Jakov 2:1-26

2  Braćo moja, je li moguće da vjerujete u našega Gospodina Isusa Krista, slavu našu,+ a istovremeno pristrano postupate?+  Jer ako na vaš sastanak+ dođe čovjek sa zlatnim prstenjem i u raskošnoj odjeći, a dođe i siromah u prljavoj odjeći,+  pa vi blagonaklono pogledate+ onoga koji nosi raskošnu odjeću i kažete: “Sjedni ovdje na dobro mjesto”, a siromahu kažete: “Ti ostani stajati” ili “Sjedni ondje na pod”,  ne pravite li onda razlike među sobom+ i niste li postali suci+ koji zao sud donose?+  Poslušajte, braćo moja ljubljena! Nije li Bog izabrao one koji su u svijetu siromašni+ da budu bogati+ u vjeri i nasljednici kraljevstva što ga je obećao onima koji ga ljube?+  A vi ste ponizili siromaha! Nisu li upravo bogati oni koji vas tlače?+ Ne vuku li vas baš oni pred sudove?+  Ne hule+ li baš oni na časno ime koje nosite?+  Ako dakle izvršavate kraljevski zakon+ prema riječima iz Pisma: “Ljubi bližnjega svojeg kao samoga sebe”,+ dobro činite.  Ali ako ste pristrani,+ činite grijeh, i zakon+ vas osuđuje kao prijestupnike. 10  Jer tko drži sav Zakon, a samo jednu odredbu prekrši, kriv je kao da je sve prekršio.+ 11  Jer onaj koji je rekao: “Ne učini preljub!”+ rekao je i: “Ne ubij!”+ Ako dakle ne učiniš preljub, a ubiješ, kriv si za prestupanje zakona. 12  Govorite i postupajte kao oni koji očekuju da će biti suđeni po zakonu slobode.+ 13  Jer onoga tko prema drugima nije milosrdan čeka nemilosrdan sud.+ Milosrđe slavi pobjedu nad sudom. 14  Od kakve je koristi, braćo moja, ako tko kaže da ima vjeru,+ a nema djela?+ Može li ga takva vjera spasiti?+ 15  Ako brat ili sestra nemaju što obući i nedostaje im hrane svakidašnje,+ 16  pa im tkogod od vas kaže: “Idite u miru, grijte se i nasitite se”, a ne date im ono što treba njihovu tijelu, od kakve je to koristi?+ 17  Tako je i s vjerom — ako nema djela,+ sama je po sebi mrtva. 18  No netko bi mogao reći: “Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi svoju vjeru pokazati djelima svojim.”+ 19  Ti vjeruješ da je jedan Bog, zar ne?+ Dobro činiš. Ali i demoni vjeruju — i drhte.+ 20  No kada ćeš shvatiti, nerazumni čovječe, da je vjera bez djela beskorisna? 21  Zar nije Abraham, otac naš,+ zbog djela svojih bio proglašen pravednim kad je na žrtvenik prinio Izaka, sina svojega?+ 22  Vidiš da se njegova vjera udružila s djelima njegovim i djelima mu se vjera usavršila+ 23  te su se ispunile riječi iz Pisma: “Abraham je povjerovao Jehovi, a on ga je zbog toga smatrao pravednim”,+ i bio je nazvan “Jehovinim prijateljem”.+ 24  Vidite da će čovjek zbog djela+ biti proglašen pravednim,+ a ne samo zbog vjere.+ 25  Nije li i bludnica Rahaba+ isto tako zbog djela bila proglašena pravednom kad je gostoljubivo primila uhode i poslala ih drugim putem?+ 26  Dakle, kao što je tijelo bez duha* mrtvo,+ tako je i vjera bez djela mrtva.+

Bilješke

Ili: “životne sile” (grčki: pneúma).