Izaija 58:1-14

58  “Viči iz svega grla, nemoj se ustezati!+ Neka glas tvoj odjekuje poput roga! Ukaži narodu mojemu na buntovništvo njihovo,+ domu Jakovljevu na grijehe njihove!  Dan za danom oni me traže i žele upoznati puteve moje,+ kao narod koji čini što je pravedno i ne ostavlja pravdu Boga svojega;+ od mene traže presude pravedne i žele mi se približiti+ te govore:  ‘Zašto postimo, ako ti ne vidiš,+ i žalostimo dušu svoju,+ a ti ne mariš?’+ U dan posta činite ono što je vama milo, i radnike svoje na rad tjerate.+  Postite zato da se prepirete i svađate+ i da zle udarce zadajete.+ Ne postite li zato što mislite da će se zbog toga glas vaš čuti u visini?  Zar sam ja odabrao da post bude dan u koji čovjek zemaljski žalosti dušu svoju,+ savija glavu svoju kao rogoz i prostire kostrijet i pepeo kao ležaj svoj?+ Zar to zovete postom i danom koji je po volji Jehovi?+  Nije li ovo post koji sam odabrao: da skinete okove zle,+ da odvežete sveze jarma+ i da pustite potlačene na slobodu,+ da slomite svaki jaram?+  Zar ne trebate podijeliti kruh svoj s gladnima+ i uvesti nevoljnike i beskućnike u kuću svoju?+ I ako vidite čovjeka gola, zar ga ne trebate pokriti+ i ne skrivati se od onih koji su vaše tijelo?+  Tada bi svjetlost tvoja zasjala kao zora+ i brzo bi došlo ozdravljenje tvoje.+ I pravednost bi tvoja išla pred tobom,+ a slava Jehovina čuvala bi te straga.+  Ako bi tada zazvao, Jehova bi ti odgovorio. Ako bi za pomoć zavapio,+ on bi rekao: ‘Evo me!’ Ako ukloniš jaram iz sredine svoje+ i prestaneš prstom na druge pokazivati+ i zlo govoriti,+ 10  ako daš gladnome ono što duša tvoja želi+ i nasitiš dušu koja je u nevolji, tada će svjetlost tvoja i u mraku sjati, a tama će tvoja kao podne postati.+ 11  Jehova će te voditi+ bez prestanka+ i sitit će dušu tvoju u zemlji sasušenoj,+ jačat će kosti tvoje.+ I bit ćeš kao vrt dobro navodnjen+ i kao izvor vodeni, čije vode neće presušiti. 12  Na tvoju riječ izgradit će se mjesta davno opustošena,+ podići ćeš temelje koji su naraštajima pusti bili.+ I zvat će te obnoviteljem zidina oštećenih,+ obnoviteljem puteva koji do naselja vode. 13  Ako odvratiš nogu svoju da ne činiš ono što je tebi milo na dan počinka,* sveti dan moj,+ i ako dan počinka nazoveš radošću, svetim danom Jehovinim, danom slavnim,+ i ako ga budeš slavio umjesto da ideš svojim putevima, umjesto da činiš ono što je tebi milo i prazne riječi govoriš, 14  tada ću ja, Jehova, biti radost tvoja+ i izvest ću te na uzvišice zemaljske.+ Dat ću ti da jedeš nasljedstvo Jakova, oca tvojega,+ jer to su riječi iz usta Jehovinih.”+

Bilješke

Doslovno: “šabat”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.