Luka 22:1-71

22  Približavao se Blagdan beskvasnih kruhova, zvan Pasha.+  Glavari svećenički i pismoznanci htjeli su ubiti Isusa,+ ali budući da su se bojali naroda,+ tražili su za to povoljnu priliku.  A Sotona je ušao u Judu, zvanog Iskariot, koji je bio jedan od dvanaestorice.+  On je otišao i razgovarao s glavarima svećeničkim i hramskim zapovjednicima o tome kako da im ga izda.+  Oni su se obradovali i dogovorili da mu daju srebrnog novca.+  On je pristao i počeo tražiti priliku da im ga izda kad ne bude naroda u blizini.+  Došao je dan beskvasnih kruhova, u koji je trebalo žrtvovati pashalnu žrtvu.+  I Isus je poslao Petra i Ivana i rekao im: “Idite i pripremite nam pashalnu žrtvu da jedemo!”+  Oni su ga upitali: “Gdje želiš da je pripremimo?” 10  Nato im je rekao:+ “Evo, kad uđete u grad, srest će vas čovjek koji nosi krčag s vodom. Idite za njim u kuću u koju uđe!+ 11  I recite domaćinu te kuće: ‘Učitelj te pita: “Gdje je gostinska soba u kojoj mogu jesti pashalnu žrtvu s učenicima svojim?”’+ 12  On će vam pokazati veliku namještenu gornju sobu. Ondje je pripremite!”+ 13  I otišli su i našli kako im je rekao. I pripremili su pashalnu žrtvu.+ 14  Kad je došlo vrijeme, smjestio se za stol,* a s njim i apostoli.+ 15  I rekao im je: “Žarko sam želio jesti ovu pashalnu žrtvu s vama prije svojih patnji. 16  Jer kažem vam, neću je ponovno jesti dok se u kraljevstvu Božjem ne ispuni sve što ona predstavlja.”+ 17  I uzeo je čašu,+ zahvalio Bogu i rekao: “Uzmite je i dodajte jedan drugome! 18  Jer kažem vam, odsada više neću piti od roda trsova dok ne dođe kraljevstvo Božje.”+ 19  I uzeo je kruh,+ zahvalio Bogu, razlomio ga i dao im te rekao: “Ovo predstavlja* tijelo moje+ koje će se dati za vas.+ Činite ovo meni na spomen!”+ 20  Tako je uzeo i čašu+ nakon što su večerali te rekao: “Ova čaša predstavlja novi savez+ na temelju moje krvi,+ koja će se proliti za vas.+ 21  Ali, evo, ruka mog izdajnika+ sa mnom je za stolom.+ 22  Jer Sin čovječji odlazi kao što je određeno,+ ali teško onom čovjeku koji ga izda!”+ 23  Tada su oni počeli raspravljati među sobom tko bi od njih mogao biti taj koji će to učiniti.+ 24  A među njima je nastala i prepirka o tome tko bi od njih bio najveći.+ 25  Tada im je Isus rekao: “Kraljevi gospodare narodima i oni koji vladaju narodima nazivaju se dobrotvorima.+ 26  Ali vi ne budite takvi!+ Naprotiv, najveći među vama neka bude kao najmlađi,+ a onaj koji predvodi neka bude kao onaj koji služi!+ 27  Jer tko je veći, onaj koji je za stolom* ili onaj koji poslužuje? Nije li onaj koji je za stolom? A ja sam među vama kao onaj koji poslužuje.+ 28  Vi ste ostali sa mnom+ u mojim kušnjama.+ 29  Zato ja sklapam s vama savez za kraljevstvo,+ kao što je Otac moj sa mnom sklopio savez,+ 30  da jedete+ i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu+ te da sjedite na prijestoljima+ i sudite dvanaest plemena Izraelovih. 31  Šimune, Šimune, evo, Sotona+ je zatražio da vas rešeta kao pšenicu.+ 32  Ali ja sam se usrdno molio+ za tebe da vjera tvoja ne oslabi. A ti, kad se vratiš, ojačaj+ braću svoju!” 33  Nato mu je Petar rekao: “Gospodine, spreman sam s tobom ići i u zatvor i u smrt!”+ 34  A on je odvratio: “Kažem ti, Petre, pijetao danas neće zapjevati dok triput ne zaniječeš da me poznaš.”+ 35  Još im je rekao: “Kad sam vas poslao+ bez kese za novac, bez torbe i bez sandala, je li vam što nedostajalo?” Odgovorili su: “Nije!” 36  Tada im je rekao: “Ali sada, tko ima kesu za novac, neka je uzme! Isto tako i torbu! I tko nema mač, neka proda haljinu svoju i kupi ga! 37  Jer kažem vam da se na meni mora izvršiti ono što je napisano: ‘Bio je ubrojen među bezakonike.’