Joel 1:1-20

1  Riječ Jehovina koja je došla+ Joelu, sinu Petuelovu:  “Čujte ovo, starješine, poslušajte, svi stanovnici zemlje ove!+ Je li se ovakvo što dogodilo u danima vašim ili u danima praotaca vaših?+  Govorite o tome sinovima svojim, vaši sinovi svojim sinovima, a njihovi sinovi sljedećem naraštaju.+  Što je ostavila gusjenica, pojeo je skakavac,+ što je ostavio skakavac, pojeo je mladi beskrilni skakavac, a što je ostavio mladi beskrilni skakavac, pojeo je žohar.+  Probudite se, pijanice,+ i plačite! Plačite gorko,+ sve vinopije, zbog vina,*+ jer vam je otrgnuto od usta!+  Jer na zemlju je moju došao narod moćan i bezbrojan.+ Zubi su mu zubi lavlji+ i čeljusti su mu lavlje.  Lozu moju pretvorio je u grozotu+ i smokvu moju u panj.+ Ogolio ju je i odbacio.+ Grane su joj pobijeljele.  Plači, kao što djevica kostrijeću opasana+ plače za zaručnikom* mladosti svoje!  Žitne žrtve+ i žrtve ljevanice+ nestalo je iz doma Jehovina. Svećenici, sluge+ Jehovine, tuguju.+ 10  Polje je opustošeno,+ zemlja tuguje,+ jer je žito opustošeno, mladog vina nema,+ ulja je nestalo.+ 11  Ratari su posramljeni,+ vinogradari gorko plaču zbog pšenice i zbog ječma, jer je žetva na polju propala.+ 12  Loza se osušila i smokva je uvenula. Usahnuli su šipak, palma i jabuka, sve drveće poljsko,+ jer radost je pobjegla od sinova ljudskih.+ 13  Opašite kostrijet, svećenici, i od tuge se u prsa udarajte!+ Plačite gorko, sluge žrtvenika!+ Dođite, provedite noć u kostrijeti, sluge Boga mojega! Jer iz doma Boga vašega nestalo je žrtve žitne+ i žrtve ljevanice.+ 14  Proglasite sveti post!+ Sazovite svečani skup!+ Okupite starješine, sve stanovnike zemlje ove, u dom Jehove, Boga svojega,+ i vičite k Jehovi da vam pomogne!+ 15  Jao, kakvog li dana!+ Jer je dan Jehovin blizu,+ dolazi kao opustošenje od Svemogućega! 16  Nije li nestalo hrane pred očima našim, radosti i veselja iz doma Boga našega?+ 17  Suhe smokve istrunule su pod lopatama njihovim. Spremišta su opustošena. Žitnice su porušene, jer se žito sasušilo. 18  Kako li uzdiše stoka! Kako smeteno lutaju krda goveda, jer nemaju paše!+ I stada ovaca kaznu podnose. 19  Tebe ću, Jehova, prizvati,+ jer vatra je proždrla pašnjake u pustari i plamen je progutao sve drveće u polju.+ 20  I zvijeri poljske čeznu za tobom,+ jer su potoci vodeni presušili+ i vatra je proždrla pašnjake u pustari.”

Bilješke

Ili: “slatkoga vina”.
Doslovno: “vlasnikom (gospodarom)”.