Jeremija 35:1-19

35  Ovo je riječ koja je došla Jeremiji od Jehove u danima Jojakima,+ sina Jošijina, kralja Judina:  “Idi u dom Rekabovaca,+ govori s njima i dovedi ih u dom Jehovin, u jednu od blagovaonica, i daj im vina!”  I uzeo sam Jaazaniju, sina Jeremije, sina Habasinijina, i braću njegovu i sve sinove njegove i sav dom Rekabovaca  i doveo sam ih u dom Jehovin, u blagovaonicu+ sinova Hanana, sina Igdalijina, čovjeka Božjega, koja je kraj blagovaonice knezova, a ova je iznad blagovaonice Maaseje, sina vratara Šaluma.+  Zatim sam pred sinove doma Rekabovaca stavio čaše pune vina i pehare te im rekao: “Pijte vina!”  Ali oni su rekli: “Nećemo piti vina, jer nam je Jonadab, sin Rekabov,+ praotac naš, zapovjedio: ‘Nemojte piti vina, ni vi ni sinovi vaši, dovijeka!+  Nemojte graditi kuće niti sijati sjeme, nemojte saditi vinograde niti ih posjedovati! Nego u šatorima stanujte sve dane svoje, da biste dugo živjeli na zemlji na kojoj boravite!’+  Mi slušamo glas Jonadaba, sina Rekabova, praoca našega, u svemu što nam je zapovjedio:+ ne pijemo vina nikada, ni mi, ni žene naše, ni sinovi naši, ni kćeri naše,+  i ne gradimo sebi kuće da u njima stanujemo i ne posjedujemo ni vinograda ni polja ni sjemena. 10  Stanujemo u šatorima te slušamo i činimo sve što nam je Jonadab,+ praotac naš, zapovjedio.+ 11  Ali kad je Nebukadnezar, kralj babilonski, došao u ovu zemlju,+ rekli smo: ‘Hajdemo, pođimo u Jeruzalem jer dolazi vojska kaldejska i vojska sirijska, i nastanimo se u Jeruzalemu!’”+ 12  I došla je Jeremiji riječ Jehovina: 13  “Ovako kaže Jehova nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Idi i reci narodu Judinu i stanovnicima Jeruzalema: “Nije li vas se stalno opominjalo da poslušate riječi moje?”+ kaže Jehova. 14  “Izvršavaju se riječi Jonadaba, sina Rekabova,+ koji je zabranio sinovima svojim da piju vina, te oni ne piju vina do dana današnjega, jer slušaju zapovijed praoca svojega.+ A ja sam vama govorio — ustajao rano i govorio+ — ali vi me niste poslušali.+ 15  I slao sam vam sve sluge svoje, proroke,+ ustajao rano i slao ih, govoreći: ‘Odvratite se, molim vas, svatko od zlog puta svojega+ i popravite djela svoja+ i ne idite za drugim bogovima da im služite!+ I živite u zemlji koju sam dao vama i ocima vašim!’+ Ali vi niste prignuli uho svoje, niti ste me slušali.+ 16  Sinovi Jonadaba, sina Rekabova,+ izvršavaju zapovijed praoca svojega koju im je zapovjedio,+ a narod ovaj mene ne sluša.”’”+ 17  “Zato ovako kaže Jehova, Bog nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Evo, dovest ću na Judu i na sve stanovnike Jeruzalema sve nevolje koje sam im najavio,+ jer sam im govorio, ali nisu slušali, i zvao sam ih, ali nisu se odazvali.’”+ 18  A domu Rekabovaca Jeremija je rekao: “Ovako kaže Jehova nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Zato što slušate zapovijed Jonadaba,+ praoca svojega, i držite sve zapovijedi njegove i činite sve što vam je zapovjedio,+ 19  ovako kaže Jehova nad vojskama, Bog Izraelov: “Neće Jonadabu, sinu Rekabovu, nestati potomka da mi služi+ dovijeka.”’”+

Bilješke