+ Jer izvršava se što se odnosi na mene.”+ 38  Tada su rekli: “Gospodine, evo ovdje dva mača!” A on im je rekao: “Dovoljno je.” 39  Zatim je izašao i po običaju pošao na Maslinsku goru. Za njim su pošli i učenici.+ 40  Kad su došli onamo, rekao im je: “Molite se da ne dođete u iskušenje!”+ 41  A sam se od njih udaljio otprilike koliko se može dobaciti kamenom, pa je kleknuo i počeo se moliti: 42  “Oče, ako hoćeš, ukloni ovu čašu od mene! Ali neka ne bude moja volja,+ nego tvoja!”+ 43  Tada mu se ukazao anđeo s neba i jačao ga.+ 44  A kad je zapao u tešku duševnu patnju, molio se još usrdnije.+ Znoj mu je postao kao kapi krvi koje su padale na zemlju.+ 45  Ustavši od molitve, otišao je do učenika i našao ih kako spavaju od žalosti.+ 46  I rekao im je: “Zašto spavate? Ustanite i molite se, da ne dođete u iskušenje!”+ 47  Dok je još govorio, pojavila se svjetina, a pred njom je išao jedan od dvanaestorice po imenu Juda.+ I pristupio je Isusu da ga poljubi.+ 48  A Isus mu je rekao: “Juda, zar poljupcem izdaješ Sina čovječjeg?”+ 49  Kad su oni oko njega vidjeli što se događa, rekli su: “Gospodine, da udarimo mačem?”+ 50  A jedan od njih udario je roba velikog svećenika i odsjekao mu desno uho.+ 51  Isus je tada rekao: “Ostavite se toga! Dosta je!” I dotaknuo je čovjeku uho i izliječio ga.+ 52  A glavarima svećeničkim, hramskim zapovjednicima i starješinama koji su došli da ga uhvate Isus je rekao: “Zar ste kao na razbojnika izašli s mačevima i toljagama?+ 53  Svaki dan bio sam s vama u hramu,+ pa niste digli ruke na mene.+ Ali ovo je vaš čas+ i vlast+ tame.”+ 54  Tada su ga uhvatili i odveli.+ I doveli su ga u kuću velikog svećenika.+ A Petar ga je slijedio izdaleka.+ 55  Nasred dvorišta naložili su vatru i sjeli uokolo, a Petar je sjeo među njih.+ 56  Kad ga je vidjela neka sluškinja kako sjedi u svjetlosti vatre, pažljivo ga je pogledala i rekla: “I ovaj je bio s njim!”+ 57  No on je to porekao:+ “Ne poznajem ga, ženo!”+ 58  Nedugo zatim vidio ga je netko drugi i rekao: “I ti si jedan od njih!” A Petar je odvratio: “Čovječe, nisam!”+ 59  Kad je prošlo oko sat vremena, neki je drugi čovjek stao tvrditi: “Doista, i ovaj je bio s njim, jer je Galilejac!”+ 60  A Petar je rekao: “Čovječe, ne znam što govoriš!” I odmah, dok je još govorio, pijetao je zapjevao.+ 61  Tada se Gospodin okrenuo i pogledao Petra, a Petar se prisjetio riječi koju mu je Gospodin rekao: “Prije nego danas pijetao zapjeva, triput ćeš me se odreći.”+ 62  I izašao je van i gorko plakao.+ 63  A ljudi koji su čuvali Isusa počeli su mu se rugati+ i udarati ga.+ 64  Pokrili su mu glavu i govorili mu: “Ako si prorok, reci tko te udario!”+ 65  I obasipali su ga mnogim drugim hulama.+ 66  Kad je svanuo dan, skupilo se narodno vijeće starješina — glavari svećenički i pismoznanci+ — te su ga doveli u dvoranu Sudbenog vijeća* i rekli:+ 67  “Ako si Krist,*+ reci nam!” A on im je rekao: “Ako vam i kažem, nećete vjerovati.+ 68  I ako vas upitam, nećete odgovoriti.+ 69  Ali odsad će Sin čovječji+ sjediti kraj moćne desnice+ Božje.”+ 70  Nato su svi rekli: “Dakle, jesi li ti Sin Božji?” On im je odgovorio: “Vi sami kažete+ da ja to jesam.” 71  A oni su rekli: “Čemu nam još treba svjedočanstvo?+ Jer sami smo čuli iz usta njegovih.”+

Bilješke

Doslovno: “legao za stol”. Vidi bilješku za Mt 9:10.
Vidi bilješku za Mt 26:26.
Doslovno: “koji leži za stolom”. Vidi bilješku za Mt 9:10.
Vidi bilješku za Mt 26:59.
Ili: “Pomazanik, Mesija”. Vidi bilješku za Mt 2:4.