Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Job 31:1-40

31  Savez sam sklopio s očima svojim,+pa kako bih onda mogao gledati neku djevicu?+   Što Bog dodjeljuje odozgo,+kakva je baština od Svemogućega s visine?   Nije li propast za zlotvora+i nesreća za one koji zlo čine?   Ne vidi li on puteve moje,+ne broji li on sve korake moje?   Ako sam se družio s ljudima što neistinu govore+i ako je noga moja k prijevari trčala,+   on će me izvagati na vagi točnoj,+spoznat će Bog neporočnost* moju.+   Ako su koraci moji s puta pravoga zašli,+ako se srce moje za očima mojim povelo,+ako je ljaga kakva za ruke moje prionula,+   neka drugi jede ono što ja posijem+i neka se iskorijeni potomstvo moje!   Ako je srce moje zavela žena neka+i ako sam vrebao+ na vratima bližnjega svojega, 10  neka moja žena drugome žito meljei neka drugi nad njom kleče!+ 11  Jer to bi besramno bilo,prijestup koji bi pred suce trebao doći.+ 12  To bi vatra bila koja do propasti guta,+koja bi korijen pustila u sav urod moj. 13  Ako sam uskraćivao pravdu robu svojemuili robinji svojoj u parnici njihovoj sa mnom, 14  što ću učiniti kad Bog ustane?Kad me na odgovornost pozove, što ću mu odgovoriti?+ 15  Onaj koji je mene u utrobi načinio nije li načinio i njega,+nije li nas isti tvorac u utrobi majčinoj sazdao? 16  Ako sam odbio želju siromasima+i dao da venu oči udovičine,+ 17  ako sam zalogaj svoj sam jeo,a da ga nije i dijete bez oca sa mnom jelo+ 18  — a od mladosti moje raslo je uz mene kao uz oca,i otkad sam izišao iz utrobe majčine udovicama sam pomagao — 19  ako sam gledao kako gine čovjek jer odjeće nema+ili kako se siromah nema čime pokriti, 20  ako me bokovi njegovi nisu blagoslivljali+i ako se runom+ mladih ovnova mojih ugrijao nije, 21  ako sam djetetu bez oca rukom prijeteći mahao+kad sam vidio da mu je pomoć moja potrebna na vratima,+ 22  neka mi rame iz pleća ispadne,neka mi se ruka iz ramena otkine! 23  Jer bojao sam se da nevolja od Boga na mene ne dođe,pred veličanstvom njegovim+ ne bih se održao. 24  Ako sam se u zlato pouzdao,ako sam zlatu govorio: ‘Uzdanice moja!’+ 25  ako sam se radovao što sam imetak veliki imao+i što je ruka moja mnogo toga stekla,+ 26  ako sam svjetlost gledao kako je zasjalaili mjesec krasni kako putuje,+ 27  pa se srce moje potajno dalo zavesti+te sam im rukom slao poljupce usta svojih štujući ih kao bogove,* 28  i to bi bio prijestup koji bi pred suce trebao doći,jer bih se odrekao pravog Boga koji je na visini. 29  Ako sam se radovao propasti onoga koji me silno mrzi+ili se veselio kad ga je zlo zadesilo... 30  Nepcu svojemu nisam dopustio da griješitime da prokletstvo zazove na dušu njegovu.+ 31  Ako ljudi iz šatora mojega nisu govorili:‘Može li tko pokazati čovjeka koji se nije nasitio sa stola njegova?’+... 32  Došljak nikad nije vani noćivao,+putniku su otvorena bila vrata moja. 33  Ako sam kao čovjek zemaljski grijehe svoje prikrivao,+sakrivajući prijestup svoj u njedrima svojim... 34  Jer tada bih se plašio mnoštva velikog,strašio bi me prezir obitelji mnogihi šutio bih, na vrata ne bih izlazio. 35  Kad bih barem imao koga da me sasluša,+kad bi mi Svemogući na potpisanu izjavu moju odgovorio!+Kad bi onaj što se parniči sa mnom optužbu pisanu imao! 36  Zaista, na ramenu svojemu ja bih je nosio,svezao bih je sebi oko glave kao krunu raskošnu. 37  Položio bih mu račun za svaki korak svoj,+uzdignute glave pristupio bih mu poput kneza. 38  Ako je zbog djela mojih u pomoć zvala zemlja mojai ako su brazde njezine zajedno plakale, 39  ako sam urod njezin jeo, a nisam ga platio,+i ako sam na uzdisanje naveo dušu vlasnika njezinih,+ 40  neka mi umjesto pšenice korov trnoviti rodi,+umjesto ječma korov smrdljivi!” Ovdje završavaju riječi Jobove.

Bilješke

Vidi bilješku za 1Mo 6:9.
Ljubljenje idola kao vjerski čin spominje se u 1Kr 19:18 i u Ho 13:2.