Izaija 66:1-24

66  Ovako kaže Jehova: “Nebesa su prijestolje moje,+ a zemlja je podnožje nogama mojim.+ Gdje mi, dakle, možete dom sagraditi?+ Gdje je, dakle, mjesto za prebivalište moje?”+  “Sve je to moja ruka načinila, i tako je nastalo”,+ kaže Jehova. “Na onoga tko je nevoljan i skrušena duha+ i tko drhti od riječi moje,+ na njega ću pogledati.  Kad tko bika kolje, to je kao da čovjeka ubija.+ Kad tko ovcu žrtvuje, to je kao da psu lomi vrat.+ Kad tko dar prinosi, to je kao da krv svinjsku prinosi!+ Kad tko tamjan+ prinosi za spomen, to je kao da čaranjem blagoslov izriče.+ Oni su svoje puteve izabrali i duša njihova uživa u gadostima njihovim.+  A ja ću za njih izabrati nevolje nemilosrdne+ i dovest ću na njih ono čega se boje.+ Jer zvao sam, ali nitko se nije odazvao, govorio sam, ali nitko nije slušao,+ nego su činili što je zlo u očima mojim i izabrali su ono što mi nije po volji.”+  Čujte riječ Jehovinu, vi koji drhtite od riječi njegove:+ “Braća vaša koja vas mrze,+ koja vas odbacuju zbog imena mojega,+ govore: ‘Neka se proslavi Jehova!’+ On će se i pojaviti, i vi ćete se radovati,+ a oni će biti posramljeni.”+  Buka se čuje iz grada, zvuk iz hrama!+ To se Jehova čuje kako plaća neprijateljima svojim što su zaslužili.+  Prije nego je trudove dobio, on se porodio.+ Prije nego su ga boli porođajne snašle, rodio je dječaka.+  Tko je takvo što čuo?+ Tko je takvo što vidio?+ Hoće li se zemlja+ roditi u jedan dan?+ Hoće li se narod+ odjednom roditi?+ A Sion je trudove dobio i rodio sinove svoje.  “Zar ću ja maternicu otvoriti, a ne dati joj da rađa?”+ kaže Jehova. “Zar ću joj dati da rađa, a istovremeno je zatvoriti?” kaže Bog tvoj. 10  Radujte se s Jeruzalemom i veselite se s njime,+ svi koji ga ljubite!+ Kličite radosno s njime, svi koji tugujete zbog njega!+ 11  Jer vi ćete sisati i nasititi se i utjehu naći na prsima njegovim, pit ćete i naslađivati se na grudima slave njegove.+ 12  Jer ovako kaže Jehova: “Evo, dat ću mu mir kao rijeku+ i slavu narodâ kao potok nabujali,+ a vi ćete sisati prsa njegova.+ U naručju on će vas nositi i milovati vas na koljenima.+ 13  Kao što čovjeka tješi majka njegova, tako ću ja vas tješiti.+ Jeruzalem će vam biti utjeha.+ 14  Vidjet ćete i srce će se vaše radovati+ i kosti+ će vaše kao mlada trava procvasti.+ Ruka Jehovina pokazat će se slugama njegovim,+ a neprijatelje svoje on će osuditi.”+ 15  “Jer, evo, Jehova dolazi kao vatra,+ i kola njegova kao vihor,+ da im se osveti i izlije na njih ljuti gnjev svoj i kazni ih plamenom ognjenim.+ 16  Jer kao vatra Jehova će spor pokrenuti mačem svojim+ protiv svakoga čovjeka, i bit će mnogo onih koje će Jehova pobiti.+ 17  Oni koji se obredno posvećuju i čiste da bi išli u vrtove+ i stajali iza onoga što je u sredini, koji jedu meso svinjsko+ i gadosti, glodavce što skaču,+ svi će zajedno izginuti”, kaže Jehova. 18  “A za djela njihova+ i misli njihove,+ dolazim da skupim sve narode i jezike,+ i oni će doći i vidjeti slavu moju.”+ 19  “Postavit ću znak među njima+ i poslat ću neke od preživjelih k narodima,+ u Taršiš,+ Pul i Lud,+ onima koji luk napinju, u Tubal i Javan,+ na otoke* daleke,+ koji nisu čuli glasa o meni niti su vidjeli slavu moju.+ Oni će pričati o slavi mojoj među narodima.+ 20  Dovest će svu braću vašu iz svih naroda+ na dar Jehovi+ — na konjima, na kolima, na natkrivenim kolima, na mulama i na devama+ brzim — na svetu goru moju,+ u Jeruzalem”, kaže Jehova, “kao što sinovi Izraelovi donose dar u čistoj posudi u dom Jehovin.”+ 21  “I od njih ću neke uzeti za svećenike, za levite”, kaže Jehova. 22  “Jer kao što nova nebesa+ i nova zemlja+ koje stvaram stoje preda mnom”,+ kaže Jehova, “tako će stajati i potomstvo vaše+ i ime vaše.”+ 23  “Od mlađaka do mlađaka i od dana počinka* do dana počinka svaki će čovjek dolaziti da se pokloni preda mnom”,+ kaže Jehova. 24  “I odlazit će i gledati trupla ljudi koji su mi griješili,+ jer crvi na njima neće umrijeti i vatra se njihova neće ugasiti,+ i bit će gadni svim ljudima.”+

Bilješke

Ili: “krajeve primorske”.
Doslovno: “šabata”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.