Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Joel 3:1-21

3  “Jer, gle, u te dane i u to vrijeme,+ kada vratim zarobljeni narod Judin i jeruzalemski,+  sakupit ću i sve narode+ i dovesti ih u dolinu Jošafat,+ i sudit ću im zbog naroda svojega i nasljedstva svojega, Izraela,+ kojeg su raspršili među narode, a zemlju su moju razdijelili.+  Za narod su moj bacali ždrijeb,+ dječaka su davali u zamjenu za bludnicu,+ a djevojčicu prodavali za vino, da mogu piti.  I vi, što vi imate sa mnom, Tire i Sidone+ i svi krajevi filistejski?+ Ovakvim mi djelima uzvraćate? A ako vi tako postupate sa mnom, ja ću brzo i hitro oboriti djela vaša na glave vaše.+  Jer uzeli ste srebro moje i zlato moje,+ i dragocjeno blago moje odnijeli ste u hramove svoje,+  a sinove Jude i sinove Jeruzalema prodali ste+ sinovima Grka,*+ da ih odvedu daleko od kraja njihova.+  Evo, ja ih dižem da se vrate s mjesta kamo ste ih prodali,+ a ja ću oboriti djela vaša na glave vaše.+  Sinove ću vaše i kćeri vaše predati* u ruke sinovima Judinim,+ a oni će ih predati Sabejcima,+ narodu dalekom,+ jer je Jehova tako rekao.  Objavite ovo među narodima:+ ‘Pripremite se za rat!* Podignite junake!+ Neka pristupe! Neka dođu svi ratnici!+ 10  Raonike svoje prekujte u mačeve i srpove svoje+ u koplja. Tko je slab, neka kaže: “Jak sam!”+ 11  Pomozite jedni drugima, dođite, svi okolni narodi,+ i skupite se!’”+ Jehova, tamo neka siđu jaki ratnici tvoji!+ 12  “Neka ustanu narodi i dođu u dolinu Jošafat,+ jer ću tamo sjesti da sudim svim okolnim narodima.+ 13  Zamahnite srpom,+ jer žetva je sazrela.+ Dođite, siđite, jer se vinski tijesak napunio.+ Kace se prelijevaju, jer je zloća njihova velika.+ 14  Mnoštva, mnoštva su u dolini odluke,+ jer je dan Jehovin blizu u dolini odluke.+ 15  Sunce i mjesec potamnjet će, a zvijezde će povući svoj sjaj.+ 16  Jehova će sa Siona kao lav riknuti, iz Jeruzalema će glas svoj pustiti.+ Potrest će se nebo i zemlja,+ ali Jehova će biti utočište narodu svojemu+ i tvrđava sinovima Izraelovim.+ 17  I tada ćete znati da sam ja Jehova, Bog vaš,+ koji prebiva na Sionu, svetoj gori svojoj.+ A Jeruzalem će biti sveto mjesto+ i tuđinci više neće prolaziti njime.+ 18  U taj će dan s gora kapati vino,*+ brdima će teći mlijeko, a svim riječnim koritima Judinim teći će voda. Iz doma Jehovina provret će izvor+ i natapat će Dolinu Šitim.*+ 19  Egipat će se u pustoš pretvoriti,+ a Edom će se u pustinju, u golu pustoš pretvoriti,+ zbog nasilja nad sinovima Judinim, u čijoj su zemlji prolili krv nevinu.+ 20  A zemlja će Judina dovijeka biti nastanjena+ i Jeruzalem iz naraštaja u naraštaj.+ 21  Nevinom ću smatrati krv njihovu koju prije nisam smatrao nevinom.+ Jehova će prebivati na Sionu.”+

Bilješke

Doslovno: “sinovima Javana”; odnosno “Javancima” ili “Jonjanima”.
Doslovno: “prodati”.
Doslovno: “Posvetite rat!”
Ili: “slatko vino”.
Doslovno: “Dolinu akacija”. Za izraz “dolina” vidi dodatak 12.