Jeremija 51:1-64

51  Ovako kaže Jehova: “Evo, podignut ću na Babilon+ i na stanovnike Leb-Kamaja* vjetar razorni.+  Poslat ću na Babilon vijače koji će ga ovijati i isprazniti zemlju njegovu.+ Opkolit će ga sa svih strana u dan nevolje.+  Strijelac neka ne napinje luk!+ Neka nitko ne ustaje u oklopu svojemu! Nemojte se smilovati mladićima njegovim!+ Pobijte* svu vojsku njegovu!+  Oni će pobijeni popadati u zemlji kaldejskoj,+ probodeni po ulicama njegovim.+  Izrael i Juda+ nisu poput udovice jer ih nije ostavio Bog njihov, Jehova nad vojskama.+ Zemlja Kaldejaca puna je krivnje u očima Sveca Izraelova.+  Bježite iz Babilona,+ neka svatko spasi dušu svoju!+ Nemojte život izgubiti zbog prijestupa njegova!+ Jer vrijeme je osvete Jehovine.+ On mu plaća po djelima njegovim.+  Babilon je čaša zlatna u ruci Jehovinoj,+ čaša koja je opila svu zemlju.+ Narodi su pili vina iz nje.+ Zato luduju narodi.+  Babilon je iznenada pao, pa se satro.+ Gorko nad njim plačite!+ Donesite balzama za bol njegovu!+ Možda će se izliječiti.”  “Liječili smo Babilon, ali nije se izliječio. Ostavite ga!+ Pođimo svaki u zemlju svoju!+ Jer do neba dopire osuda njegova i diže se do oblaka nebeskih.+ 10  Jehova nam je učinio djela pravedna.+ Dođite, objavimo na Sionu djelo Jehove, Boga svojega!”+ 11  “Naoštrite strijele!+ Postavite se iza štitova! Jehova je podignuo* kraljeve medijske,+ jer je naumio uništiti Babilon.+ Jer to je osveta Jehovina, osveta za hram njegov.+ 12  Podignite znak zborni pred zidinama babilonskim!+ Pojačajte straže!+ Postavite stražare! Namjestite zasjede!+ Jer Jehova ima naum svoj i učinit će što je izrekao protiv stanovnika Babilona.”+ 13  “Ti koja živiš na vodama velikim+ i imaš blaga mnogo,+ došao je kraj tvoj,+ nećeš više zgrtati dobit.+ 14  Jehova nad vojskama zakleo se dušom svojom:+ ‘Napunit ću te ljudima kao skakavcima,+ i oni će klicati kad te poraze.’+ 15  On je načinio zemlju silom svojom,+ učvrstio je plodno tlo+ mudrošću svojom+ i razapeo nebesa+ razborom svojim.+ 16  Od glasa njegova huče vode na nebesima, on podiže paru s kraja zemlje.+ Kiši je slivnike načinio+ i vjetar izvodi iz spremišta svojih. 17  Svaki se čovjek vlada nerazumno, ništa ne shvaća.+ Svaki će se zlatar postidjeti rezanog lika svojega,+ jer laž su njegovi likovi lijevani,+ nema života* u njima.+ 18  Ništavni su,+ tvorevine kojima će se ljudi rugati.+ Propast će kad ih Bog stane kažnjavati.+ 19  Ali onaj koji je baština Jakovljeva nije kao oni,+ jer on je Tvorac svega.+ On je palica njegova, nasljedstvo njegovo.+ Jehova nad vojskama ime je njegovo.”+ 20  “Ti si mi toljaga, oružje ratno.+ Tobom ću satrti narode, tobom ću uništiti kraljevstva. 21  Tobom ću satrti konja i jahača njegova, tobom ću satrti kola bojna i vozača njihova.+ 22  Tobom ću satrti čovjeka i ženu, tobom ću satrti starca i dječaka, tobom ću satrti mladića i djevojku. 23  Tobom ću satrti pastira i stado njegovo, tobom ću satrti ratara i ujarmljenu stoku njegovu, tobom ću satrti upravitelje i namjesnike. 