   Asi se rodio Jošafat,+Jošafatu se rodio Joram,+Joramu se rodio Uzija,   Uziji se rodio Jotam,Jotamu+ se rodio Ahaz,+Ahazu se rodio Ezekija,+ 10  Ezekiji se rodio Manaše,+Manašeu+ se rodio Amon,+Amonu+ se rodio Jošija, 11  Jošiji+ su se rodili Jekonija+ i braća njegova u vrijeme izgnanstva u Babilon.+ 12  Poslije izgnanstva u Babilon Jekoniji se rodio Šealtiel,+Šealtielu se rodio Zerubabel,+ 13  Zerubabelu se rodio Abijud,Abijudu se rodio Elijakim,Elijakimu se rodio Azor, 14  Azoru se rodio Sadok,Sadoku se rodio Akim,Akimu se rodio Elijud, 15  Elijudu se rodio Eleazar,Eleazaru se rodio Matan,Matanu se rodio Jakov, 16  Jakovu se rodio Josip, muž Marije, koja je rodila Isusa,+ koji se zove Krist.+ 17  Ukupno je dakle bilo: od Abrahama do Davida četrnaest naraštaja, od Davida do izgnanstva u Babilon četrnaest naraštaja i od izgnanstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja. 18  A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako: Dok je majka njegova Marija bila zaručena+ s Josipom, prije nego što su se vjenčali, pokazalo se da je trudna po svetom duhu.+ 19  A Josip, muž* njezin, budući da je bio pravedan i da je nije htio javno osramotiti,+ namjeravao se tajno razvesti od nje.+ 20  Ali nakon što je razmislio o tome, u snu mu se ukazao anđeo Jehovin* i rekao: “Josipe, sine Davidov, ne boj se dovesti kući Mariju, ženu svoju, jer ono što je u njoj začeto od svetog je duha!+ 21  Rodit će sina, a ti mu daj ime Isus,*+ jer će on spasiti+ narod svoj+ od grijeha njihovih.”+ 22  A sve se to dogodilo da bi se ispunilo ono što je Jehova rekao+ preko proroka svojega:+ 23  “Evo, djevica+ će zatrudnjeti i rodit će sina i dat će mu se ime Emanuel”,+ što znači “s nama je Bog”.+ 24  Tada se Josip probudio iz sna i učinio kako ga je uputio anđeo Jehovin, te je doveo kući ženu svoju. 25  Ali nije imao odnose s njom+ dok nije rodila sina.+ I dao mu je ime Isus.+

Bilješke

Ili: “knjiga povijesti”.
Židovi su zaručnike smatrali supružnicima. Stoga se za raskid zaruka, prema židovskom običaju, u ovom retku koristi izraz “razvesti”.
Ovo je prvo od 237 mjesta gdje se Božje ime “Jehova” javlja u ovom prijevodu biblijskih knjiga izvorno pisanih grčkim jezikom. Vidi dodatak 1.
Hebrejski “Ješua”, što znači “Jehova je spasenje”.