Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Luka 19:1-48

19  Isus je ušao u Jerihon+ i prolazio gradom.  A ondje je bio čovjek imenom Zakej. On je bio glavni poreznik i bio je bogat.  Želio je vidjeti+ tko je taj Isus, ali nije mogao od mnoštva, jer je bio niska rasta.  Zato je otrčao naprijed i popeo se na divlju smokvu da ga vidi, jer je onuda trebao proći.  Kad je Isus stigao na to mjesto, pogledao je gore i rekao mu: “Zakeju, siđi brzo, jer danas trebam biti gost u tvojoj kući!”  I on je brzo sišao i radosno ga ugostio.  A svi koji su to vidjeli, počeli su gunđati:+ “Svratio je kod čovjeka koji je grešnik.”  A Zakej je ustao i rekao Gospodinu: “Evo, Gospodine, polovinu svoje imovine dajem siromasima i svima koje sam lažno optužio+ da bih iznudio novac vraćam četverostruko.”+  Nato mu je Isus rekao: “Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i ovo sin Abrahamov.+ 10  Jer Sin je čovječji došao da traži i spasi što je izgubljeno.”+ 11  Dok su to slušali, ispričao im je još jednu usporedbu, jer je bio blizu Jeruzalema, a oni su mislili da će kraljevstvo Božje odmah biti uspostavljeno.+ 12  Zato je rekao: “Neki čovjek plemenita roda otputovao je u daleku zemlju da preuzme kraljevsku vlast i da se potom vrati.+ 13  Dozvao je deset svojih robova, dao im deset mina* i rekao: ‘Trgujte dok ne dođem!’+ 14  No njegovi su ga sunarodnjaci mrzili+ te su poslali za njim izaslanstvo s porukom: ‘Ne želimo da on kraljuje nad nama.’+ 15  Kad se on vratio, nakon što je preuzeo kraljevsku vlast, zapovjedio je da mu dozovu one robove kojima je dao srebrni novac, da bi utvrdio što su zaradili.+ 16  Tada je pristupio prvi i rekao: ‘Gospodaru, tvoja mina donijela je deset mina.’+ 17  A on mu je rekao: ‘Odlično, dobri robe! Zato što si bio vjeran u najmanjem, vladaj nad deset gradova!’+ 18  Zatim je došao drugi i rekao: ‘Tvoja mina, gospodaru, donijela je pet mina.’+ 19  I ovome je rekao: ‘Ti budi nad pet gradova!’+ 20  A treći je došao i rekao: ‘Gospodaru, evo tvoje mine! Držao sam je pohranjenu u rupcu. 21  Bojao sam te se jer si strog čovjek, uzimaš što nisi uložio i žanješ što nisi posijao.’+ 22  A on mu je odvratio: ‘Iz tvojih te usta+ sudim, zli robe. Znao si da sam strog čovjek, da uzimam što nisam uložio i žanjem što nisam posijao.+ 23  Zašto onda nisi moj srebrni novac stavio u banku? Tada bih ga ja po dolasku podigao s kamatama.’+ 24  A onima koji su stajali ondje rekao je: ‘Uzmite od njega minu i dajte je onome koji ima deset mina!’+ 25  Oni su mu odvratili: ‘Gospodaru, on već ima deset mina!’ No on je odgovorio: 26  ‘Kažem vam, svakome tko ima, još će se dati, a onome tko nema, oduzet će se i ono što ima.+ 27  A one moje neprijatelje koji nisu htjeli da ja kraljujem nad njima dovedite ovamo i pogubite ih preda mnom!’”+ 28  Ispričavši to, krenuo je dalje, uzlazeći u Jeruzalem.+ 29  Kad se približio Betfagi i Betaniji na gori koja se zove Maslinska gora,+ poslao je dvojicu učenika+ 30  i rekao im: “Idite u selo koje vidite pred sobom! Kad uđete u njega, naći ćete privezano magare na kojem još nitko nije sjedio. Odvežite ga i dovedite!+ 31  A ako vas tko upita: ‘Zašto ga odvezujete?’ recite: ‘Gospodinu treba.’”+ 32  I tako su oni koji su bili poslani otišli i našli sve kako im je rekao.+ 33  Dok su odvezivali magare, njegovi su ih vlasnici upitali: “Zašto odvezujete magare?”+ 34  Oni su odgovorili: “Gospodinu treba.”+ 35  I doveli su Isusu magare, bacili na njega haljine svoje i posjeli Isusa na njega.+ 36  Dok je prolazio,+ ljudi su prostirali haljine svoje po putu.+ 37  I čim se približio putu koji se spušta s Maslinske gore, sve mnoštvo učenika počelo se radovati i na sav glas hvaliti Boga zbog svih silnih djela* koja su vidjeli:+ 38  “Blagoslovljen onaj koji dolazi kao Kralj u ime Jehovino!+ Mir na nebu i slava na visinama!”+ 39  A neki farizeji iz mnoštva rekli su mu: “Učitelju, prekori svoje učenike!”+ 40  Nato im je on rekao: “Kažem vam, ako ovi ušute, kamenje+ će vikati.” 41  Kad se približio i vidio grad, zaplakao je nad njim+ 42  i rekao: “O da si barem u ovaj dan spoznao+ što ti je potrebno da bi mir imao! Ali sada je to skriveno od očiju tvojih.+ 43  Jer doći će ti dani kad će neprijatelji tvoji podignuti oko tebe ogradu+ od zašiljenih kolaca+ i okružiti+ te i pritisnuti sa svih strana.+ 44  I sravnit će sa zemljom tebe i djecu tvoju u tebi.+ I neće ostaviti u tebi ni kamen na kamenu,+ jer nisi prepoznao da je Bog došao ispitati kakva su djela tvoja.”+ 45  I ušao je u hram i počeo tjerati prodavače,+ 46  govoreći im: “Pisano je: ‘Moj će dom biti dom molitve’,+ a vi ste od njega načinili pećinu razbojničku!”+ 47  I svaki je dan poučavao u hramu. A glavari svećenički, pismoznanci i vodeći ljudi naroda tražili su priliku da ga pogube,+ 48  ali nisu mogli ništa učiniti, jer je sav narod stalno bio uz njega i slušao ga.+

Bilješke

Grčka mina težila je 340 grama i nije bila kovanica. Razlikovala se od hebrejske mine. Vidi dodatak 13.
Ili: “svih čuda”.