24  Platit ću Babilonu i svim stanovnicima Kaldeje za sve zlo koje su učinili na Sionu pred očima vašim”,+ kaže Jehova. 25  “Evo, dolazim na tebe,+ goro uništavateljice”,+ kaže Jehova, “koja uništavaš svu zemlju!+ Dignut ću ruku svoju na tebe, svalit ću te s litica nad kojima se uzdižeš i pretvorit ću te u goru spaljenu.”+ 26  “Iz tebe više neće uzimati kamen za ugao niti kamen za temelje,+ jer bit ćeš pustoš vječna”,+ kaže Jehova. 27  “Podignite znak zborni u zemlji!+ Zapušite u rog među narodima! Pripremite*+ narode za rat protiv njega! Sazovite na njega kraljevstva — Ararat,+ Mini i Aškenaz!+ Pošaljite zapovjednike da okupe vojsku za napad na njega! Dovedite konja+ mnogo kao skakavaca bodljikastih! 28  Pripremite narode za rat protiv njega, kraljeve medijske,+ upravitelje i sve namjesnike njihove i svu zemlju kojom vladaju! 29  Neka se zemlja potrese i neka bude u teškoj boli,+ jer su se pomisli Jehovine podigle na Babilon da pretvore zemlju babilonsku u pustoš groznu, nenastanjenu!+ 30  Junaci babilonski prestali su se boriti. Posjedali su u utvrdama. Usahnula je snaga njihova.+ Postali su kao žene.+ Spaljene su kuće u gradu, polomljeni su zasuni na vratima njegovim.+ 31  Glasnik za glasnikom stiže, glasonoša za glasonošom stiže,+ da jave kralju babilonskom da je grad njegov osvojen sa svih strana,+ 32  gazovi zaposjednuti,+ brodovi od trske papirusove vatrom spaljeni, a ratnici smeteni.”+ 33  Jer ovako kaže Jehova nad vojskama, Bog Izraelov: “Kći je babilonska kao gumno.+ Vrijeme je da se izgazi. Još malo i doći će joj vrijeme žetve.”+ 34  “Izjeo me Nebukadnezar, kralj babilonski,+ u pomutnju me bacio. Ostavio me kao praznu posudu. Progutao me kao zmija velika,+ napunio je trbuh svoj krasotama mojim. Kao vodom otplavio me s mjesta mojega. 35  ‘Nasilje učinjeno meni i tijelu mojemu neka dođe na Babilon!’ govorit će stanovnica Siona.+ ‘Neka krv moja dođe na stanovnike Kaldeje!’ govorit će Jeruzalem.”+ 36  Zato ovako kaže Jehova: “Evo, ja ću voditi parnicu tvoju+ i osvetit ću te.+ Isušit ću more njegovo i osušit ću izvore njegove.+ 37  Babilon će biti hrpa kamenja,+ brlog šakalski,+ grozan prizor zbog kojeg će ljudi u čudu zviždati, i ostat će bez stanovnika.+ 38  Svi zajedno rikat će kao lavovi mladi. Zavijat će kao mladunčad lavlja.” 39  “Kad se zagriju, priredit ću im gozbe i opit ću ih da budu veseli,+ te će zaspati snom trajnim, iz kojeg se neće probuditi”,+ kaže Jehova. 40  “Odvest ću ih kao ovnove na klanje, kao ovnove i jarce.”+ 41  “Kako li je Šešak osvojen,+ kako li je porobljena Slava sve zemlje!+ Kako li je Babilon postao grozan prizor među narodima!+ 42  More se uzdiglo nad Babilonom. Prekrilo ga je mnoštvom valova svojih.+ 43  Gradovi su njegovi grozan prizor postali, zemlja bezvodna i pustinja.+ Gradovi su njegovi kao zemlja u kojoj nitko ne živi, nitko njima ne prolazi.+ 44  Razračunat ću se s Belom+ u Babilonu, i izvući ću iz usta njegovih ono što je progutao.+ Narodi više neće hrliti k njemu.+ Past će zid babilonski.+ 45  Iziđi iz njega, narode moj,+ i neka svatko spasi dušu svoju+ od usplamtjeloga gnjeva Jehovina!