Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Jeremija 43:1-13

43  Kad je Jeremija kazao svemu narodu sve te riječi Jehove, Boga njihova, koje im je Jehova, Bog njihov, poslao po njemu, sve te riječi,+  Azarija, sin Hošajin,+ i Johanan, sin Kareahov,+ i svi ljudi oholi+ rekli su Jeremiji: “Laž govoriš!+ Nije te poslao Jehova, Bog naš, da kažeš: ‘Ne idite u Egipat da ondje živite!’+  nego te Baruh,+ sin Nerijin, nagovorio da nas predaš u ruke Kaldejcima, da nas pobiju ili odvedu u izgnanstvo u Babilon.”+  I Johanan, sin Kareahov, i svi vojni zapovjednici i sav narod nisu poslušali Jehovu,+ koji im je rekao da ostanu u zemlji Judinoj.+  I tako su Johanan, sin Kareahov, i svi vojni zapovjednici poveli sav ostatak Judin koji se iz svih naroda po kojima je bio rasijan vratio da bi boravio u zemlji Judinoj:+  muškarce, žene, djecu, kćeri kraljeve+ i sve duše koje je Nebuzaradan,+ zapovjednik tjelesne straže, ostavio kod Gedalije,+ sina Ahikama,+ sina Šafanova,+ i proroka Jeremiju i Baruha,+ sina Nerijina.  I došli su u zemlju egipatsku,+ jer nisu poslušali glas Jehovin. I stigli su do Tafnisa.+  Tada je riječ Jehovina došla Jeremiji u Tafnisu:  “Uzmi u ruke velikoga kamenja i pred očima svih Judejaca* prekrij ga žbukom na terasi od opeka koja je na ulazu doma faraonova u Tafnisu!+ 10  I reci im: ‘Ovako kaže Jehova nad vojskama, Bog Izraelov: “Evo, poslat ću po Nebukadnezara, kralja babilonskoga,+ slugu svojega.+ Dovest ću ga i postavit ću prijestolje njegovo na ovo kamenje koje sam prekrio, i on će preko njega razapeti raskošni šator svoj. 11  Doći će i udarit će na zemlju egipatsku.+ Tko je god za pošast smrtonosnu, od pošasti će i umrijeti. Tko je god za zarobljeništvo, u zarobljeništvo će otići. Tko je god za mač, od mača će pasti.+ 12  Zapalit ću vatru u hramovima bogova egipatskih.+ On će ih spaliti i odvest će ih u zarobljeništvo i zaogrnut će se zemljom egipatskom kao što se pastir zaogrće haljinom svojom+ i mirno će odande otići. 13  I porazbijat će stupove u Bet-Šemešu,* koji je u zemlji egipatskoj, a hramove bogova egipatskih spalit će vatrom.”’”

Bilješke

Ili: “Židova”.
Ili: “Heliopolisu”.