Luka 20:1-47

20  Jednog dana dok je poučavao narod u hramu i objavljivao dobru vijest, pristupili su mu glavari svećenički i pismoznanci sa starješinama+  i rekli mu: “Kaži nam kojom vlašću to činiš! Tko ti je dao tu vlast?”+  A on im je odvratio: “I ja ću vas nešto upitati. Recite mi,+  je li krštenje kojim je Ivan krstio bilo s neba ili od ljudi?”+  Tada su oni počeli raspravljati među sobom: “Ako kažemo: ‘S neba’, reći će: ‘Zašto mu niste vjerovali?’+  A ako kažemo: ‘Od ljudi’, sav će nas narod kamenovati,+ jer su uvjereni da je Ivan+ bio prorok.”+  Stoga su odgovorili da ne znaju odakle je.  A Isus im je rekao: “Ni ja vama neću reći kojom vlašću ovo činim.”+  Zatim je narodu ispričao ovu usporedbu: “Neki je čovjek zasadio vinograd.+ I dao ga je u zakup vinogradarima te otputovao u tuđinu na dulje vrijeme.+ 10  Kad je došlo vrijeme, poslao je roba+ k vinogradarima+ da mu daju dio uroda vinogradskoga.+ No vinogradari su ga istukli i poslali natrag praznih ruku.+ 11  A on im je poslao i drugog roba. I njega su istukli, osramotili i poslali natrag praznih ruku.+ 12  A poslao je i trećega.+ I njega su izranili i izbacili. 13  Tada je vlasnik vinograda rekao: ‘Što da učinim? Poslat ću sina svojega ljubljenoga.+ Njega će valjda poštovati.’ 14  Ali kad su ga vinogradari ugledali, počeli su raspravljati među sobom: ‘Ovo je nasljednik! Ubijmo ga, da nasljedstvo bude naše!’+ 15  I izbacili+ su ga iz vinograda i ubili+ ga. Što će im dakle učiniti vlasnik vinograda?+ 16  Doći će i pogubiti te vinogradare, a vinograd će dati drugima.”+ Kad su to čuli, rekli su: “To se ne smije dogoditi!” 17  No on ih je pogledao i rekao: “Što onda znači ono što je napisano: ‘Kamen koji su graditelji odbacili+ postao je glavni kamen ugaoni’?+ 18  Tko god padne na taj kamen, razmrskat će se,+ a na koga on padne,+ satrt će ga.”+ 19  A pismoznanci i glavari svećenički htjeli su istog časa dignuti ruke na njega, jer su shvatili da je ispričao ovu usporedbu imajući njih na umu, ali bojali su se naroda.+ 20  Vrebajući ga, poslali su uhode koji su se pravili da su pravedni kako bi ga izručili upravitelju kaže li nešto+ zbog čega bi dospio pod njegovu ovlast i nadležnost.+ 21  I oni su ga upitali: “Učitelju, znamo da ispravno govoriš i učiš te da nisi pristran, nego po istini učiš putu Božjem.+ 22  Je li nam dopušteno plaćati porez caru* ili nije?”+ 23  A on je prozreo njihovo lukavstvo i rekao im:+ 24  “Pokažite mi denar!* Čiji ima lik i natpis?” Odgovorili su: “Carev.”+ 25  A on im je rekao: “Vratite dakle caru carevo,+ a Bogu Božje!”+ 26  I nisu ga mogli uhvatiti pred narodom u ovome što je rekao, nego su ušutjeli zadivljeni njegovim odgovorom.+ 27  No pristupili su neki od saduceja,* koji kažu da nema uskrsnuća,+ i upitali ga: 28  “Učitelju, Mojsije+ nam je napisao: ‘Ako nekome umre brat koji je imao ženu, ali nije imao djece, neka brat njegov+ uzme tu ženu i podigne s njom potomstvo bratu svojemu.’+ 29  Bilo je tako sedmero braće. Prvi je uzeo ženu i umro bez djece.+ 30  Tada ju je uzeo drugi, 31  a potom treći. I tako su sva sedmorica pomrla ne ostavivši djece.+ 32  Na kraju je umrla i žena.+ 33  Dakle, kojem će od njih o uskrsnuću ona biti žena? Jer sedmorica su je imala za ženu.”+ 34  A Isus im je rekao: “Ljudi koji žive u ovom poretku* žene se i udaju,+ 35  no oni koji se nađu dostojnima+ živjeti u onom poretku+ i uskrsnuti od mrtvih,+ neće se ženiti niti udavati. 36  Oni više neće moći ni umrijeti,+ jer će biti kao anđeli, i bit će djeca Božja jer će biti djeca uskrsnuća.+ 37  A da mrtvi ustaju pokazao je i Mojsije u zapisu o grmu+ gdje Jehovu naziva ‘Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim’.+ 38  A on nije Bog mrtvih, nego živih, jer su njemu svi oni živi.”+ 39  Neki pismoznanci nato su rekli: “Učitelju, dobro si rekao.” 40  I više ga se nisu usudili ništa pitati. 41  Tada je on njih upitao: “Kako to da kažu da je Krist* sin Davidov?+ 42  Jer sam David kaže u knjizi Psalama: ‘Jehova je rekao Gospodinu mojemu: Sjedi meni zdesna 43  dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim!’+ 44  David ga, dakle, naziva ‘Gospodinom’, pa kako mu je onda sin?” 45  I dok je sav narod slušao, rekao je učenicima:+ 46  “Čuvajte se pismoznanaca koji rado hodaju u dugim haljinama i vole da ih se pozdravlja na trgovima i rado zauzimaju prednja sjedala u sinagogama i najbolja mjesta na večerama,+ 47  i koji otimaju imovinu udovicama+ i dugo se mole samo zato da ih drugi vide! Oni će dobiti strožu presudu.”+

Bilješke

Ili: “cezaru”. Grčki: Kaísar.
Rimski srebrnjak koji je težio 3,85 grama. Vidi bilješku za Mk 14:5 i dodatak 13.
Vidi bilješku za Mt 3:7.
Vidi bilješku za Mt 12:32.
Ili: “Pomazanik, Mesija”. Vidi bilješku za Mt 2:4.