+ 46  Inače će srce vaše biti u strahu+ i uplašit ćete se vijesti koja će se čuti u zemlji. Jedne će godine doći vijest, a potom će i druge godine doći vijest i bit će nasilje u zemlji i doći će vladar na vladara. 47  Zato, evo, dolaze dani kad ću se razračunati s rezbarenim likovima babilonskim,+ i posramit će se sva zemlja njegova i svi pobijeni njegovi past će usred njega.+ 48  Nad Babilonom će radosno klicati nebo i zemlja i sve što je u njima,+ jer sa sjevera će doći pustošitelji njegovi”,+ kaže Jehova. 49  “Babilon je Izraelce pobio,+ a pobijeni su u Babilonu i ljudi iz svega svijeta.+ 50  Vi koji ste maču umaknuli, idite! Nemojte stajati!+ Premda ste daleko, sjećajte se Jehove+ i neka vam Jeruzalem bude u srcu!”+ 51  “Posramljeni smo,+ jer čuli smo za sramotu.+ Poniženje je prekrilo lica naša,+ jer tuđinci su došli na sveta mjesta doma Jehovina.”+ 52  “Zato, evo, dolaze dani”, kaže Jehova, “kad ću se razračunati s rezbarenim likovima njegovim,+ i po svoj zemlji njegovoj stenjat će probodeni njegovi.”+ 53  “Kad bi se Babilon do neba uzdigao+ i kad bi se u nepristupačnim visinama snažno utvrdio,+ ipak bi od mene došli na njega pustošitelji”,+ kaže Jehova. 54  “Slušajte! Vika je u Babilonu+ i propast velika u zemlji kaldejskoj,+ 55  jer Jehova pustoši Babilon, i prekinut će u njemu silnu buku.+ Valovi njihovi buče kao vode velike.+ Razliježe se huka njihova. 56  Jer dolazi pustošitelj na njega, na Babilon,+ i zarobljeni će biti junaci njegovi.+ Lukovi njihovi bit će polomljeni,+ jer Jehova je Bog koji plaća.+ I doista će im platiti!+ 57  Opit ću knezove njegove i mudrace njegove, upravitelje njegove i namjesnike njegove i junake njegove,+ te će zaspati snom trajnim, iz kojeg se neće probuditi”,+ kaže Kralj,+ kojemu je ime Jehova nad vojskama.+ 58  Ovako kaže Jehova nad vojskama: “Zid babilonski, iako širok, bit će razrušen,+ a vrata njegova, iako visoka, bit će vatrom spaljena.+ Narodi će se truditi nizašto,+ za vatru će se truditi plemena,+ ali samo će se izmoriti.” 59  Ovo je riječ koju je prorok Jeremija zapovjedio Seraji, sinu Nerije,+ sina Mahsejina,+ kad je ovaj odlazio u Babilon sa Sidkijom, kraljem Judinim, četvrte godine kraljevanja njegova, a Seraja je bio opskrbnik. 60  Jeremija je u jednu knjigu zapisao+ svu nevolju koja je trebala doći na Babilon, sve one riječi napisane protiv Babilona. 61  I Jeremija je rekao Seraji: “Kad dođeš u Babilon, kad ga budeš gledao očima svojim, pročitaj naglas sve ove riječi!+ 62  I reci: ‘Jehova, ti si govorio protiv mjesta ovoga, da ćeš ga uništiti, tako da u njemu ne bude stanovnika,+ ni ljudi ni stoke, nego će biti pustoš dovijeka.’ 63  A kad pročitaš ovu knjigu, zaveži je za kamen i baci je u Eufrat!+ 64  I reci: ‘Ovako će potonuti Babilon i nikad se više neće podignuti, zbog nevolje koju ću dovesti na njega.+ A oni će se samo izmoriti.’”+ Dovde su riječi Jeremijine.

Bilješke

Ime “Leb-Kamaj” po svemu sudeći odnosi se na Kaldeju.
Ili: “pobijte kao herem”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.
Ili: “potaknuo duh”.
Ili: “duha”.
Doslovno: “Posvetite”.